Art 16 Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță 124/1998

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 15 Dispoziții tranzitorii și finale Art 17 Dispoziții tranzitorii și finale

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 16.
- Puneri în aplicare (1)

(1) Organizațiile nonprofit, fundațiile și asociațiile cu activități medicale, asociațiile profesionale, cultele religioase și lăcașele de cult religios, legal constituite, pot înființa și organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.

(2) Cabinetele medicale înființate în condițiile alin. (1) sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentații stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei.

(3) Dispozițiile art. 6 alin. (1) și (3), ale art. 7 și 12 se aplică în mod corespunzător cabinetelor medicale înființate în condițiile alin. (1).

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...