Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 decembrie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

(1) Procesul de regularizare a cotelor de capital social deținute la societățile comerciale de către Fondul Proprietății de Stat și de fiecare dintre societățile de investiții financiare se va finaliza până la data de 10 februarie 1999. Modificări (1)

(2) Fondul Proprietății de Stat și societățile de investiții financiare pot schimba în procesul de restructurare a portofoliilor proprii, de comun acord, acțiuni deținute la societăți comerciale și după încheierea procesului de regularizare, pe baza unor protocoale.

Art. 2. - Modificări (1)

Fondul Proprietății de Stat poate prelua, în cadrul procesului de regularizare a cotelor de capital social, acțiunile pe care societățile de investiții financiare le dețin la societățile comerciale aflate în restructurare/lichidare și la care procesul de regularizare nu s-a încheiat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, respectiv nu s-au semnat actele de cesiune între societățile de investiții financiare și Fondul Proprietății de Stat.

Art. 3. -

În cadrul procesului de regularizare a cotelor de capital social Fondul Proprietății de Stat va compensa, la valoarea nominală a acțiunilor, societățile de investiții financiare pentru acțiunile societăților comerciale, aferente activelor trecute în proprietatea autorităților administrației publice centrale sau locale, în baza unor acte normative care nu prevedeau modalitatea de compensare.

Art. 4. -

(1) Cetățenii care au subscris titluri de privatizare și nu au primit acțiuni corespunzător valorii nominale a titlurilor de privatizare subscrise din cauza:

a) suprasubscrierii sau a unor disfuncționalități (greșeli/erori la înregistrarea cererilor de subscriere la centrele de subscriere și la societățile de servicii informatice) apărute în desfășurarea procesului de privatizare cu titlu gratuit; Modificări (1)

b) nevalidării valorii capitalului social la unele societăți comerciale, primesc acțiuni la societățile de investiții financiare.

(2) Alocarea acțiunilor cuvenite cetățenilor aflați în situațiile menționate la alin. (1) se face la societățile de investiții financiare corespunzător valorii nominale a titlurilor de privatizare subscrise pentru care nu au primit acțiuni, ținând seama de arondarea inițială la Fondurile Proprietății Private a societăților comerciale, la care aceștia au subscris.

Art. 5. -

Cetățenii ale căror cupoane nominative de privatizare au fost greșit inscripționate și care, din această cauză, nu și-au exercitat dreptul de schimb vor primi acțiuni corespunzător valorii cuponului nominativ de privatizare la societățile de investiții financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietății Private la care au fost arondate județele în care cetățenii respectivi își au domiciliile.

Art. 6. -

(1) Ministerul Privatizării va întocmi și va transmite Institutului de Management și Informatică, în termen de 25 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din proprie inițiativă sau/și pe baza sesizărilor îndreptățite, listele cuprinzând cetățenii care au depus sesizări la prefecturile județene, respectiv la Ministerul Privatizării. Modificări (1)

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii listelor menționate la alin. (1), Institutul de Management și Informatică completează aceste liste cu numele și prenumele cetățenilor aflați în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și le transmite societăților de investiții financiare.

(3) Societățile de investiții financiare vor include cetățenii cuprinși în listele prevăzute la alin. (2) în registrele acționarilor proprii, majorându-și corespunzător valoarea capitalului social inițial.

(4) Majorările de capital social efectuate de societățile de investiții financiare potrivit alin. (3) se compensează în cadrul procesului de regularizare realizat în corespondența cotei de 30% din valoarea capitalului social transferat Fondurilor Proprietății Private conform Legii privatizării societăților comerciale nr. 58/1991.

Art. 7. - Modificări (1)

Societățile de investiții financiare vor transmite Institutului de Management și Informatică, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, toate modificările operate în registrele acționarilor proprii, primite de la Institutul de Management și Informatică, și vor certifica, în scris, Ministerului Privatizării finalizarea acestei operațiuni.

Art. 8. -

(1) Listele cuprinzând cetățenii care au participat, prin subscriere, cu unul sau mai multe certificate de proprietate în cadrul programului de privatizare cu titlu gratuit și care sunt îndreptățiți să primească dividende sub formă de acțiuni la societățile de investiții financiare, precum și numărul total al certificatelor de proprietate care au fost subscrise de fiecare cetățean se transmit de către Institutul de Management și Informatică societăților de investiții financiare în termen de 35 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Calculul dividendelor cuvenite fiecărui cetățean, corespunzător numărului total de certificate de proprietate subscrise, menționate în listele prevăzute la alin. (1), se face de către fiecare societate de investiții financiare, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare.

Art. 9. -

(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), ale art. 6 alin. (3) și ale art. 8 alin. (2) constituie contravenție, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă în valoare de 10.000.000 lei. Sancțiunile se aplică individual salariaților Fondului Proprietății de Stat, respectiv salariaților societăților de investiții financiare, membrilor Consiliului de administrație al Fondului Proprietății de Stat și membrilor consiliilor de administrație ale societăților de investiții financiare, după caz. Modificări (1)

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către Ministerul Privatizării, respectiv de către Ministerul Finanțelor în cazul nerespectării prevederilor art. 8 alin. (2). Modificări (1)

(3) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministerul Privatizării
Victor Eros
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Consiliul pentru Reformă
Petre Diaconu

București, 23 decembrie 1998.

Nr. 54.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...