Ministerul Justiției - MJ

Ordinul nr. 2724/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 11 alin. (3) și art. 12 alin. (1) și (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare, și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prevederile regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor sunt aplicabile și penitenciarelor pentru tineri și penitenciarelor pentru femei.

Art. 3. -

Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile penitenciare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 507/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților penitenciare, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 14 iunie 2012.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiției,
Tudorel Toader

București, 10 iulie 2018.

Nr. 2.724/C.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a penitenciarelor

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...