Art 38 Modul de utilizare a proprietății individuale și a părților comune | Lege 196/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile proprietarilor - Modul de utilizare a proprietății individuale și a părților comune -
Art. 38. -

(1) Fiecare proprietar din condominiu poate folosi, în condițiile acordului de asociere, atât spațiul care constituie bunul principal, cât și părțile comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalți proprietari și fără a schimba destinația clădirii.

(2) Părțile comune pot fi utilizate de către terți, persoane fizice sau juridice de drept public și/sau privat, numai ca urmare a hotărârii adunării generale a asociației de proprietari, adoptată cu acordul a două treimi din numărul total al proprietarilor din condominiu și cu acordul tuturor proprietarilor direct afectați de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosință sau de concesiune, semnat de președinte în numele asociației și avizat de cenzor/comisia de cenzori.

Acesta este un fragment din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 196/2018:
Art 28 Drepturile proprietarilor din condominii
Art 29 Drepturile proprietarilor din condominii
Art 30 Obligațiile proprietarilor din condominii
Art 31 Obligațiile proprietarilor din condominii
Art 32 Obligațiile proprietarilor din condominii
Art 33 Obligațiile proprietarilor din condominii
Art 34 Modul de utilizare a proprietății individuale și a părților comune
Art 35 Modul de utilizare a proprietății individuale și a părților comune
Art 36 Modul de utilizare a proprietății individuale și a părților comune
Art 37 Modul de utilizare a proprietății individuale și a părților comune
Art 38 Modul de utilizare a proprietății individuale și a părților comune
Art 39 Modul de utilizare a proprietății individuale și a părților comune
Art 40 Modul de utilizare a proprietății individuale și a părților comune
Art 41 Modul de utilizare a proprietății individuale și a părților comune
Art 42 Modul de utilizare a proprietății individuale și a părților comune
Art 43 Încetarea destinației folosinței comune pentru părțile comune din condominiu
Art 44 Încetarea destinației folosinței comune pentru părțile comune din condominiu
Art 45 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 46 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 47 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Art 48 Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
;
se încarcă...