Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1701/2018 pentru aprobarea Procedurii de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum și a formularului 631 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 august 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. II alin. (5), (8) și (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 145/2018, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 749.441 din 3.07.2018,

în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1), (4) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului 631 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale", cuprinzând anexele nr. 2a "Situație privind stabilirea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate", nr. 2b "Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiții și/sau din alte surse" și nr. 2c "Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Prevederile prezentului ordin se aplică pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate pentru veniturile realizate în anul 2017.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului prevăzut la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. 5. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare în anul 2017.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 4 iulie 2018.

Nr. 1.701.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
de stabilire și de regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, din 04.07.2018

ANEXA Nr. 2

Nr. înregistrare . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2a la Decizia de impunere anuală

CNP/NIF |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Situație privind stabilirea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor de la pct. . . . din Decizia nr. . . . . . . . . . . pe anul . . . . . . . . . .

Luna Decizie anterioară Decizie curentă
Baza de calcul Baza de calcul
1 2 3
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TOTAL

Prezenta anexă face parte integrantă din formularul "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale".

ANEXA Nr. 2b la Decizia de impunere anuală

CNP/NIF |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiții și/sau din alte surse de la pct. . . . din Decizia nr. . . . . . . . . . . pe anul . . . . . . . . . .

Luna Decizie anterioară Decizie curentă
Baza de calcul Contribuția de asigurări sociale de sănătate Baza de calcul Contribuția de asigurări sociale de sănătate
1 2 3 4 5
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TOTAL

Prezenta anexă face parte integrantă din formularul "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale".

ANEXA Nr. 2c la Decizia de impunere anuală

CNP/NIF |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale în cazul veniturilor de la pct. . . . din Decizia nr. . . . . . . . . . . pe anul . . . . . . . . . .

Luna Decizie anterioară Decizie curentă
Baza de calcul Contribuția de asigurări sociale Baza de calcul Contribuția de asigurări sociale
1 2 3 4 5
1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
TOTAL

Prezenta anexă face parte integrantă din formularul "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale".

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

A. Denumire: "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale"

1. Format: A4/t1.

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează la stabilirea și regularizarea sumelor reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurări sociale.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

B. Denumire: anexa nr. 2a "Situație privind stabilirea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate"

1. Format: A4/t1.

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se întocmește ca anexă la formularul 631.

5. Se utilizează la stabilirea bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din cedarea folosinței bunurilor.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează împreună cu formularul 631 la dosarul contribuabilului.

C. Denumire: anexa nr. 2b "Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiții și/sau din alte surse"

1. Format: A4/t1.

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se întocmește ca anexă la formularul 631.

5. Se utilizează la stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiții și/sau din alte surse.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează împreună cu formularul 631 la dosarul contribuabilului.

D. Denumire: anexa nr. 2c "Situație privind stabilirea contribuției de asigurări sociale"

1. Format: A4/t1.

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se întocmește ca anexă la formularul 631.

5. Se utilizează la stabilirea contribuției de asigurări sociale, pentru veniturile din activități independente.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează împreună cu formularul 631 la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...