Dreptul UE și CEDO (C.H. BECK)

Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2010, ISBN 978-973-115-676-7
de Corneliu Birsan

30 septembrie 2010

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Convenția europeană a drepturilor omului

Comentariu pe articole

Ediția 2

BÎRSAN, CORNELIU

Născut la 16 decembrie 1943 în Muntenii de Jos, jud. Vaslui; căsătorit, 2 copii.

Studii: Facultatea de Drept a Universității din București (1966); doctor în drept al aceleiași facultăți (1977); Facultatea internațională pentru studiul dreptului comparat de la Strasbourg, Franța, diplomă de studii avansate de drept comparat (1974); Centrul European Universitar de la Nancy, Franța, Departamentul Drept comunitar (1974-1975).

Activitate: După absolvirea Școlii militare de ofițeri în rezervă (1966-1967), numit la 22 ianuarie 1967 preparator II la Catedra de drept civil a Facultății de Drept a Universității din București, în cadrul căreia și-a desfășurat practic întreaga activitate profesională: preparator (1967-1968); asistent-stagiar (1968-1970); asistent (1970-1976); lector (1976-1990); conferențiar (1990-1992); de la 15 martie 1992 profesor.

Alte activități: Decanul Facultății de Drept a Universității din București (1990-1998); Directorul Colegiului juridic franco-român al aceleiași facultăți (1994-1998); membru al Senatului Universității din București (1990-1998); conducător de doctorat din anul 1994; membru al fostului Consiliu Național de Acreditare și Evaluare (1994-1998); arbitru în cadrul Curții de arbitraj comercial internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (1997-1998); avocat în cadrul Baroului București din anul 1990 (activitate suspendată din anul 1998); membru al Curții Permanente de Arbitraj de la Haga (1990-2003); profesor invitat al Universității Paris 1 Panteon-Sorbona (1994, 1996, 1998); profesor în cadrul Institutului de Înalte Studii Internaționale al Universității Robert Schuman Strasbourg III (1997-1999); membru fondator ori onorific al mai multor publicații juridice române: Revista română de drept, Curierul Judiciar, Revista română de drept privat, Revista de drept comercial etc.; membru al fostei Comisii europene a drepturilor omului de la Strasbourg (1995-1999); de la 1 noiembrie 1998 judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

Publicații: autor și coautor a numeroase monografii, tratate și cursuri universitare, între care: Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, în colaborare cu Prof.dr.doc. C. Stătescu (1980), ediție revăzută și adăugită în anul 1988; Subiectele colective de drept în România, în colaborare (1981); Tratat de drept civil. Teoria generală a obligațiilor, în colaborare cu Prof.dr.doc. C. Stătescu (1981); Regimul juridic al bunurilor imobile (1983); Rechts beim Reisen, în colaborare, Berlin (1974); Clauza penală în contractele comerciale internaționale, în colaborare (1985); Legal aspects of Doing Business in Eastern Europe – Romania, în colaborare, USA (1986, revizuită în 1990); Exportul în contrapartidă. Probleme economice și juridice (1987); Dreptul comerțului internațional, în colaborare (vol. I-1998, vol. II-1990); Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, în colaborare (1991, reeditat în 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2001, 2004, 2008); Drept civil. Drepturile reale principale (2001, reeditat în 2007, 2008); Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole (vol. I-2005, vol. II-2006); autor și coautor a peste 100 de studii, articole și note publicate în revistele juridice din țară și din străinătate.

Premii, distincții și titluri științifice: Premiul COPYRO 2000 al Uniunii Scriitorilor din România; Premiul „Mihai Eliescu” al Uniunii Juriștilor din România, Diploma de onoare pentru activitate științifică „Center for International Legal Studies”, Salzburg, Austria (1991); Diploma de onoare a Uniunii Naționale a Notarilor din România (1997); Membru de onoare al Uniunii Naționale a Barourilor din România (2004); Doctor onorific în drept al New England School of Law, Boston, SUA (1994); Doctor Honoris Causa al Universității Paris 1 Panteon-Sorbona (2003) și al Universității de Vest Timișoara (2010); Cavaler al Legiunii de onoare, Franța (1999); „Steaua României” în grad de cavaler (2007).

