Contravenții și sancțiuni | Ordonanță 2/2018

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alte dispoziții -
ARTICOLUL 27
Contravenții și sancțiuni

(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

a) încălcarea de către agențiile de turism sau comercianți a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (i) - (vii) și lit. b) -h) și alin. (2) - (4), art. 6, art. 7, art. 9, art. 10 alin. (1), (3) și (4), art. 11-13, art. 14 alin. (1), (2), (5), (7) - (11), (13) - (16), (18) și (19), art. 15 alin. (1), (2) și (4) - (7), art. 16 alin. (1), art. 17 și art. 23 alin. (1) și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei;

b) încălcarea de către agențiile de turism sau comercianți a prevederilor art. 18 alin. (1), (2), (5) și (6) și art. 22 și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

c) încălcarea de către agențiile de turism a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (viii) și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei;

d) încălcarea de către agențiile de turism a prevederilor art. 14 alin. (17) și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei;

e) încălcarea de către agențiile de turism a prevederilor art. 19 și se sancționează cu amendă de 10.000 lei;

f) încălcarea de către agențiile de turism a prevederilor art. 26 alin. (3) și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) se fac după cum urmează:

a) de către persoanele împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau din cadrul Ministerului Turismului, pentru contravențiile prevăzute la lit. a);

b) de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Turismului pentru contravențiile prevăzute la lit. b);

c) de către persoanele împuternicite din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială/agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială sau din cadrul Ministerului Turismului, pentru contravențiile prevăzute la lit. c);

d) de către persoanele împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități pentru contravențiile prevăzute la lit. d);

e) de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Turismului pentru contravențiile prevăzute la lit. e);

f) de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Turismului sau din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități sau din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială/agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, pentru contravenția prevăzută la lit. f).

(3) Odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale principale se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:

a) respectarea imediată a clauzelor contractuale care au fost încălcate;

b) restituirea sumelor încasate fără temei legal, într-un termen de maximum 15 zile;

c) repararea deficiențelor constatate prin procesul-verbal, în termenul prevăzut în procesul-verbal.

(4) Pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b), odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale principale, reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Turismului dispun sancțiunea contravențională complementară constând în retragerea documentului emis pentru desfășurarea activității.

(5) Săvârșirea repetată în decursul unui an calendaristic a uneia dintre contravențiile prevăzute la alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 30.000 lei la 50.000 lei, de către persoanele împuternicite prevăzute la alin. (2), după caz.

(6) Neducerea la îndeplinire a sancțiunilor contravenționale complementare dispuse în conformitate cu alin. (3), în termenele și condițiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenției, se sancționează cu amendă contravențională de la 30.000 lei la 50.000 lei, de către persoanele împuternicite prevăzute la alin. (2), care au aplicat sancțiunea complementară.

(7) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care prezenta ordonanță nu prevede altfel.

(8) În cazul în care informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (viii) sunt incorecte sau imprecise cu privire la condițiile de transport pentru persoanele cu mobilitate redusă ca urmare a celor comunicate de furnizorii de servicii de transport agențiilor de turism, Ministerul Turismului informează Ministerul Transporturilor în vederea dispunerii măsurilor legale conform competențelor prevăzute în legislația în vigoare.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 2/2018:
Obligația de a acorda asistență
Eficacitatea și domeniul de aplicare al protecției în caz de insolvență
Raportarea informațiilor cu privire la pachetele de călătorie
Licențierea agențiilor de turism organizatoare
Recunoașterea reciprocă a protecției în caz de insolvență și cooperarea administrativă
Protecția în caz de insolvență și cerințele în materie de informare în ceea ce privește serviciile de călătorie asociate
Răspunderea pentru erorile de rezervare
Dreptul la despăgubiri
Dispoziții imperative
Organele de specialitate abilitate cu supravegherea și controlul activității comercianților
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii
Modificarea unor acte normative
Abrogarea unor acte normative
Anexe
Intrarea în vigoare
;
se încarcă...