Art 3 | Hotărâre 604/2001

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 604/2001 pentru înființarea Centrului Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 3. -

(1) Obiectul de activitate al CNFP îl constituie asigurarea calității programelor de formare a personalului didactic, didactic auxiliar și a cadrelor de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar pe baza standardelor și a politicilor naționale de formare stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, prin Direcția generală pentru educație continuă, formarea și perfecționarea personalului didactic.

(2) Atribuțiile principale ale CNFP sunt:

a) elaborarea standardelor de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și a cadrelor de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar;

b) elaborarea criteriilor și a modalităților de acreditare a programelor de formare;

c) acreditarea prin comisiile specializate a programelor de formare continuă, propuse de furnizorii de formare pe baza standardelor și a metodologiilor aprobate de ministrul educației și cercetării;

d) inițierea și derularea de expertize privind conținutul, proiectarea, realizarea și evaluarea pregătirii personalului din învățământul preuniversitar;

e) efectuarea de studii de specialitate - diagnoză, prognoză și altele asemenea;

f) inițierea și desfășurarea, cu acordul Direcției generale pentru educație continuă, formarea și perfecționarea personalului didactic, a unor activități de dezvoltare profesională în domeniul educațional, finanțate din fondurile unor programe naționale și internaționale.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 604/2001 pentru înființarea Centrului Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 604/2001:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
;
se încarcă...