Parlamentul României

Legea nr. 27/1999 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 1999 până la 31 decembrie 2009, fiind abrogat prin Lege 330/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 14 din 29 ianuarie 1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare, emisă în temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 3 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) La stabilirea grilei de salarizare a personalului se va urmări asigurarea cel puțin a unui nivel minim, corespunzător salariilor oferite pentru activități similare de instituțiile finanțate din bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz."

2. Articolul 6 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2, 4 și 5 constituie contravenție și atrage sancționarea persoanelor vinovate cu amendă contravențională de la 5 milioane lei la 10 milioane lei, concomitent cu recuperarea sumelor prevăzute la art. 5. Guvernul va actualiza anual nivelul amenzii în funcție de rata inflației din anul precedent."

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor vor emite norme metodologice de aplicare a acesteia, pe care le vor supune aprobării Guvernului."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

București, 26 ianuarie 1999.

Nr. 27.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...