Act Internațional

Protocolul adițional (al doilea) la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est din 30.11.1999 *)

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Statele părți la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, astfel cum a fost suplimentat și amendat prin primul Protocol adițional la acesta, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999,

reafirmând angajamentul lor la scopurile și principiile stabilite în cele două documente internaționale mai sus menționate,

dorind să dezvolte în continuare cooperarea dintre ele și să întărească capacitățile lor de intervenție pentru ajutor de urgență și umanitar,

dorind să stabilească prevederile și amendamentele necesare la acordul mai sus menționat,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Părțile stabilesc înființarea unei Forțe Speciale de Geniu (Engineer Task Force - ETF) potrivit prevederilor următoarelor articole:

ARTICOLUL 2

1. În plus față de organizarea și responsabilitățile existente ale SEEBRIG, o Forță Specială de Geniu compusă din unități asigurate de părți, de la caz la caz, din cele arătate în anexa A la acest protocol va fi formată și va fi sub comanda și controlul SEEBRIG, potrivit prevederilor art. 5 din protocol.

2. Scopul formării acestei Forțe Speciale de Geniu este de a asigura părțile cu capacități de intervenție umanitară și pentru ajutor de urgență.

3. Această inițiativă va fi orientată către o asistență civilă de mică amploare în interesul părților.

ARTICOLUL 3

1. Forța Specială de Geniu va asigura sprijinul imediat al populației locale fie singură, fie împreună cu alte organisme internaționale corespunzătoare.

2. Forța Specială de Geniu va desfășura, pe baza deciziilor naționale, proiecte de cooperare de mică amploare în următoarele domenii:

a) construcții și reparații limitate de drumuri;

b) construcții și reparații limitate de poduri;

c) reparații limitate de căi ferate;

d) alunecări de pământ;

e) drenaje;

f) deminări limitate și neutralizarea munițiilor neexplodate;

g) alte domenii funcționale ce vor fi convenite.

ARTICOLUL 4

Părțile contributorii vor pune la dispoziție Forței Speciale de Geniu unitățile de geniu, pe baza misiunilor și a deciziilor naționale. Forța Specială de Geniu va fi o forță "la ordin".

ARTICOLUL 5

Pentru implementarea inițiativei mai sus menționate au fost convenite următoarele faze:

1. Faza I (inițială):

a) Comanda și controlul vor fi asigurate de COMSEEBRIG (comandantul brigăzii).

b) Pe timpul operațiunilor noncriză 2 ofițeri vor întări Celula de geniu SEEBRIG (CG-7) existentă pentru a asigura funcțiile de planificare necesare.

c) Pe timpul operațiunilor de criză va fi înființată Celula de criză de geniu, condusă de un ofițer de geniu (OF-5/Lt.- col.) ce va fi asigurat de țara căreia îi aparține COMSEE-BRIG.

d) Fiecare parte care participă la operațiunile de criză va asigura un ofițer de geniu la Celula de criză de geniu. Atunci când este posibil părțile care participă în operațiunile de criză vor transfera reprezentanții lor de la Celula de geniu (CG-7) la Celula de criză de geniu.

2. Faza a II-a:

Pe baza experienței acumulate pe timpul fazei I, părțile pot lua în discuție fezabilitatea unei înțelegeri alternative pentru comanda și controlul Forței Speciale de Geniu sub Comitetul Director Politico-Militar (PMSC) al Forței Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est (MPFSEE), în paralel cu SEEBRIG.

ARTICOLUL 6

Părțile convin cu privire la constituirea unei Rețele de informații de criză (Crisis Information Network - CIN), inițial bazată pe Sistemul de Management al Informațiilor din cadrul Parteneriatului pentru Pace (PIMS-Partnership Information Management System), în vederea asigurării Forței Speciale de Geniu. COMSEEBRIG și părțile sunt invitate să angajeze CIN la maximum, în măsura în care este fezabil și practic.

ARTICOLUL 7

1. În situație de criză președintele Comitetului Director Politico-Militar (PMSC), pe baza propunerii oricăreia dintre părți ori din proprie inițiativă, convoacă comitetul pentru a discuta situația și a formula propuneri în vederea aprobării lor de către miniștri, ulterior asigurând COMSEEBRIG directivele necesare.

