Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (4) și ale art. 133 alin. (9) și alin. (13) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 750.666 din data de 23.08.2018,

în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă "Procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice și de emitere a deciziilor de impunere anuală", prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă "Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și a cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii", prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a, prevăzut în anexa nr. 3;

b) 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/5a, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 4. -

(1) Formularele prevăzute la art. 3 se utilizează pentru definitivarea impozitului anual datorat pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017.

(2) Până la data de 30 octombrie 2018, organul fiscal central competent stabilește impozitul pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat, emite și transmite deciziile de impunere anuală.

Art. 5. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor de la art. 3 sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. -

Prevederile prezentului ordin se aplică pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017.

Art. 7. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 24 august 2018.

Nr. 2.093.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice și de emitere a deciziilor de impunere anuală

ANEXA Nr. 2

PROCEDURĂ
privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și a cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

ANEXA Nr. 5

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

a) Denumire: "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice" (formularul 250)

1. Codul: 14.13.02.13/a

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, piscicultură și/sau silvicultură, jocuri de noroc, alte surse, precum și la stabilirea impozitului pe câștigul net anual din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

b) Denumirea: "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice" (formularul 251)

1. Codul: 14.13.02.13/5a

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea impozitului anual datorat pe veniturile realizate din străinătate, pe surse și categorii de venit, și la acordarea creditului fiscal extern.

6. Se întocmește în două exemplare de organul fiscal central competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...