Art 56 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari | Lege 196/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari -
Art. 56. -

(1) Președintele asociației de proprietari este candidatul, membru al asociației de proprietari, ales prin voința sa și a jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți în cadrul adunării generale. Președintele poate delega, pentru cel mult 90 de zile pe an, atribuțiile sale unui membru al comitetului executiv, fără a fi exonerat de răspundere juridică.

(2) În caz de încetare a mandatului președintelui înainte de termen, comitetul executiv convoacă, în termen de 5 zile de la încetarea mandatului, o adunare generală pentru alegerea unui nou președinte.

(3) În cazul schimbării președintelui asociației de proprietari, vechiul președinte este obligat să transmită noului președinte în termen de 5 zile de la încetarea mandatului său, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de membrii comitetului executiv și de către cenzor/comisia de cenzori, toate documentele și bunurile asociației pe care le-a avut în administrare sau în folosință.

(4) În cazul în care adunarea generală a asociației de proprietari decide în acest sens, și cu acordul președintelui în funcție, asociația de proprietari poate finanța participarea președintelui la cursuri de perfecționare acreditate conform legii, referitoare la constituirea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Acesta este un fragment din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 196/2018:
Art 46 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 47 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 48 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 49 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 50 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 51 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 52 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 53 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 54 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 55 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 56 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 57 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 58 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 59 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 60 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 61 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 62 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 63 Administrarea condominiilor
Art 64 Administrarea condominiilor
Art 65 Administrarea condominiilor
Art 66 Administrarea condominiilor
;
se încarcă...