Drept Public (C.H. BECK)

Drept administrativ, Vol II, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0734-5
de Dana Apostol Tofan

06 noiembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Curs Universitar

Dana Apostol Tofan

Drept administrativ

Volumul II • Ediția 4

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Privind Legalitatea și oportunitatea actelor administrative, a se vedea Dana Apostol Tofan în Prelegerea III Condițiile de valabilitate a actelor administrative, Drept administrativ, Vol II, ed. 4, Ed. C.H. Beck, București, 2017, în Biblioteca juridică Legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 21 noiembrie 2017.

Cuvânt-înainte la ediția a 4-a

La elaborarea prezentei lucrări s-a folosit material documentar publicat până la data de 15 octombrie 2017. [ Mai mult... ]

Cuvânt-înainte la ediția a 3-a

La elaborarea prezentei lucrări s-a folosit material documentar publicat până la data de 1 decembrie 2015. [ Mai mult... ]

Cuvânt-înainte la ediția a 2-a

La elaborarea prezentei lucrări s-a folosit material documentar publicat până la data de 1 decembrie 2009. [ Mai mult... ]

Prefață la prima ediție din 2004

6 decembrie 2004 [ Mai mult... ]

Abrevieri

vol. - volum(ul) [ Mai mult... ]

Prelegerea I Activitatea autorităților administrației publice

Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a III-a, Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S.A., București, 1929, p. 402-404. [ Mai mult... ]

Prelegerea II Definiția, trăsăturile și clasificarea actelor administrative

Marin Văraru, Tratat de drept administrativ român, Ed. Librăriei Socec&Co, Societate Anonimă, București, 1928, p. 181-194. [ Mai mult... ]

Prelegerea III Condițiile de valabilitate a actelor administrative

Marin Văraru, Tratat de drept administrativ român, Ed. Librăriei Socec&Co, Societate Anonimă, București, 1928, p. 194. [ Mai mult... ]

Prelegerea IV Efectele juridice ale actelor administrative Metodologia elaborării actelor administrative normative

Erast Diti Tarangul, Tratat de drept administrativ român, Ed. Glasul Bucovinei, Cernăuți, 1944, p. 446-452 (caracterul executoriu al actelor administrative). [ Mai mult... ]

Prelegerea V Suspendarea și revocarea actelor administrative

Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a III-a, Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S.A., București, 1929, p. 398-402. [ Mai mult... ]

Prelegerea VI Anularea și inexistența actelor administrative

Marin Văraru, Tratat de drept administrativ român, Ed. Librăriei Socec&Co, Societate Anonimă, București, 1928, p. 197-199, 209-222. [ Mai mult... ]

Prelegerea VII Contractele administrative

Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a III-a, Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S.A., București, 1929, p. 394-398. [ Mai mult... ]

Prelegerea VIII Controlul asupra administrației publice; controlul administrativ-jurisdicțional

G.D. Dumitrescu, Actele administrative de autoritate și actele administrative jurisdicționale, în Pandectele Române, I, 1934. [ Mai mult... ]

Prelegerea IX Instituția contenciosului administrativ: evoluția legislației și aspecte de drept comparat

Marin Văraru, Tratat de drept administrativ român, Ed. Librăriei Socec&Co, Societate Anonimă, București, 1928, p. 199-209, 227-235. [ Mai mult... ]

Prelegerea X Condiții ale acțiunii directe în contencios administrativ: să fie un act administrativ; să vatăme un drept sau un interes legitim

Paul Negulescu, Tăcerea administrațiunii socotită drept act administrativ, Pandectele săptămânale, 1934, p. 131-142. [ Mai mult... ]

Prelegerea XI Condiții ale acțiunii directe în contencios administrativ: actul să emane de la o autoritate publică; să fie îndeplinită procedura prealabilă; acțiunea să fie introdusă în termen

Constantin Rarincescu, Contenciosul administrativ român, ed. a II-a, Ed. „Universală Alcalay” Co., București, 1937, p. 274-285. [ Mai mult... ]

Prelegerea XII Actele administrative exceptate de la controlul în contencios administrativ datorită naturii lor

Anibal Teodorescu, O nouă concepțiune a Actelor de Guvernământ. Teoria legalității, Tipografia „Anuarul general”, București, 1910. [ Mai mult... ]

Prelegerea XIII Actele administrative exceptate de la controlul în contencios administrativ datorită existenței unui recurs paralel

Constantin Rarincescu, Teoria recursului paralel, Pandectele Săptămânale, 1939, p. 793 și urm. [ Mai mult... ]

Prelegerea XIV Aspecte procedurale privind instituția contenciosului administrativ

Paul Negulescu, Suspendarea provizorie a executării actelor administrative de autoritate atacate în instanța de contencios, în Revista de Drept Public nr. 1-2/1937, p. 144-161. [ Mai mult... ]

Prelegerea XV Apariția și dezvoltarea teoriei domeniului public

;
se încarcă...