Art 6 Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical | Ordonanță 124/1998

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical -
Art. 6.
-

(1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfășura activități de radiodiagnostic, imagistică medicală și alte activități medicale și conexe actului medical, cu autorizarea lor în condițiile legii, precum și activități de învățământ și de cercetare, cu avizul Ministerului Sănătății și Familiei și al Ministerului Educației și Cercetării.

(2) Medicul sau personalul medical care desfășoară activitate medicală în cadrul cabinetului medical răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacienților.

(3) Controlul privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercită de Ministerul Sănătății și Familiei și de Colegiul Medicilor din România.

(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfășurarea activităților de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sănătății și Familiei.

(5) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de Ministerul Sănătății și Familiei și unitățile sale subordonate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de alte organe abilitate, în condițiile legii. Puneri în aplicare (1)

Mergi la:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Înființarea și înregistrarea cabinetului medical
Art 5 Înființarea și înregistrarea cabinetului medical
Art 6 Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical
Art 7 Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical
Art 8 Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical
Art 9 Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical
Art 10 Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical
Art 11 Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical
Art 12 Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical
Art 13 Sancțiuni
Art 14 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 15 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 16 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...