Parlamentul României

Legea nr. 166/1999 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 noiembrie 1999 până la 25 iunie 2009, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 77/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69 din 29 decembrie 1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatul 2 al articolului 1 se abrogă.

2. Alineatul 3 al articolului 3 se abrogă.

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Nivelul taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activităților de jocuri de noroc va fi actualizat trimestrial prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor, în funcție de evoluția ratei inflației."

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență sau a condițiilor prevăzute în licență atrage răspunderea administrativă sau penală, după caz."

5. Alineatul 2 al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"

Agenții economici autorizați până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor conforma prevederilor acesteia. Taxele datorate de către aceștia pentru anul calendaristic în derulare reprezintă diferența dintre taxele stabilite prin anexa la prezenta ordonanță de urgență și sumele achitate anterior aplicării acesteia."

6. La articolul 10, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

"

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Guvernul va stabili prin hotărâre condițiile și normele privind autorizarea, organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, iar nerespectarea acestora atrage după sine răspunderea administrativă și poate conduce la suspendarea ori la anularea licenței."

7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare și atestare, precum și întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996, aprobată prin Legea nr. 87/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, precum și prevederile referitoare la taxele pentru jocurile de noroc, cuprinse la art. 25, art. 27, art. 30-33 și la art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 196/1998, cu modificările și completările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

București, 9 noiembrie 1999.

Nr. 166.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...