Art 86 Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate | Lege 196/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 85 Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietateCAPITOLUL VII Veniturile și cheltuielile asociației de proprietari - SECȚIUNEA a 6-a Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari -
Art 87 Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari

CAPITOLUL VII Veniturile și cheltuielile asociației de proprietari - SECȚIUNEA a 5-a Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate -
Art. 86. -

(1) Suprafața utilă a proprietăților individuale și cota-parte indiviză de proprietate sunt cele înscrise în cartea funciară în baza unei documentații cadastrale sau, în lipsă, cele din actul de proprietate.

(2) În cazul în care suma cotelor-părți indivize din actele de proprietate, care sunt fracțiuni abstracte pentru fiecare proprietate individuală din clădirea care constituie condominiul, nu este egală cu 100%, președintele asociației de proprietari este obligat să solicite întocmirea unei documentații cadastrale, prin punerea la dispoziție a cărții tehnice a imobilului și cu respectarea prevederilor în vigoare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...