Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță 2/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

ARTICOLUL 28 Dispoziții tranzitorii

(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se aprobă, prin ordin al ministrului turismului, procedurile de garantare și despăgubire, în conformitate cu legislația în vigoare. Puneri în aplicare (1)

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se aprobă, prin ordin al ministrului turismului, conținutul, termenul și procedura de transmitere a informațiilor prevăzute la art. 19.

(3) Operatorii economici titulari ai licențelor de turism au obligația reînnoirii acestora la momentul expirării poliței de asigurare încheiate anterior intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2018.

ARTICOLUL 29 Modificarea unor acte normative

La alineatul (3) al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) având ca obiect pachetele, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu excepția art. 6 alin. (7), art. 8 alin. (2) și (6), art. 21 și art. 22 care se aplică în cazul călătorilor astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018;".

ARTICOLUL 30 Abrogarea unor acte normative

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

a) Ordonanța Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

b) articolele I, IV, V și X din cadrul titlului II, din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Trimiterile din actele normative în vigoare la Ordonanța Guvernului nr. 107/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcute la dispozițiile corespunzătoare din prezenta ordonanță.

ARTICOLUL 31 Anexe

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

ARTICOLUL 32 Intrarea în vigoare

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2018:
Obiect, domeniu de aplicare, definiții
Obligațiile de informare și conținutul contractului privind pachetul de servicii de călătorie
Modificarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului
Executarea pachetului
Protecția în caz de insolvență
Alte dispoziții
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...