Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc

Modificări (6), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1999 până la 25 iunie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 77/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Agenții economici care organizează și exploatează activități de jocuri de noroc își pot desfășura activitatea numai în baza autorizației emise de Ministerul Finanțelor, denumită licență pentru exploatarea jocurilor de noroc. Practică judiciară (1)

În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României Guvernul va stabili prin hotărâre condițiile privind autorizarea, organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Art. 2. - Modificări (1), Practică judiciară (1)

Autorizația se emite în condițiile perceperii de taxe anuale de autorizare care sunt prevăzute în anexa la prezenta ordonanță de urgență.

Art. 3. - Modificări (1)

Neplata taxelor percepute înainte de eliberarea autorizației de funcționare, plus rata pe prima lună, în termen de 30 de zile de la data comunicării, atrage după sine anularea acesteia.

În cazul taxelor lunare, neplata acestora în termenele stabilite în anexa la prezenta ordonanță de urgență atrage după sine suspendarea autorizației de funcționare pe perioada respectivă. Neplata mai mult de 3 luni a taxelor lunare anticipate conduce la anularea licenței.

Nerespectarea normelor privind autorizarea, organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin hotărârea Guvernului atrage după sine răspunderea administrativă și poate conduce la suspendarea ori la anularea licenței. Practică judiciară (1)

Art. 4. -

Taxele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se fac venit la bugetul de stat.

Art. 5. - Modificări (2)

Nivelul taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activităților de jocuri de noroc va fi actualizat trimestrial de către Ministerul Finanțelor, prin ordin al ministrului, în funcție de evoluția ratei inflației. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1), Practică judiciară (1)

Regia Autonomă "Loteria Națională" este unicul organizator, pe întreg teritoriul țării, al jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz în plic și "instant loterry" (conform obiectului său de activitate). Modificări (1), Practică judiciară (1)

Regia Autonomă "Loteria Națională" poate organiza, singură sau în asociere cu alte persoane juridice, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute în alineatul precedent, numai pe bază de licență obținută în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificări (1)

Profitul net obținut de Regia Autonomă "Loteria Națională" din activitatea de pronosticuri sportive va fi virat la Ministerul Tineretului și Sportului pentru finanțarea activităților sportive, inclusiv Comitetului Olimpic Român și Federației Române de Fotbal. Modificări (1)

Art. 7. -

Controlul respectării regimului legal al activităților din domeniul jocurilor de noroc se exercită de către organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului de Interne.

Art. 8. - Modificări (1)

Nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență sau a condițiilor prevăzute în licență atrage răspunderea penală sau administrativă, după caz.

Art. 9. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

Desfășurarea fără licență a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

Bunurile și valorile care au servit la săvârșirea sau care rezultă din exercitarea activităților ilicite prevăzute la alin. 1 se confiscă. Practică judiciară (1)

Art. 10. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999.

Agenții economici autorizați până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor conforma prevederilor acesteia, fără plata taxelor de autorizare. Pentru luna ianuarie 1999 taxa lunară va fi plătită până la data de 15 ianuarie 1999. Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1)

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare și atestare, precum și întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 87/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, precum și prevederile referitoare la taxele privind jocurile de noroc din art. 25, 27, 30, 31, 32, 33 și 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 196/1998, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/1998 (art. 25), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 18 decembrie 1998.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 29 decembrie 1998.

Nr. 69.

ANEXĂ Modificări (4)

Taxele anuale de autorizare care se percep pentru jocurile de noroc

1. Pentru fiecare mașină mecanică sau electronică cu câștiguri:

- 9.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:

3.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferența de
6.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.

2. Pentru fiecare masă de joc de noroc din cazinou:

a) În municipiul București:

- masă tip ruletă

- 550.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:

10.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferența de
540.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;

- masă de joc cu cărți sau zaruri

- 370.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:

10.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferența de
360.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;

b) În provincie:

- masă tip ruletă

- 274.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:

10.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferența de
264.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;

- masă de joc cu cărți sau zaruri

- 190.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:

10.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferența de
180.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.

3. Pentru o sală de joc de tip "bingo", "keno" și altele asemenea:

- 100.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, care se achită anticipat, înainte de eliberarea documentelor de autorizare, și

- 7% din valoarea nominală a cartoanelor achiziționate de la Regia Autonomă "Imprimeria Națională", care se plătește în avans la trezoreria statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.

4. 15% din încasările estimate la data avizării, dar nu mai puțin de 150.000.000 lei, pe baza documentației tehnico-economice de eficiență, prezentată de agentul economic, pentru pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, loterii, tombole, jocuri de bingo, keno, transmise prin rețele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, jocuri interactive (partea de joc de noroc), jocuri-concurs cu câștiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicație, precum și altele ce vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

În cazul în care în timpul execuției se înregistrează abateri în plus de la cuantumul încasărilor prevăzute în studiul de eficiență, taxa de licență se va regulariza în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încheierii acțiunii pentru care s-a primit autorizația.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...