Camera Auditorilor din România - CAR

Hotărârea nr. 61/2018 privind adoptarea traducerii și revizuirii Standardului internațional de audit 250 (revizuit) - Luarea în considerare a legii și reglementărilor într-un audit al situațiilor financiare și a modificărilor aduse Codului etic - răspunsul la neconformitatea cu legi și reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor:

- art. 1, 2, art. 5 alin. (4) lit. c) și alin. (6) lit. h) și art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2 alin. (3), (4) și (5), art. 13 alin. (3) lit. i), art. 15 alin. (1) - (4) și art. 17 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;

- Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 22/2015 privind aprobarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federația Internațională a Contabililor;

- Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în ședința din data de 26 iulie 2018, adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se adoptă integral Standardul internațional de audit 250 (revizuit) - Luarea în considerare a legii și reglementărilor într-un audit al situațiilor financiare și modificările aduse Codului etic - răspunsul la neconformitatea cu legi și reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, traduse de Camera Auditorilor Financiari din România, aplicabile de către auditorii financiari din România, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru misiunile de audit, altele decât cele de audit statutar.

Art. 2. -

Cu privire la prezenta hotărâre va fi informată Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Ciprian Teodor Mihăilescu

București, 26 iulie 2018.

Nr. 61.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...