Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 785/1298/2018 privind modificarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 452/105.951/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei și a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 785/1.298/2018

Ministerul Apelor și Pădurilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 151.425 din 25.07.2018 al Direcției managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor,

în temeiul art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor și pădurilor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit prezentul ordin.

Art. I. -

În tot cuprinsul Ordinului ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 452/105.951/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei și a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 6 iunie 2001, cu modificările ulterioare, următoarele sintagme se modifică după cum urmează:

1. sintagma "directorul general al Autorității pentru Inundații și Managementul Apelor" se modifică și se înlocuiește cu sintagma "secretarul de stat care coordonează activitatea din domeniul gospodăririi apelor";

2. sintagma "Ministerul Apelor și Protecției Mediului" se modifică și se înlocuiește cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul apelor";

3. sintagma "Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor" se modifică și se înlocuiește cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul agriculturii";

4. sintagma "Ministerul Sănătății și Familiei" se modifică și se înlocuiește cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul sănătății";

5. sintagma "Ministerul Educației și Cercetării" se modifică și se înlocuiește cu sintagma "autoritatea publică centrală din domeniul cercetării";

6. sintagma "Compania Națională «Apele Române» - S.A." se modifică și se înlocuiește cu sintagma "Administrația Națională «Apele Române»".

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul apelor și pădurilor,
Adriana Petcu,
secretar de stat
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...