Prof. dr. Corneliu Bîrsan

Doctor Honoris Causa al Universității Paris 1 Panteon-Sorbona și al Universității de Vest Timișoara

Judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Préface de la deuxième édition du livre du Juge Corneliu Bîrsan, „Convention européenne des droits de l’homme, commentaire article par article”

Strasbourg, 29 août 2010 [ Mai mult... ]

Prefață la cartea domnului judecător Corneliu Bîrsan, „Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole”1

Strasbourg, 29 august 2010 [ Mai mult... ]

Nota autorului asupra prezentei ediții

Strasbourg, 1 septembrie 2010 [ Mai mult... ]

Abrevieri

În Bibliografia de la începutul fiecărui articol se regăsesc datele complete ale autorilor și operelor citate, în notele de subsol făcându-se trimitere direct la lucrarea indicată în Bibliografia articolului respectiv. [ Mai mult... ]

Preambul

80 Ibidem, §86.
[ Mai mult... ]

Art. 1 Obligația de a respecta drepturile omului

195 CEDH, 10 mai 2001, Z et autres c/Royaume-Uni, Recueil 2001-V, §103.
[ Mai mult... ]

Titlul I. Drepturi și libertăți196

196 Titlu adăugat conform dispozițiilor Protocolului nr. 11 (STE nr. 155).
[ Mai mult... ]

Art. 2 Dreptul la viață

401 Ibidem, §180-200.
[ Mai mult... ]

Art. 3 Interzicerea torturii

693 Ibidem, §44.
[ Mai mult... ]

Art. 4 Interzicerea sclaviei și a muncii forțate

770 CEDH, 23 noiembrie 1983, precit., §43.
[ Mai mult... ]

Art. 5 Dreptul la libertate și siguranță

1271 Ibidem, pct. 5 din dispozitivul hotărârii.
[ Mai mult... ]

Art. 6 Dreptul la un proces echitabil

2226 CEDH, 20 noiembrie 2008, Ișyar c/Bulgarie, §48, nepublicată, Internet, site cit.
[ Mai mult... ]

Art. 7 Nicio pedeapsă fără lege

2311 În același sens, CEDH, dec. din 15 noiembrie 2001, Papon c/France,(nr. 2), Recueil 2001-XII, p. 226.
[ Mai mult... ]

Art. 8 Dreptul la respectarea vieții private și de familie

2843 Cu privire la modalitățile concrete de exercitare a acestui control în diversele situații examinate, a se vedea, în special, CEDH, 2 august 2001, precit., §47; 31 ianuarie 2006, Rodrigues da Silva et Hoogkamer c/Pays-Bas, Recueil 2006-I, §44; 12 octombrie 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/Belgique, Recueil 2006-XI, §86; 18 octombrie 2006, Unter c/Pays-Bas, precit., §66-67; 23 iunie 2008, Maslov c/Autriche, precit., §100; 31 iulie 2008, Darren Omoregie and Others v/Norway, §68, nepublicată, Internet, site cit.
[ Mai mult... ]

Art. 9 Libertatea de gândire, de conștiință și de religie

2977 Ibidem, §57-58.
[ Mai mult... ]

Art. 10 Libertatea de exprimare

3318 CEDH, 17 decembrie 2004, precit., §120-121.
[ Mai mult... ]

Art. 11 Libertatea de întrunire și asociere

3502 Ibidem.
[ Mai mult... ]

Art. 12 Dreptul la căsătorie

3569 Ibidem, §93, respectiv §53.
[ Mai mult... ]

;
se încarcă...