Universul Juridic nr. 10/2017

Câteva aspecte referitoare la infracțiunea de alterare a integrității datelor informatice
de Adrian Cristian Moise

30 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Introducere

Infracțiunea de alterare a integrității datelor informatice este prevăzută în art. 362 din Capitolul VI Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice din Codul penal. Textul de lege prevede:

"Fapta de a modifica, șterge sau deteriora date informatice ori de a restricționa accesul la aceste date, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani".

Reglementarea legală din cuprinsul art. 362 din Codul penal are ca scop protejarea datelor informatice stocate în cadrul sistemelor informatice, urmărind să împiedice modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice, ori restricționarea accesului la aceste date.

2. Incriminarea faptei de afectare a integrității datelor informatice în cadrul Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică

Art. 4 din Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică(1) reglementează protecția integrității datelor informatice împotriva interferențelor neautorizate. Afectarea integrității datelor se realizează prin următoarele acțiuni în mod intenționat și fără drept: distrugerea, ștergerea, deteriorarea, modificarea și eliminarea datelor existente într-un sistem informatic.

Art. 4 din Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică oferă statelor membre opțiunea de a restricționa incriminarea comportamentelor descrise mai sus de producerea unor daune grave. Infracțiunea de afectare a integrității datelor informatice implică atacuri de tip hacking, scopul nefiind obținerea accesului la un sistem informatic sau interceptarea datelor informatice, ci modificarea acestor date informatice.

3. Incriminarea faptei de afectare ilegală a integrității datelor informatice în cadrul Directivei 2013/40/UE privind atacurile împotriva sistemelor informatice

Infracțiunea de afectare ilegală a integrității datelor informatice prevăzută de art. 5 din Directiva 2013/40/UE privind atacurile împotriva sistemelor informatice(2) constă în ștergerea, distrugerea, deteriorarea, modificarea, eliminarea datelor informatice dintr-un sistem informatic sau în a le face inaccesibile. Totodată, infracțiunea de afectare ilegală a integrității datelor informatice se săvârșește cu intenție și fără drept. La fel ca și în articolele precedente, infracțiunea de afectare ilegală a integrității datelor informatice trebuie să nu reprezinte un caz minor.

Între infracțiunea prevăzută de art. 4 (afectarea ilegală a integrității sistemului informatic) și infracțiunea prevăzută de art. 5 (afectarea ilegală a integrității datelor informatice) din Directiva 2013/40/UE privind atacurile împotriva sistemelor informatice considerăm că există o diferență între aceste două infracțiuni, în legătură cu scopul acestora. Art. 4 din Directiva 2013/40/UE cuprinde infracțiunea de afectare ilegală a sistemului informatic, prin manipularea datelor informatice din sistemul informatic. Pe de altă parte, dispozițiile art. 5 din Directiva 2013/40/UE se referă la atacurile informatice care au ca țintă numai datele informatice. Având în vedere, că majoritatea infracțiunilor care se săvârșesc în spațiul virtual necesită accesul ilegal la un sistem informatic și afectarea ilegală a sistemului informatic și a datelor din acel sistem informatic, considerăm că cele doua infracțiuni cuprinse în articolele 4 și 5 sunt practic inseparabile(3).

4. Analiza infracțiunii de alterare a integrității datelor informatice prevăzute de art. 362 din Codul penal

4.1. Condiții preeexistente

4.1.1. Obiectul infracțiunii

Obiectul juridic special îl constituie relațiile speciale ce vizează integritatea, funcționarea și folosirea în condiții optime a datelor sau programelor informatice(4).

Obiectul material al infracțiunii constă în suportul material (hard-disc sau alt suport de stocare a datelor informatice) pe care se află datele modificate, șterse, deteriorate sau la care a fost restricționat accesul(5).

4.1.2. Subiecții infracțiunii

Subiectul activ al infracțiunii de alterare a integrității datelor informatice poate fi orice persoană care îndeplinește condițiile generale prevăzute de lege pentru a răspunde penal.

Participația penală este posibilă în toate formele sale: coautorat, instigare și complicitate.

Subiectul pasiv al infracțiunii de alterare a integrității datelor informatice este persoana fizică sau juridică care are drepturi (de proprietate, de utilizare) asupra datelor sau programelor informatice.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...