Ministerul Finanțelor

Ordinul nr. 1485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanțelor a informațiilor privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice)

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ministrul finanțelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. -

Informațiile privind plătitorii de impozite și taxe înregistrați (agenți economici și instituții publice), prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se publică pe serverul Ministerului Finanțelor, pentru a fi accesibile prin rețeaua Internet.

Art. 2. - Modificări (1), Reviste (1)

Informațiile sunt culese din documentele depuse de plătitori la unitățile Ministerului Finanțelor și aflate în bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor în vigoare.

Art. 3. - Reviste (1)

Selecția informațiilor se face pe baza codului fiscal pentru agenții economici, respectiv pe baza codului fiscal sau a denumirii în cazul instituțiilor publice.

Art. 4. - Modificări (1)

Direcția generală legislație contabilă și Direcția generală de tehnologia informației financiare vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 2 decembrie 1999.

Nr. 1.485.

ANEXĂ

1. Informații privind agenții economici: Referințe (1)

Codul fiscal
Denumirea
Adresa
Codul poștal
Telefon
Fax
Numărul de înmatriculare la registrul comerțului
Actul de autorizare
Forma de proprietate
Starea curentă (înregistrare, încetare temporară a activității, lichidare, divizare, fuziune, radiere etc.) și data producerii evenimentului
Calitatea de plătitor de impozite și taxe, data ultimei declarații privind obligațiile de plată la bugetul de stat
Indicatorii din bilanțul anual depus:
Indicatori din BILANȚ:
TOTAL ACTIV, din care:
- Active imobilizate - TOTAL:
- Active circulante - TOTAL, din care:
- Stocuri (materiale, producție în curs de execuție, semifabricate, produse finite, mărfuri etc.);
- Disponibilități bănești;
- Clienți și conturi asimilate;
- Furnizori debitori;
- Alte creanțe;
- Conturi de regularizare și asimilate - TOTAL;
- Prime pentru rambursarea obligațiunilor;
TOTAL PASIV, din care:
- Capitaluri proprii - TOTAL, din care:
- Capital social, din care:
- Capital social subscris și vărsat;
- Patrimoniul regiei;
- Patrimoniul public;
- Provizioane pentru riscuri și cheltuieli;
- Datorii - TOTAL;
- Conturi de regularizare și asimilate - TOTAL;
Indicatori din CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI:
- Cifra de afaceri;
- Venituri totale;
- Cheltuieli totale;
- Profitul brut al exercițiului;
- Pierderea brută a exercițiului;
- Profitul net al exercițiului;
- Pierderea netă a exercițiului;
Indicatori din DATE INFORMATIVE:
- Număr mediu de salariați;
Alte informații:
- Tipul de activitate, conform clasificării CAEN.

2. Informații privind instituțiile publice:

Codul fiscal

Denumirea

Adresa

Codul poștal

Telefon

Fax

Actul normativ de înființare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Situațiile financiare ale tuturor firmelor, publicate spre consultare pe site-ul Guvernului
;
se încarcă...