Legestart nr. 8/2018

Paralogisme fiscale. Un excedent de TVA este denumit în Codul fiscal ca fiind o sumă negativă a TVA
de Nicolae Grigorie-Lăcrița

07 august 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Legislația fiscală conține și unele „paralogisme fiscale”, adică unele raționamente false care sunt făcute: 1) fie din neștiință, fără intenție (autorul este atent în elaborarea textului de lege, dar greșește, fără intenție, din lipsă de pregătire profesională; 2) dintr-o „eroare săvârșită cu bună știință”, de persoane cu o foarte bună pregătire profesională, care au un interes personal, direct sau indirect, în „scăparea” în textul legii a unor asemenea „greșeli ascunse”, dar care, și într-un caz și în altul, conduc la concluzii absurde.

Se numesc „paralogisme fiscale” raționamentele fiscale care, din cauza unor „greșeli ascunse”, introduse uneori cu bună știință în prevederile legale, duc la concluzii absurde, dar existente în legislația fiscală. Unele „greșeli ascunse” au fost introduse, uneori cu bună știință, în prevederile fiscale în scopul generării unor raționamentele false, folosite pentru săvârșirea unor elegante fenomene de evaziune fiscală legală. Exemplele cele mai semnificative de „paralogisme fiscale” sunt cele cu privire la 1) „evaziunea fiscală legală”, și 2) la „excedentul de TVA” denumit în Codul fiscal „sumă negativă de TVA”.

Paralogismul fiscal „ evaziunea fiscală legală ”

Exemplul cel mai semnificativ de „ paralogism fiscal ” este cel cu privire la „ evaziunea fiscală legală ”, care rezultă din combinarea noțiunilor:

evaziune fiscală = sustragere prin orice mijloace de la plata impozitelor, taxelor și a altor sume datorate bugetelor de stat de către persoanele fizice și juridice, care realizează venituri impozabile, conform reglementărilor fiscale, furt, și

legală = care există sau se face în temeiul unei legi, care este prevăzut de lege, conform cu legea, licit.

Deci, mai pe direct „evaziunea fiscală legală” înseamnă „furt legal”, adică „furt cu ajutorul legii”, „sustragerea de la plata impozitelor fără a aduce prejudicii bugetului de stat”.

Evaziunea fiscală „legală” este arta de a interpreta și de a aplica, în interes propriu, o prevedere legală neclară, ambiguă, susceptibilă de interpretări diferite, chiar contradictorii.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...