DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se transferă din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații și care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului | Hotărâre 583/2018

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 583/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr 3 -
DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor care se transferă din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații și care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Cod fiscal Denumire
1. Ordonator principal de credite 4204291 Serviciul Român de Informații
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale subordonate ordonatorului principal
CLASA 8: Bunuri publice de stat
GRUPA 8.19: Bunuri destinate apărării naționale și cu destinație specială
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Tipul bunului Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăți Adresa Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar - lei - Situația juridică
Baza legală Administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Alba 2017 74.100 Contract de donație nr. 2.300 din 29.08.2017 Administrare
2 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Alba 2017 333.990 Contract de donație nr. 1.327 din 22.09.2017 Administrare
3 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Constanța 2017 98.138 Contract de donație nr. 1.865 din 20.06.2017 Administrare
4 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Constanța 2017 75.667 Contract de donație nr. 1.864 din 20.06.2017 Administrare
5 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Constanța 2017 83.265 Contract de donație nr. 1.275 din 12.05.2017 Administrare
6 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Constanța 2017 70.526 Contract de donație nr. 1.276 din 12.05.2017 Administrare
7 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Constanța 2017 141.960 Contract de donație nr. 1.106 din 3.05.2017 Administrare
8 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Cluj 2016 257.460 Contract de donație nr. 2.726 din 22.12.2016 Administrare
9 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Harghita 2017 140.785 Contract de donație nr. 708 din 26.05.2017 Administrare
10 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Iași 2017 125.000 Contract de donație nr. 1.968 din 26.06.2017 Administrare
11 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Vâlcea 1994 22.684 Contract de vânzare- cumpărare nr. 8.532 din 4.11.1994 Administrare
12 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Județul Vâlcea 1998 60.045 Contract de vânzare- cumpărare nr. 6.033 din 27.11.1998 Administrare
13 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Municipiul București 2007 223.111 Contract de vânzare- cumpărare nr. 1.734 din 20.04.2007 Administrare
14 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Municipiul București 2017 177.108 Contract de donație nr. 945 din 27.02.2017 Administrare
15 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Municipiul București 2017 98.602 Contract de donație nr. 1.032 din 27.07.2017 Administrare
16 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Municipiul București 2017 132.768 Contract de donație nr. 1.409 din 6.10.2017 Administrare
17 - 8.19.01. Imobil Locuință de intervenție Municipiul București 2017 165.913 Contract de donație nr. 1.481 din 20.10.2017 Administrare
Mergi la:
DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dau în administrarea Serviciului Român de Informații
DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil rezultat dintr o investiție pusă în funcțiune care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dă în administrarea Serviciului Român de Informații cu valoarea corespunzătoare cheltuielilor din fonduri publice efectuate
DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se transferă din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații și care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptățite, în condițiile legii
DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se majorează valorile de inventar, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții puse în funcțiune
DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului la care se diminuează valoarea de inventar, ca urmare a regularizării și restituirii către investitor în anul 2017 a unei sume plătite în cadrul unei lucrări de investiții puse în funcțiune

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 583/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...