Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 30 decembrie 1998.

În vigoare de la 30 decembrie 1998 până la 08 ianuarie 2001, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 2/2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se desființează Consiliul pentru Reformă, Ministerul Privatizării, Ministerul Comunicațiilor, Comisia Națională de Informatică, Ministerul Turismului și Ministerul Cercetării și Tehnologiei.

Art. 2. -

(1) Atribuțiile Consiliului pentru Reformă din domeniul administrației publice și din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii se preiau, corespunzător, de către Departamentul pentru Reforma Administrației Publice Centrale - structură în cadrul aparatului de lucru al Guvernului - și de către Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Coordonarea Comisiei Naționale pentru Statistică, a Comisiei Naționale de Prognoză și a Oficiului Concurenței se realizează de către miniștri stabiliți prin decizie a primului-ministru.

Art. 3. -

(1) Atribuțiile Ministerului Privatizării din domeniul privatizării și din domeniul promovării investițiilor străine se preiau de către Agenția Română de Dezvoltare - organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Fondul Proprietății de Stat trece în subordinea Guvernului, în coordonarea primului-ministru.

Art. 4. -

Atribuțiile Ministerului Comunicațiilor și ale Comisiei Naționale de Informatică se preiau de către Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică - organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Art. 5. -

Atribuțiile Ministerului Turismului se preiau de către Autoritatea Națională pentru Turism - organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Art. 6. -

Atribuțiile Ministerului Cercetării și Tehnologiei se preiau de către Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare - organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Art. 7. -

Departamentul pentru Relațiile cu Parlamentul se restructurează și își continuă activitatea în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Art. 8. -

Organizarea, funcționarea și atribuțiile structurilor prevăzute la art. 2-6, înființate potrivit prezentei ordonanțe de urgență, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. -

(1) Personalul existent în cadrul organelor administrației publice centrale care se desființează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență va fi preluat și încadrat conform structurii organizatorice a structurilor nouînființate și se consideră transferat.

(2) Personalul încadrat pe posturi potrivit alin. (1) va fi salarizat în condițiile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.

Art. 10. -

(1) Persoanele numite în comisii, comitete și grupuri guvernamentale, interministeriale sau de privatizare, din partea organelor administrației publice centrale prevăzute la art. 1, vor reprezenta, corespunzător, structurile nou-înființate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Atribuțiile și competențele prevăzute în actele normative în sarcina organelor administrației publice centrale prevăzute la art. 1 se preiau, corespunzător, de către structurile nou-înființate.

Art. 11. -

Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1999 finanțarea necesară funcționării structurilor nouînființate se asigură din fondurile prevăzute în bugetul organelor administrației publice centrale care se desființează și, în completare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 12. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă următoarele acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reformă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 25 martie 1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 143/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998;

- Hotărârea Guvernului nr. 203/1998 privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru Reformă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 13 aprilie 1998;

- Hotărârea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea și funcționarea Ministerului Privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 5 februarie 1998;

- Decretul nr. 105/1990 privind înființarea Comisiei Naționale de Informatică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 9 februarie 1990;

- Hotărârea Guvernului nr. 729/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Tehnologiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 18 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 58/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 14 martie 1997, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 129/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se modifică, în mod corespunzător, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 23 decembrie 1998.

Nr. 56.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...