Guvernul României

Hotărârea nr. 583/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 20 alin. (1) și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 863 lit. c) -e) și art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului Român de Informații a unor imobile dobândite de statul român în condițiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului Român de Informații a unui bun imobil rezultat dintr-o investiție pusă în funcțiune, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

(1) Se aprobă transferul unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. -

Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile retrocedate persoanelor îndreptățite, în condițiile legii, de către Serviciul Român de Informații, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții puse în funcțiune.

Art. 6. -

Se aprobă modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a regularizării și restituirii către investitor în anul 2017 a unei sume plătite în cadrul unei lucrări de investiții pusă în funcțiune.

Art. 7. -

Serviciul Român de Informații, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
p. Directorul Serviciului Român de Informații,
Răzvan Ionescu

București, 2 august 2018.

Nr. 583.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dau în administrarea Serviciului Român de Informații

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204291 Serviciul Român de Informații
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal
CLASA 8: Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naționale și cu destinație specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Tipul bunului Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăți Adresa Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar - lei - Situația juridică
Baza legală Administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Bacău 2017 273.072 Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.248 din 14.12.2017 Administrare
2 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Bacău 2017 345.919 Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.309 din 20.12.2017 Administrare
3 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Bacău 2013 101.974 Contract de donație nr. 280 din 11.02.2013 Administrare
4 - 8.19.01. Imobil Cabinet medical Județul Bistrița 2017 326.492 Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.623 din 16.06.2017 Administrare
5 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Brașov 2017 701.100 Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.541 din 19.12.2017 Administrare
6 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Brașov 2017 653.351 Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.549 din 20.12.2017 Administrare
7 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Brașov 2017 417.549 Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.569 din 21.12.2017 Administrare
8 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Cluj 2017 120.000 Contract de donație nr. 366 din 17.03.2017 Administrare
9 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Cluj 2017 416.483 Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.521 din 19.12.2017 Administrare
10 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Cluj 2017 612.037 Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.650 din 27.12.2017 Administrare
11 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Cluj 2017 728.458 Contract de vânzare- cumpărare nr. 5.523 din 19.12.2017 Administrare
12 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Constanța 2017 463.487 Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.251 din 22.12.2017 Administrare
13 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Constanța 2017 912.513 Contract de vânzare- cumpărare nr. 4.250 din 22.12.2017 Administrare
14 - 8.19.01. Imobil Cabinet medical Județul Covasna 2017 256.105 Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.083 din 17.11.2017 Administrare
15 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Dolj 2017 505.416 Contract de vânzare- cumpărare nr. 46 din 22.12.2017 Administrare
16 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Dolj 2017 538.224 Contract de vânzare- cumpărare nr. 47 din 22.12.2017 Administrare
17 - 8.19.01. Imobil Cabinet medical Județul Hunedoara 2017 294.091 Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.862 din 29.11.2017 Administrare
18 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Iași 2017 420.812 Contract de vânzare- cumpărare nr. 14.530 din 19.12.2017 Administrare
19 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Iași 2017 450.303 Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.600 din 15.12.2017 Administrare
20 - 8.19.01. Imobil Sediu Județul Maramureș 2017 264.203 Contract de donație nr. 2.359 din 27.03.2017 Administrare
21 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Mureș 2017 333.388 Contract de vânzare- cumpărare nr. 378 din 21.12.2017 Administrare
22 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Mureș 2017 549.612 Contract de vânzare- cumpărare nr. 2.104 din 21.12.2017 Administrare
23 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Prahova 2017 312.098 Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.583 din 22.12.2017 Administrare
24 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Prahova 2017 406.489 Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.584 din 22.12.2017 Administrare
25 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Prahova 2017 524.686 Contract de vânzare- cumpărare nr. 3.585 din 22.12.2017 Administrare
26 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Timiș 2017 608.408 Contract de vânzare- cumpărare nr. 606 din 20.12.2017 Administrare
27 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Timiș 2017 378.005 Contract de vânzare- cumpărare nr. 608 din 20.12.2017 Administrare
28 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Timiș 2017 413.586 Contract de vânzare- cumpărare nr. 609 din 21.12.2017 Administrare
29 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Municipiul București 2016 140.872 Contract de donație nr. 5.995 din 22.11.2016 Administrare

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunului imobil rezultat dintr-o investiție pusă în funcțiune care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dă în administrarea Serviciului Român de Informații cu valoarea corespunzătoare cheltuielilor din fonduri publice efectuate

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204291 Serviciul Român de Informații
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal
CLASA 8: Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naționale și cu destinație specială
Elemente de identificare
Nr. MFP Codul de clasificare Tipul bunului Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăți Adresa Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar - lei - Situația juridică
Baza legală Administrare/ concesiune
- 8.19.01. Imobil Sediu Parte de construcție Municipiul București 2017 17.274.464 Hotărârea Guvernului nr. 241/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/1997; Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4.103 din 26.05.2015; Proces-verbal de punere în funcțiune nr. 762.958 din 3.07.2017/1184806 din 12.06.2017 Administrare

