Organele de specialitate abilitate cu supravegherea și controlul activității comercianților | Ordonanță 2/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alte dispoziții -
ARTICOLUL 26
Organele de specialitate abilitate cu supravegherea și controlul activității comercianților

(1) Supravegherea și controlul respectării dispozițiilor prezentei ordonanțe sunt de competența organelor de specialitate ale Ministerului Turismului, ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ale Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități și ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială/agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

(2) Organele de control prevăzute la alin. (1) efectuează verificări la sesizarea persoanelor prevăzute la art. 3 pct. 2 și din oficiu, după caz.

(3) Persoanele prevăzute la art. 3 pct. 1 și 4 au obligația de a prezenta organelor de control documentele solicitate.

(4) Călătorii au dreptul, în temeiul prezentei ordonanțe și în conformitate cu legislația în vigoare, să se adreseze organelor de control prevăzute la alin. (1), precum și instanțelor judecătorești competente potrivit legii.

(5) Introducerea acțiunilor în justiție, având ca obiect reducerea prețului sau despăgubiri, este supusă unui termen de prescripție de 3 ani.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

(7) În cazul în care, conform art. 14 alin. (4), călătorii aleg să se îndrepte împotriva agenției de turism organizatoare stabilite într-un stat membru, aceștia se pot adresa oricăror dintre următoarele entități:

a) agenției de turism organizatoare care este stabilită într-un alt stat membru, direct sau prin intermediul agenției de turism din România, în condițiile art. 9;

b) Centrului European al Consumatorilor din România sau entităților de soluționare alternativă a litigiilor, în baza Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu modificările ulterioare;

c) instanțelor judecătorești, în baza Regulamentului (UE) nr. 1.215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2018:
Posibilitatea de a contacta agenția de turism organizatoare prin intermediul agenției de turism intermediare
Obligația de a acorda asistență
Eficacitatea și domeniul de aplicare al protecției în caz de insolvență
Raportarea informațiilor cu privire la pachetele de călătorie
Licențierea agențiilor de turism organizatoare
Recunoașterea reciprocă a protecției în caz de insolvență și cooperarea administrativă
Protecția în caz de insolvență și cerințele în materie de informare în ceea ce privește serviciile de călătorie asociate
Răspunderea pentru erorile de rezervare
Dreptul la despăgubiri
Dispoziții imperative
Organele de specialitate abilitate cu supravegherea și controlul activității comercianților
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii
Modificarea unor acte normative
Abrogarea unor acte normative
Anexe
Intrarea în vigoare
;
se încarcă...