2. CIN se intenționează a fi folosit ca sursă de informații principală, precum și ca linie de comunicație între Comitetul Director Politico-Militar, COMSEEBRIG și părți.

ARTICOLUL 8

1. Cu excepția celor convenite altfel de către părți, numai acele părți care participă la diverse proiecte sau în operațiuni de criză sunt responsabile de asigurarea fondurilor. În plus, Comitetul Director Politico-Militar al MPFSEE va căuta surse alternative de finanțare, cum ar fi Uniunea Europeană, Banca Mondială sau NATO.

2. Proiectele pot fi desfășurate și ca exerciții multilaterale.

ARTICOLUL 9

Apendicele 1, 2 și 3 din anexa A și apendicele 2 și 4 (pagina 4-4) din anexa C la acordul mai sus menționat sunt înlocuite de apendicele din anexa B la acest protocol.

ARTICOLUL 10

Acest protocol constituie parte integrantă a Acordului privind Forța Multinațională de Pace din Europa de SudEst, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998, astfel cum a fost suplimentat și amendat prin protocolul adițional la acesta, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999.

Acest protocol va intra în vigoare după ce toate părțile vor notifica depozitarului îndeplinirea procedurilor lor interne legale.

Semnat la București la 30 noiembrie 1999, în 7 exemplare originale în limba engleză. În numele statelor părți la acord,

Ilir Bocka,
adjunctul ministrului apărării

Gueorgui Ananiev,
ministrul apărării

Nikola Kljusev,
ministrul apărării

Apostolos Tsohatzopoulos,
ministrul apărării naționale

Carlo Scognamiglio,
ministrul apărării

Victor Babiuc,
ministrul apărării naționale

Sabahattin Cakmakoglu,
ministrul apărării

ANEXA A Modificări (1)

Contribuții naționale

Națiunea nr. 1: o companie de geniu

Națiunea nr. 2: o companie de geniu

Națiunea nr. 3: o companie de geniu

Națiunea nr. 4: un regiment cadru de geniu (de la o companie la regiment)

Națiunea nr. 5: un pluton de geniu

Națiunea nr. 6: o companie de geniu

Națiunea nr. 7: o companie de geniu pentru construcții.

ANEXA B

AMENDAMENTE LA ACORDUL MPFSEE

ANEXA A APENDICE-1

ANEXA A APENDICE-2

ANEXA A APENDICE-3

ANEXA C APENDICE-2


NUCLEUL PERMANENT DE STAT MAJOR

ANEXA C APENDICE-4

Biroul șefului geniului CG-7

Element de comandă nr. Pe nr. 0 Titlul funcției Gradul Studii Sursa Observații
CECG701 PECG701 Șef CG-7 OF-4 A 1/5 Ofițer cu planificarea geniului
CECG703 PECG703 Ofițer geniu OF-3 A 3
CECG704 PECG704 Ofițer geniu OF-2 A TBD
CECG706 PECG702 Funcționar/șofer OR-4 A 1/5

Biroul șefului buget-finanțe CG-8

Element de comandă nr. Pe nr. 0 Titlul funcției Gradul Studii Sursa Observații
CECG801 PECG801 Șef CG-8 OF-4 A Manager fond
CECG806 PECG802 Funcționar/șofer OR-4 A
TOTAL: 36
1 Gl. bg. (OF-6) (Referire la tabela de rotație convenită)
3 Col. (OF-5) (Referire la tabela de rotație convenită)
11 Lt.-col. (OF-4)
5 Mr. (OF-3)
2 Cpt. (OF-2)
14 Subofițeri

NOTĂ:

1. Se referă la localizarea Comandamentului Forței Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est și la tabelul cu rotirea posturilor-cheie pentru încadrarea acestora.

2. Atunci când Turcia este națiune gazdă, funcția de secretar al șefului de stat major va fi încadrată de Grecia; funcția de șef G2, precum și cea de șofer vor fi încadrate de Turcia.

3. Acest post va fi încadrat de Bulgaria pentru primii 4 ani; după primii 4 ani, acest post va fi încadrat în permanență de România.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...