Parlamentul României

Legea concediului paternal nr. 210/1999

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Reviste (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 februarie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Concediul paternal se acordă în condițiile prevăzute de prezenta lege, în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea noului-născut. Reviste (1)

(2) Tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucrătoare, în condițiile prevăzute de prezenta lege. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Art. 2. -

(1) În cazul în care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare. Puneri în aplicare (1)

(2) Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a petiționarului. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(3) Indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii al unității și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la nașterea propriului copil, la o permisie de 7 zile calendaristice, acordată în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2). Reviste (1)

(2) Permisia prevăzută la alin. (1) se acordă și tatălui care satisface serviciul militar obligatoriu, în vederea recunoașterii paternității, în condițiile legii. Permisia solicitată va fi justificată cu certificatul de naștere al noului-născut, din care să rezulte calitatea de tată a militarului, respectiv cu declarația de recunoaștere a paternității, întocmită în condițiile legii.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(1) În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal, acordat în condițiile art. 2, se majorează cu 10 zile lucrătoare. Reviste (1)

(2) Tatăl poate beneficia de prevederea cuprinsă la alin. (1) numai o singură dată. Reviste (1)

Art. 5. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(1) În cazul decesului mamei copilului în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă.

(2) Pe perioada concediului acordat în condițiile alin. (1) tatăl copilului beneficiază de o indemnizație egală cu ajutorul pentru sarcină și lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizație calculată după salariul de bază și vechimea în muncă ale acestuia, acordată de unitatea la care tatăl își desfășoară activitatea, la alegere.

Art. 6. -

În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare, la propunerea comună a Ministerului Sănătății și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 7. -

Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 15 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) și 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ANDREI IOAN CHILIMAN ULM NICOLAE SPINEANU

București, 31 decembrie 1999.

Nr. 210.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Concediile în România - prezentare generală a tipurilor de concedii
Angajatorii ar putea fi scutiți de plata concediului paternal
Deputații dezbat: Concediu paternal mai mare pentru tații care fac cursuri de puericultură
Concediul paternal: Ce drepturi au tații?
;
se încarcă...