Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 920/2018 privind modificarea și completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 8.528/23.07.2018 al Direcției generale programe,

având în vedere:

- art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare;

- art. 2 alin. (1) din Normele metodologice pentru achiziția publică centralizată, la nivel național, de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecție, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.292/2012,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național la Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 mai 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La secțiunea a IV-a "Medicamente", după poziția "A_HIV: Combinații (Emtricitabinum + Tenofovirum Alafenamida), compr. film., 200 mg/25 mg" se introduce o nouă poziție cu următorul cuprins:

"A_HIV Combinații (Emtricitabinum + Tenofovirum Disoproxil) compr.film. 200 mg/245 mg **** +"

2. La secțiunea a IV-a "Medicamente", după poziția "A_HIV: Raltegravirum, compr. film., 400 mg" se introduce o nouă poziție cu următorul cuprins:

"A_HIV Raltegravirum compr. film. 600 mg **** +"

3. La secțiunea a IV-a "Medicamente", după poziția "A_MS_2:9: Delamanidum, compr. film., 50 mg" se introduc zece noi poziții cu următorul cuprins:

"A_MS_2:10 Combinații (Amoxicilinum + Acidum
clavulanicum)
compr./capsule 500 mg/125 mg
A_MS_2:11 Rifamycin compr./capsule 200 mg
A_MS_2:12 Rifamycin compr./capsule 550 mg
A_MS_2:13 Etionamidum compr./capsule 250 mg
A_MS_2:14 Combinații (Rifampicinum +Pyrazinamidum +
Izoniazidum)
compr./capsule 150 mg/75 mg/400 mg
A_MS_2:15 Combinații (Rifampicinum +Pyrazinamidum + Izoniazidum) compr./capsule 120 mg/50 mg/300 mg
A_MS_2:16 Combinații (Rifampicinum +Pyrazinamidum + Izoniazidum + Ethambutolum) compr./capsule 150 mg/400 mg/75 mg/275 mg
A_MS_2:17 Clofaziminum compr./capsule 50 mg
A_MS_2:18 Clofaziminum compr./capsule 100 mg
A_MS_2:19 Rifabutinum compr./capsule 150 mg"

4. La secțiunea a IV-a "Medicamente", pozițiile A_MS_1:3, A_MS_3:2, A_MS_3:6 se modifică după cum urmează:

"A_MS_1:3 Isoniazidum sol. inj. +
A_MS_3:2 Rifampicinum sol. inj. +
A_MS_3:6 Ethambutolum sol. inj. +"

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Sorina Pintea

București, 24 iulie 2018.

Nr. 920.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...