Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical | Ordonanță 124/1998

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Înființarea și înregistrarea cabinetului medical CAPITOLUL IV Sancțiuni

CAPITOLUL III Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical

Art. 6. -

(1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfășura activități de radiodiagnostic, imagistică medicală și alte activități medicale și conexe actului medical, cu autorizarea lor în condițiile legii, precum și activități de învățământ și de cercetare, cu avizul Ministerului Sănătății și Familiei și al Ministerului Educației și Cercetării.

(2) Medicul sau personalul medical care desfășoară activitate medicală în cadrul cabinetului medical răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacienților.

(3) Controlul privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercită de Ministerul Sănătății și Familiei și de Colegiul Medicilor din România.

(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfășurarea activităților de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sănătății și Familiei.

(5) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de Ministerul Sănătății și Familiei și unitățile sale subordonate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de alte organe abilitate, în condițiile legii. Puneri în aplicare (1)

Art. 7. - Puneri în aplicare (1)

Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minimă, stabilită prin ordin al ministrului sănătății și familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România, în raport cu specialitatea și profilul de activitate declarate.

Art. 8. - Practică judiciară (1)

Cabinetul medical poate realiza venituri din:

a) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice;

b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;

c) donații și sponsorizări;

d) activități de consiliere medicală;

e) activități contractate cu unitățile care coordonează activitățile de învățământ și de cercetare din rețeaua Ministerului Sănătății și Familiei; Modificări (1)

f) alte surse obținute conform dispozițiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzată fizic sau moral.

Art. 9. -

(1) Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impozitează potrivit dispozițiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfășurată pe bază de liberă inițiativă.

(2) Cheltuielile efectuate pentru perfecționare continuă, investiții, dotări și alte utilități necesare înființării și funcționării cabinetelor medicale, organizate în forma prevăzută la art. 1 alin. (3) și la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.

Art. 10. - Practică judiciară (3)

Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociați reprezintă cabinetul medical în raporturile juridice și profesionale.

Art. 11. -

(1) Angajarea personalului mediu sanitar și a altor categorii de personal se poate face de către medic sau, în cazul medicilor asociați, de către medicul delegat.

(2) În cabinetele medicale în care sunt încadrate persoane cu contract individual de muncă, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 12. -

(1) Cabinetele medicale sunt obligate să efectueze și activități epidemiologice prevăzute în contractul-cadru și să transmită situațiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății și Familiei privind starea de sănătate și demografică a populației.

(2) Cabinetele stomatologice vor asigura, prin rotație, urgențele medicale stomatologice. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...