Art 77 Cheltuielile asociației de proprietari | Lege 196/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Veniturile și cheltuielile asociației de proprietari - Cheltuielile asociației de proprietari -
Art. 77. -
Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Asociația de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalități pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Penalitățile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată, fără ca suma penalităților să poată depăși suma la care s-au aplicat. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Termenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, afișate pe lista lunară de plată, este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afișării. Jurisprudență

(3) Sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere, prevăzute la alin. (1), se includ în fondul de penalități al asociației de proprietari și se vor utiliza cu prioritate pentru plata penalităților impuse asociației de proprietari de către terți, precum și pentru cheltuieli cu reparațiile asupra proprietății comune, reabilitarea termică sau consolidarea condominiului. Sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere nu pot fi utilizate și în alte scopuri.

Acesta este un fragment din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 196/2018:
Art 67 Administrarea condominiilor
Art 68 Administrarea condominiilor
Art 69 Administrarea condominiilor
Art 70 Veniturile asociației de proprietari
Art 71 Veniturile asociației de proprietari
Art 72 Veniturile asociației de proprietari
Art 73 Veniturile asociației de proprietari
Art 74 Veniturile asociației de proprietari
Art 75 Cheltuielile asociației de proprietari
Art 76 Cheltuielile asociației de proprietari
Art 77 Cheltuielile asociației de proprietari
Art 78 Cheltuielile asociației de proprietari
Art 79 Cheltuielile asociației de proprietari
Art 80 Cheltuielile asociației de proprietari
Art 81 Cheltuielile asociației de proprietari
Art 82 Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în proprietăți individuale
Art 83 Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale
Art 84 Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate
Art 85 Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate
Art 86 Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate
Art 87 Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari
Reviste:
Prescripția debitelor către asociația de proprietari
Calcul penalităților de către asociațiile de proprietari
;
se încarcă...