Judecătoria Alexandria

Contestație la executare. Punerea în executare de bună-voie a hotărârii. Calitatea procesuală pasivă a organului de executare. Cheltuieli de executare silită și cheltuieli de judecată. Aplicabilitatea art. 6 CEDO

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

SURSA: portal.just.ro

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 05 mai 2011, sub nr. 3784/740/2011, contestatoarele P.A., B.S. SI B.M. cu formulat contestatie la executare împotriva executarii silite declansate de intimatul B.E.J. N.V. prin emiterea somatiei nr. 192 din data de 26 aprilie 2011, prin care se urmareste punerea în executare silita a Deciziei civile nr. 596/2009 a Tribunalului Dolj si Deciziei nr.192/2010 a Curtii de Apel Craiova, în contradictoriu cu intimatii S.A.D, S.F. si B.E.J. N.V., solicitând anularea executarii si a formelor de executare emise. În motivarea contestatiei, contestatoarele au aratat ca nu pot fi obligate la plata cheltuielilor de executare silita si nici la plata cheltuielilor de judecata, întrucât creditorii nu le-au solicitat sa paseasca împreuna la punerea în executare a hotarârii judecatoresti. Aceasta hotarâre este irevocabila, astfel ca ele nu se opun executarii. În privinta cheltuielilor de executare, nu exista titlu executoriu, astfel ca nu pot fi obligate. Pe acest aspect a mai existat un dosar pe rolul Judecatoriei Alexandria, înregistrat cu numarul 3236/740/2010. În cadrul procedurii de executare ce a facut obiectul acelui dosar, creditorul S.A.D a formulat cerere de renuntare la executarea silita. În drept au fost invocate dispozitiile art. 399 si urmatoarele din Codul de procedura civila. În dovedirea contestatiei au fost depuse la dosar în copie, urmatoarele înscrisuri: Somatia nr. 192 din data de 26 aprilie 2011, Proces-verbal de stabilire cheltuieli nr. 192 din data de 26 aprilie 2011 (fila 6), Decizia nr. 192 din data de 15 februarie 2010 pronuntata în dosarul nr. 3061/63/2006 de Curtea de Apel Craiova (filele 7 – 12), Sentinta civila nr. 596 din 13.10.2009 a Tribunalului Teleorman (filele 13 – 19). La termenul din data de 17.05.2011, contestatoarele au depus la dosar o cerere completatoare prin care au solicitat suspendarea executarii silite pâna la solutionarea irevocabila a contestatiei la executare. La solicitarea instantei, executorul judecatoresc a înaintat, în copie, dosarul de executare (filele 30 – 69).

La data de 23 iunie 2011, intimatii S.A.D si S.F., au depus la dosar întâmpinare, prin care s-a solicitat respingerea contestatiei la executare, având în vedere reaua credinta si dorinta acestora de a tergiversa executarea silita.

În motivarea întâmpinarii, intimatii au aratat ca au asteptat ca debitoarele sa-ti execute de buna-voie obligatiile, dar aceasta si discutiile purtate nu au avut un rezultat favorabil, acestea refuzând categoric îndeplinirea dispozitiilor din titlul executoriu. Cheltuielile de judecata pe care contestatoarele refuza sa le plateasca au fost stabilite prin cele doua hotarâri puse în executare. Cheltuielile de executare au fost stabilite printr-un proces-verbal, care, potrivit legii, constituie titlu executoriu si sunt în sarcina debitorului. Invocarea dosarului 3236/740/2010 nu are relevanta juridica în prezenta cauza. Creditorii au fost nevoiti sa renunte la executarea silita, fiind conditionati de executorul judecatoresc. Intimatii au mai sustinut ca executorul judecatoresc nu are calitate procesuala pasiva. În ziua stabilita, potrivit somatiilor, executorul judecatoresc a procedat la executarea silita, în prezenta partilor, a martorilor si a organelor de politie. În consecinta, a fost adus la îndeplinire dispozitivul hotarârilor puse în executare, facându-se granituirea si punerea în posesie. În consecinta, au ramas de pus în executare doar cheltuielile de judecata si cele de executare.

La data de 23.06.2011, intimatul BEJ N.V. a formulat întâmpinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive.

În motivarea exceptiei, intimatul a aratat ca organul de executare are calitate procesuala pasiva doar în ipoteza prevazuta de teza finala a art. 399 alin. 1 C.proc.civ., respectiv atunci când acesta refuza sa înceapa executarea silita sau sa îndeplineasca un act de executare. În cauza nu ne aflam în ipoteza descrisa de acest text. În sensul ca organul de executare nu are calitate procesuala a fost si Curtea Constitutionala, prin considerentele Deciziei nr. 162/2003. Aceasta decizie este general-obligatorie, potrivit Deciziei nr. 1/1995 a instantei de control constitutional. În consecinta, exceptia invocata este întemeiata.

În subsidiar, intimatul a solicitat respingerea contestatiei ca neîntemeiata. Sub aspectul temeiniciei contestatiei, intimatul a sustinut ca instanta nu are posibilitatea reducerii onorariilor executorilor judecatoresti. A mai aratat ca debitoarele nu si-au executat de buna-voie obligatiile.

La întâmpinare, intimatul a anexat Ordinul nr. 2550/2006 al Ministerului Justitiei si Hotarârea nr. 2/2007 a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. De asemenea, a anexat, în copie, un certificat de grefa, decizia nr. 152R din 19.02.2010 a Tribunalului Teleorman, Decizia nr. 162/2003 a Curtii Constitutionale.

La termenul din 30.06.2011, intimatii au depus Sentinta civila nr. 2913 din 11.11.2010 a Judecatoriei Alexandria.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...