ANEXA Nr. 3

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor care se transferă din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații și care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204291 Serviciul Român de Informații
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal
CLASA 8: Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naționale și cu destinație specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Tipul bunului Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăți Adresa Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar - lei - Situația juridică
Baza legală Administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Alba 2017 74.100 Contract de donație nr. 2.300 din 29.08.2017 Administrare
2 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Alba 2017 333.990 Contract de donație nr. 1.327 din 22.09.2017 Administrare
3 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Constanța 2017 98.138 Contract de donație nr. 1.865 din 20.06.2017 Administrare
4 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Constanța 2017 75.667 Contract de donație nr. 1.864 din 20.06.2017 Administrare
5 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Constanța 2017 83.265 Contract de donație nr. 1.275 din 12.05.2017 Administrare
6 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Constanța 2017 70.526 Contract de donație nr. 1.276 din 12.05.2017 Administrare
7 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Constanța 2017 141.960 Contract de donație nr. 1.106 din 3.05.2017 Administrare
8 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Cluj 2016 257.460 Contract de donație nr. 2.726 din 22.12.2016 Administrare
9 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Harghita 2017 140.785 Contract de donație nr. 708 din 26.05.2017 Administrare
10 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Iași 2017 125.000 Contract de donație nr. 1.968 din 26.06.2017 Administrare
11 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Vâlcea 1994 22.684 Contract de vânzare- cumpărare nr. 8.532 din 4.11.1994 Administrare
12 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Vâlcea 1998 60.045 Contract de vânzare- cumpărare nr. 6.033 din 27.11.1998 Administrare
13 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Municipiul București 2007 223.111 Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.734 din 20.04.2007 Administrare
14 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Municipiul București 2017 177.108 Contract de donație nr. 945 din 27.02.2017 Administrare
15 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Municipiul București 2017 98.602 Contract de donație nr. 1.032 din 27.07.2017 Administrare
16 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Municipiul București 2017 132.768 Contract de donație nr. 1.409 din 6.10.2017 Administrare
17 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Municipiul București 2017 165.913 Contract de donație nr. 1.481 din 20.10.2017 Administrare

ANEXA Nr. 4

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptățite, în condițiile legii

Nr. crt. Numărul M.F.P./Codul de clasificare/ Denumirea bunului/ Anul dobândirii Denumirea bunului și adresa Valoarea de inventar a bunului aflat în domeniul public - lei - Valoarea de inventar care iese din domeniul public - lei - Valoarea de inventar care rămâne în domeniul public - lei - Temeiul legal în baza căruia se scoate bunul din domeniul public al statului Descrierea tehnică a bunului care iese din domeniul public Ordonatorul/ Administratorul de la care se scoate bunul din domeniul public al statului
1 105.511 (parțial)/ 8.19.01./ Sediu/1956 Teren/ Județul Dolj 3.265.415 45.731 3.219.684 Sentința civilă nr. 66 din 23.01.2017 a Tribunalului București, definitivă; Dispoziția de restituire în natură nr. 72 din 22.06.2017 a directorului Serviciului Român de Informații, definitivă Teren cu suprafața de 97,30 mp, reprezentând cota de 22,840% deținută de Serviciul Român de Informații din terenul în suprafață de 426 mp Serviciul Român de Informații (CUI 4204291)
2 150.292 (parțial)/ 8.19.01./ Sediu/1972 Sediu/ Județul Vâlcea 77.395.298 7.293.056 70.102.242 Sentința civilă nr. 361 din 17.06.2003 a Tribunalului Vâlcea, definitivă; Proces-verbal de punere în posesie nr. 1233831 din 6.04.2017 Teren cu suprafața de 68.086 mp (67.533,36 mp din măsurători)

ANEXA Nr. 5

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor la care se majorează valorile de inventar, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții puse în funcțiune

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204291 Serviciul Român de Informații
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal
CLASA 8: Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naționale și cu destinație specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
1 105.936 8.19.01. Sediu Municipiul București 69.985.358 Procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 0040/1.302/4.124, 0040/1.302/4.125 și 0040/1.302/4.126 din 8.03.2017
2 105.991 8.19.01. Sediu Municipiul București 15.644.065 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4.135 din 8.08.2017
3 144.742 8.19.01. Sediu Municipiul București 50.292.110 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1.022 din 25.01.2017
4 105.256 8.19.01. Sediu Județul Bacău 7.914.489 Procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 0040/1.303/4.128 și 0040/1.303/4.129 din 14.04.2017
5 105.436 8.19.01. Sediu Județul Constanța 1.285.547 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4.131 din 31.05.2017
6 114.270 8.19.01. Sediu Județul Constanța 835.284

ANEXA Nr. 6

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului la care se diminuează valoarea de inventar, ca urmare a regularizării și restituirii către investitor în anul 2017 a unei sume plătite în cadrul unei lucrări de investiții puse în funcțiune

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204291 Serviciul Român de Informații
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal
CLASA 8: Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naționale și cu destinație specială
Elemente de identificare
Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Valoarea de inventar - lei - Baza legală
105.716 8.19.01. Sediu Județul Neamț 6.044.772 Factura fiscală nr. 5900594670 din 14.07.2017 a Societății Comerciale Delgaz Grid - S.A.; Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4.117 din 24.05.2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...