Parlamentul României

Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

Modificări (19), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (18), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 din 01 aprilie 1999.

În vigoare de la 01 aprilie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Jurisprudență

Pensiile I.O.V.R. care se acordă invalizilor și accidentaților de război, urmașilor celor morți sau dispăruți în război, precum și urmașilor foștilor pensionari invalizi și accidentați de război se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 2. -

(1) Invalizilor și accidentaților de război, indiferent dacă erau sau nu erau încadrați în muncă înainte de a deveni invalizi, li se acordă pensii în cuantumuri fixe, diferențiate în funcție de gradul de invaliditate, astfel:

Gradul de invaliditate Cuantumul lunar al pensiei
Mari mutilați și gradul I 2.000.000 lei
Gradul II 1.800.000 lei
Gradul III 1.200.000 lei

(2) Văduvele de război au dreptul la pensie I.O.V.R. în cuantum de 1.000.000 lei.

Art. 3. - Modificări (3)

Invalizii și accidentații de război, mari mutilați și cei încadrați în gradul I de invaliditate, primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., și o sumă fixă pentru îngrijire de 500.000 lei lunar.

Art. 4. -

(1) Invalizii și accidentații de război au dreptul să primească în perioada în care sunt încadrați în muncă atât pensia I.O.V.R., cât și salariul. La încetarea activității au dreptul să primească, pe lângă pensia, I.O.V.R., și pensia de asigurări sociale la care sunt îndreptățiți potrivit legii.

(2) Văduvele de război care au dreptul la pensia I.O.V.R. primesc, pe lângă această pensie, și pensia de asigurări sociale.

Art. 5. -

(1) Copiii celor morți sau dispăruți în război, precum și ai celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmaș în condițiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmaș în cadrul asigurărilor sociale de stat.

(2) Văduvele de război au dreptul la pensie de urmaș indiferent de durata căsătoriei cu soțul decedat.

(3) Soțiile celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmaș în condițiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmaș în cadrul asigurărilor sociale de stat.

(4) În cazul în care la data decesului susținătorul primea pensie I.O.V.R. și pensie de asigurări sociale, pensia de urmaș se stabilește din pensia cea mai avantajoasă.

Art. 6. -

(1) Accidentații de război în afara serviciului ordonat au dreptul la 50% din cuantumurile prevăzute pentru invalizii de război, diferențiat în funcție de gradul de invaliditate în care sunt încadrați.

(2) Drepturile accidentaților de război în afara serviciului ordonat, stabilite conform alin. (1), pot fi cumulate cu o altă pensie de asigurări sociale și pot constitui bază pentru acordarea pensiei de urmaș.

(3) Accidentații de război în afara serviciului ordonat, nevăzători, pot cumula pensia cu salariul în perioada în care lucrează.

Art. 7. -

Pensionarii I.O.V.R. au dreptul, în mod gratuit, la asistență medicală în spitale și ambulatoriu, la întreținere și medicamente pe timpul internării, în condițiile legii. De asemenea, beneficiază, potrivit legii, de trimitere la tratament în stațiunile balneoclimaterice.

Art. 8. -

Pensiile I.O.V.R. și celelalte drepturi aferente, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se acordă în continuare conform prevederilor acesteia.

Art. 9. -

Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute în prezenta lege se suportă din bugetul de stat.

Art. 10. - Modificări (1)

Dispozițiile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, cu modificările ulterioare, referitoare la stabilirea și plata pensiilor, la contestarea deciziilor, precum și la expertiza și revizuirea medicală, se aplică, în mod corespunzător, pensionarilor I.O.V.R., precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat.

Art. 11. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 245 din 28 iulie 1977 privind pensiile I.O.V.R., publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 77 din 29 iulie 1977, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ADRIAN NĂSTASE

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 31 martie 1999.

Nr. 49.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...