Guvernul României

Hotărârea nr. 606/2018 privind aprobarea modelului steagului comunei Dobrun, județul Olt

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă modelul steagului comunei Dobrun, județul Olt, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Dobrun, județul Olt, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
regionale și administrației publice,
Paul Stănescu

București, 2 august 2018.

Nr. 606.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale modelului steagului comunei Dobrun, județul Olt

Descrierea steagului

Steagul comunei Dobrun este format, potrivit anexei nr. 1, dintr-o pânză dreptunghiulară albastră cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, cu stema comunei Dobrun imprimată în centru.

În partea de sus este inscripționat statutul localității "Comuna", iar partea de jos denumirea "Dobrun", ambele cuvinte cu litere de culoare galbenă.

Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.

Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Dobrun se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, traversat de o fascie undată.

În partea superioară, în câmp roșu, se află trei flori de in de argint, butonate albastru.

În câmp albastru se află o plantă de floarea-soarelui în culori naturale.

În vârful scutului se află un zid de argint rostuit negru.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Floarea-soarelui reprezintă ocupația de bază a locuitorilor, agricultura.

Florile de in semnifică cultivarea plantelor tehnice.

Fascia undată simbolizează râul Olteț.

Zidul evocă istoria localității și siturile arheologice denumite "La Viile Brătășanu".

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Culoarea albastră (sau azur) reprezintă apa, dar și aerul, cel mai nobil element după foc, și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...