Parlamentul României

Legea nr. 164/1999 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 noiembrie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54 din 23 decembrie 1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 28 decembrie 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Procesul de regularizare a cotelor de capital social, deținute la societățile comerciale de către Fondul Proprietății de Stat și de fiecare dintre societățile de investiții financiare, se va finaliza până la data de 30 septembrie 1999."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Fondul Proprietății de Stat poate prelua, în cadrul procesului de regularizare a cotelor de capital social,investiții financiare, ambele calculate potrivit reglementărilor acțiunile pe care societățile de investiții financiare le dețin la societățile comerciale aflate în restructurare/lichidare."

3. La articolul 4 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) unor disfuncționalități apărute în desfășurarea procesului de privatizare cu titlu gratuit;"

4. La articolul 4 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"

(3) Ca urmare a operațiunilor de compensare-regularizare, prevăzute la alin. (1), sau a achizițiilor de valori mobiliare, societățile de investiții financiare pot deține orice participare în capitalul social al unui emitent, astfel cum este definit prin Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, cu condiția ca valoarea participării să nu depășească 10% din valoarea activului societății de Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare."

5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Agenția Română de Dezvoltare va întocmi și va transmite Institutului de Management și Informatică, în termen de 25 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din proprie inițiativă sau/și pe baza sesizărilor îndreptățite, listele cuprinzând cetățenii care au depus sesizări la prefecturile județene, respectiv la Agenția Română de Dezvoltare."

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Societățile de investiții financiare vor transmite Institutului de Management și Informatică, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, toate modificările operate în registrele acționarilor proprii, primite de la Institutul de Management și Informatică, și vor certifica, în scris, Agenției Române de Dezvoltare finalizarea acestei operațiuni."

7. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către Agenția Română de Dezvoltare, respectiv de către Ministerul Finanțelor, în cazul nerespectării prevederilor art. 8 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 5 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ACSINTE GASPAR

București, 9 noiembrie 1999.

Nr. 164.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...