Legestart nr. 8/2018

Cifra de afaceri: sens, conținut și reglementări contradictorii
de Nicolae Grigorie-Lăcrița

08 august 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din operațiunile comerciale efectuate de firmă, respectiv vânzarea de mărfuri și produse într-o perioadă de timp determinată. în cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare și veniturile excepționale.

Cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate, lucrărilor executate, serviciilor prestate, precum și a altor venituri din exploatare, mai puțin rabaturile, remizele și alte reduceri acordate clienților.

Cifra de afaceri se pateu calcula sub forma mai multor indicatori, precum: cifra de afaceri ca totală; cifra de afaceri medie; cifra de afaceri marginală; cifra de afaceri critică, cifra de afaceri netă, fiecare dintre acestea reflectând câte un aspect din activitatea firmei.

Cifra de afaceri totală reprezintă volumul total al vânzărilor unei firme într-o perioadă de timp.

Cifra de afaceri critică reprezintă acel nivel al încasărilor la care se asigură acoperirea cheltuielilor sau, altfel spus: pragul peste care firma începe să obțină profit; pragul sub care firma începe să treacă pe pierderi.

Noțiunea de „cifră de afaceri” este definită foarte diferit nu numai în legislația fiscală față de legislația contabilă, dar chiar și în carul aceleiași reglementări de la un articol la altul.

în Legea nr. 571/2003 privind Vechiul cod fiscal, cifra de afaceri este definită diferit nu numai de la un titlu la altul, dar chiar și în cadrul aceluiași titlu, de la un articol la altul. Spre exemplu, în „Titlului VI. Taxa pe valoare adăugată“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt trei definiții diferite ale cifrei de afaceri, respectiv:

1. Cifra de afaceri, ca plafon la stabilire a regimului special de scutire pentru întreprinderile mici conform art. 152 alin. (2), include: valoarea totală, exclusiv taxa, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor reprezentând livrări intracomunitare de bunuri, prestări de servicii intracomunitare, a altor livrări pentru care locul se consideră a fi în străinătate, a operațiunilor scutite cu drept de deducere și a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f), dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor: a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite de Codul fiscal; b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform Codului fiscal

2. Cifra de afaceri la plafonul pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare cuprinde valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate. Operațiunile scutite fără drept de deducere nu se iau în considerare la calcularea cifrei de afaceri pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare, în schimb se iau în calcul vânzările de active fixe corporale sau necorporale.

3. Cifra de afaceri ca plafon pentru stabilirea perioadei fiscale, care cuprinde operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România dar care dau drept de deducere.

Pentru toate cele trei plafoane menționate mai sus, persoanele juridice vor lua în considerare la calculul cifrei de afaceri inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate și alte facturi emise înainte de data livrării/prestării.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...