Guvernul României

Hotărârea nr. 313/2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 martie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera k) se introduce litera l) cu următorul cuprins:

"

l) crearea și consolidarea democrației, a prosperității, cooperării și stabilității în Europa de Sud-Est, ca etapă preliminară a integrării statelor regiunii în structurile euroatlantice."

2. La litera B din anexă, punctul I alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"

I. Categorii de diurnă

În categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniștrii, secretarii de stat, secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcții asimilate acestora prin acte normative, precum și prefecții, subprefecții, primarul general și viceprimarul Capitalei, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, ambasadorii, academicienii și membrii corespondenți ai Academiei Române, șeful Statului Major General, prim-locțiitorul și locțiitorii acestuia, inspectorul general al Inspectoratului General al Ministerului Apărării Naționale, șefii departamentelor Ministerului Apărării Naționale și locțiitorii acestora, șeful Statului Major al Trupelor de Uscat, șeful Statului Major al Aviației și Apărării Antiaeriene, șeful Statului Major al Marinei Militare, locțiitorii secretarilor de stat din cadrul unităților care au astfel de funcții, emisarul special pe lângă coordonatorul special al Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est."

Art. II. -

Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Oană,
secretar de stat
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 8 martie 2001.

Nr. 313.

;
se încarcă...