Art 5 Înființarea și înregistrarea cabinetului medical | Ordonanță 124/1998

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 4 Înființarea și înregistrarea cabinetului medicalCAPITOLUL III Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical -
Art 6 Organizarea, funcționarea și finanțarea cabinetului medical

CAPITOLUL II Înființarea și înregistrarea cabinetului medical -
Art. 5.
- Practică judiciară (1)

(1) Cabinetele medicale se înființează la cererea medicului sau a grupului de medici, în funcție de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).

(2) Actul de înființare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmește și se păstrează de autoritatea sanitară publică, respectiv de direcțiile de sănătate publică județene sau de Direcția de sănătate publică a municipiului București. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical.

(3) Documentația necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabilește prin ordin al ministrului sănătății și familiei.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...