Ministerul Cercetării și Inovării

Ordinul nr. 677/2018 privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și a normelor de aplicare a acestora

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 27 august 2018.

În vigoare de la 27 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 49 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul cercetării și inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Criteriile de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și normele de aplicare a acestora, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.848/2004 privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 31 mai 2004, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul cercetării și inovării,
Nicolae Burnete

București, 25 iulie 2018.

Nr. 677.

ANEXA Nr. 1

CRITERII
de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare

ANEXA Nr. 2

Norme de aplicare a Criteriilor de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare

FIȘĂ DE EVALUARE

Nr. crt. Criterii de selectare a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național Puncte acordate
1. Să fie bunuri proprietate publică sau privată a statului. Valoarea contabilă a instalației sau obiectivului din proprietatea publică a statului să fie de minimum 5.000.000 lei (0-10 puncte).
Valoarea contabilă a instalației sau obiectivului din proprietatea publică a statului să fie de minimum 5.000.000 lei, acordându-se 5 puncte, iar pentru fiecare milion de lei în plus se adaugă bonus 1 punct, dar nu mai mult de 10 puncte.
2. Să se constituie în instalații-suport pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în domenii strategice ale economiei naționale (0-10 puncte).
Să se constituie ca suport de implementare a strategiilor naționale - 5 puncte pentru prima strategie și se acordă bonus 1 punct/strategie deservită în plus, dar nu mai mult 10 puncte.
3. Să fie dotate cu echipamente unicat comparabile cu cele de nivel mondial și să conducă la cercetări de înaltă calitate (0-10 puncte).
Să aibă în dotare echipamente unicat în țară. Pentru fiecare echipament se acordă 2 puncte, dar nu mai mult de 10 puncte.
4. Să constituie potențiali factori de risc în cazul neasigurării funcționării, degradării instalației (0-10 puncte). Pericol pentru viața populației; pericol pentru integritatea populației; pericol de agresiune împotriva mediului înconjurător; costuri mari de repunere în funcțiune; risc mare de degradare a instalației în caz de nefuncționare. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare risc, dar nu mai mult de 10 puncte.
5. Să asigure suport științific, tehnic și logistic pentru cooperări internaționale incluse în diverse programe la care România este parte (0-10 puncte).
Se acordă 5 puncte pentru prima colaborare și câte 1 punct pentru fiecare colaborare suplimentară, dar nu mai mult de 10 puncte.
6. Să fie accesibile și unor utilizatori din afara unității administrative interesați în desfășurarea unor activități de cercetare proprii sau în colaborare, pe bază de regulament elaborat de unitatea administrativă și avizată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare (0-10 puncte).
Proiecte naționale de CDI/protocoale de colaborare/Acorduri de colaborare desfășurate în instalații în ultimul an: 2 puncte/proiect când institutul este coordonator și 1 punct când este partener sau 1 punct pentru acord/protocol de colaborare, dar nu mai mult de 10 puncte.
7. Să fie utilizate la furnizarea de informații în vederea monitorizării proceselor de tip catastrofă (calamitate naturală, accident tehnologic etc.) (0-10 puncte).
Instalația trebuie să aibă acorduri/protocoale de colaborare cu autorități ale statului în vederea monitorizării proceselor de tip catastrofă. 5 puncte pentru primul acord/protocol și câte un punct pentru fiecare alt protocol suplimentar, dar nu mai mult de 10 puncte.
8. Capacitatea IOUACD de a genera venituri suplimentare din servicii executate cu terți și prin contracte de cercetare-dezvoltare naționale și internaționale (0-10 puncte).
Se acordă 5 puncte pentru 250.000 lei (medie/an) și câte un punct suplimentar pentru fiecare 50.000 lei (medie/an), dar nu mai mult de 10 puncte.
9. Să prezinte costuri ridicate pentru întreținere, funcționare și utilizare. Costurile să fie de minimum 500.000 lei/an (0-10 puncte).
Se acordă 5 puncte pentru costuri de 500.000 lei și bonus 0,5 puncte pentru fiecare 100.000 lei în plus, dar nu mai mult de 10 puncte.
10. Să posede documente de certificare a calității serviciilor, eliberate de organisme abilitate, avizate de autoritatea de reglementare în domeniu (0-10 puncte).
Să dețină cel puțin 1 autorizație/acreditare/certificat din domeniul de activitate specific facilității de interes național sau recunoaștere a calității serviciilor (RENAR, TUV, RAR etc.). Se acordă 5 puncte pentru o autorizație/certificat/recunoaștere și bonus 1 punct pentru fiecare autorizare/certificare/recunoaștere în plus, dar nu mai mult de 10 puncte.
Total punctaj

Pentru a fi calificată ca instalație (obiectiv) de interes național trebuie să obțină minimum de 70 de puncte.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...