Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art. I. - Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: - 20. După articolul 294 se introduce un nou articol, articolul 294^1 , cu următorul cuprins: - " -
← Art 294^1

Art. II. -

Articolul 9 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

"

(61) Absolvenții ciclurilor de studii universitare de licență și masterat didactic pot ocupa posturi didactice în învățământul preuniversitar de orice nivel."

2. Alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(9) Masteratul didactic are o durată de 2 ani, cu acumulare de 120 de credite de studii transferabile."

3. După alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

"

(11) Creditele obținute la modulul de pregătire psihopedagogică de nivelul I pot fi recunoscute în baza hotărârilor senatului universitar în cazul continuării studiilor la masteratul didactic.

(12) Planul-cadru pentru studiile universitare de masterat didactic se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale."

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...