Guvernul României

Hotărârea nr. 589/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 30 martie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 8 la Regulamentul-cadru, la litera A, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3. personalul de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în grădinițe, școli și unitățile de învățământ superior;".

2. La anexa nr. 8 la Regulamentul-cadru, la litera A, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

"

31. personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din creșe;".

3. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, partea introductivă a articolului unic se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Articol unic. -

Personalul care își desfășoară activitatea în unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică, cu sau fără cazare, beneficiază de sporul prevăzut la art. 14 din cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:".

4. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, la punctul I, litera A se modifică și va avea următorul cuprins:

"

A. Spor de la 50% până la 75% din salariul de bază acordat personalului din:

1. unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare/fără cazare, care acordă servicii persoanelor (adulți și copii) cu handicap psihic sau mintal;

2. unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, cu cazare/fără cazare, destinate exclusiv persoanelor infectate cu HIV/bolnave de SIDA, TBC;

3. modulele de reabilitare comportamentală și unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, cu cazare/fără cazare, destinate persoanelor cu nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară și neurologică."

5. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, la punctul I, litera B, subpunctele nr. 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

1. personalului din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare/fără cazare, pentru copiii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal, precum și din serviciile de intervenție în regim de urgență/centrele de primire în regim de urgență;

2. asistentului personal profesionist/asistentului maternal profesionist pe perioada în care are în îngrijire o persoană cu handicap grav psihic sau mintal, acordat în plus față de cel menționat la litera E."

6. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, la punctul I, litera C se abrogă.

7. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, la punctul I, litera F se modifică și va avea următorul cuprins:

"

F. Spor de 15% calculat la salariul de bază acordat asistentului personal profesionist pe perioada în care are în îngrijire o persoană cu handicap grav sau accentuat."

8. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, la punctul IV, litera A, subpunctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilități și pentru persoane vârstnice."

9. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, la punctul V, partea introductivă a literei B se modifică și va avea următorul cuprins:

"

B. Spor de 15% din salariul de bază, acordat pentru personalul din:".

10. La anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, la punctul V, litera C se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul sănătății,
Dan Octavian Alexandrescu,
secretar de stat
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 2 august 2018.

Nr. 589.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...