Recunoașterea reciprocă a protecției în caz de insolvență și cooperarea administrativă | Ordonanță 2/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Protecția în caz de insolvență -
ARTICOLUL 21
Recunoașterea reciprocă a protecției în caz de insolvență și cooperarea administrativă

(1) Se consideră ca fiind îndeplinite condițiile de la art. 18 cu privire la protecția în caz de insolvență acordată de o agenție de turism organizatoare stabilită într-un alt stat membru și care vinde sau oferă spre vânzare pachete în România sau care, prin orice mijloace, își direcționează activitățile către România, dacă aceasta respectă măsurile naționale din statul membru în care sunt stabilite.

(2) Se desemnează Ministerul Turismului ca punct de contact central care să faciliteze cooperarea administrativă și supravegherea agențiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul României, care desfășoară activități în mai multe state membre. Acesta notifică tuturor celorlalte state membre și Comisiei Europene datele sale de contact.

(3) Ministerul Turismului pune la dispoziția tuturor punctelor de contact centrale toate informațiile necesare privind cerințele naționale de protecție în caz de insolvență și identitatea entității responsabile pentru protecția în caz de insolvență pentru agenții de turism organizatoare stabilite pe teritoriul României. Ministerul Turismului asigură accesul tuturor celorlalte puncte de contact centrale la toate listele disponibile în care sunt prezentate agențiile de turism organizatoare care respectă obligațiile de protecție în caz de insolvență. Orice astfel de listă este accesibilă publicului, inclusiv online.

(4) Dacă există îndoieli cu privire la protecția în caz de insolvență a unei agenții de turism organizatoare, Ministerul Turismului solicită clarificări din partea statului membru în care este stabilită aceasta.

(5) Ministerul Turismului răspunde solicitărilor din partea altor state membre cât mai curând posibil, ținând seama de urgență și de complexitatea problemei. În orice caz, un prim răspuns se transmite în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2018:
Modificarea prețului
Modificarea altor clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie
Încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie și dreptul de retragere înainte de începerea executării pachetului
Răspunderea pentru executarea pachetului
Reducerea prețului și despăgubiri
Posibilitatea de a contacta agenția de turism organizatoare prin intermediul agenției de turism intermediare
Obligația de a acorda asistență
Eficacitatea și domeniul de aplicare al protecției în caz de insolvență
Raportarea informațiilor cu privire la pachetele de călătorie
Licențierea agențiilor de turism organizatoare
Recunoașterea reciprocă a protecției în caz de insolvență și cooperarea administrativă
Protecția în caz de insolvență și cerințele în materie de informare în ceea ce privește serviciile de călătorie asociate
Răspunderea pentru erorile de rezervare
Dreptul la despăgubiri
Dispoziții imperative
Organele de specialitate abilitate cu supravegherea și controlul activității comercianților
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii
Modificarea unor acte normative
Abrogarea unor acte normative
Anexe
;
se încarcă...