Guvernul României

Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

Modificări (...), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 septembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 96 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul tineretului și sportului,
Georgiu Gingăraș
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
p. Ministrul apărării naționale,
Sorin Encuțescu,
secretar de stat
p. Ministru de interne,
Nicolae Berechet,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 13 septembrie 2001.

Nr. 884.

ANEXĂ

REGULAMENT
de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice
și sportului nr. 69/2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...