Guvernul României

Hotărârea nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 iunie 2001 până la 18 ianuarie 2005, fiind înlocuit prin Hotărâre 2192/2004;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. XIII alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2001 privind reglementarea unor probleme financiare și ale art. 31 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Jurisprudență (26)

Se aprobă Normele metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Normele metodologice nr. 9.606/1/5.607-17.255/2000 pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/1999 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 15 iunie 2000, își încetează aplicabilitatea. Jurisprudență (1)

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul finanțelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

București, 7 iunie 2001.

Nr. 538.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat

;
se încarcă...