Drept Public (C.H. BECK)

Drept administrativ, Vol I, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0770-3
de Dana Apostol Tofan

30 martie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Curs Universitar

Dana Apostol Tofan

Drept administrativ

Volumul I • Ediția 4

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Despre Controlul parlamentar și răspunderea Guvernului și a miniștrilor, a se vedea Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, Volumul I, Ediția a 4-a, Prelegerea XVIII, Editura C.H. Beck, București, 2018, în Biblioteca juridică legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 3 iulie 2018.

Cuvânt-înainte la ediția a 4-a

La elaborarea prezentei ediții s-a folosit material documentar publicat până la data de 1 martie 2018. [ Mai mult... ]

Cuvânt-înainte la ediția a 3-a

La elaborarea prezentei lucrări s-a folosit material documentar publicat până la data de 1 mai 2014. [ Mai mult... ]

Cuvânt-înainte la ediția a 2-a

La elaborarea prezentei lucrări s-a folosit material documentar publicat până la data de 1 aprilie 2008. [ Mai mult... ]

Prefață la prima ediție din 2003

La elaborarea prezentei lucrări s-a folosit material documentar publicat până la data de 1 noiembrie 2003. [ Mai mult... ]

Abrevieri

vol. - volum(ul) [ Mai mult... ]

Prelegerea I Noțiuni fundamentale pentru dreptul administrativ

Analele Universității București, seria Drept, publicație a Ed. C.H. Beck. [ Mai mult... ]

Prelegerea II Relația guvernare-administrație publică Rolul executivului în dreptul public contemporan

Jacques Ziller, Administrations comparées. Les systèmes politico-administratifs de l'Europe des Douze, Editions Montchrestien – E.J.A., Paris, 1993, p. 139 și urm. (controlul constituționalității legilor în statele Uniunii Europene); p. 445 și urm. (controlul exercitat de autorități independente non-jurisdicționale). [ Mai mult... ]

Prelegerea III Noțiunile de autoritate publică și administrație publică potrivit Constituției
Identificarea sferei administrației publice

Genoveva Vrabie, Noțiunea de autoritate publică, în Studii de Drept Românesc nr. 3-4/1996, p. 159-162. [ Mai mult... ]

Prelegerea IV Obiectul, definiția și trăsăturile dreptului administrativ

Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a III-a, Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S.A., București, 1929, p. 14. [ Mai mult... ]

Prelegerea V Izvoarele dreptului administrativ

Jacques Ziller, Administrations comparées. Les systèmes politico-administratifs de l'Europe des Douze, Editions Montchrestien – E.J.A., Paris, 1993, p. 285 și urm. [ Mai mult... ]

Prelegerea VI Normele și raporturile de drept administrativ

Jurgen Schwarze, Droit administratif européen, vol. I, Bruylant et Office des publications officielles des Communautés européennes, 1994, p. 274-312. [ Mai mult... ]

Prelegerea VII Codificarea dreptului administrativ și a procedurii administrative

Jurgen Schwarze, Droit administratif européen, vol. I, Bruylant et Office des publications officielles des Communautés européennes, 1994, p. 223-246 (principiul legalității în administrația statelor Uniunii Europene), vol. II, p. 721-751 (principiul proporționalității în statele Uniunii Europene), p. 1233-1504 (principiile procedurii administrative inerente Statului de drept). [ Mai mult... ]

Prelegerea VIII Sinteză a evoluției doctrinei administrative românești Loc și rol în mișcarea de idei contemporană

Jurgen Schwarze, Le droit administratif sous l’influence de l’Europe. Une étude sur la convergence des ordres juridiques nationaux dans l’Union européenne, Nomos Verlagssgesellschaft, Baden-Baden, Établissements Émile Bruylant, Bruxelles, 1996, p. 789-841 (europenizarea dreptului administrativ național). [ Mai mult... ]

Prelegerea IX Teoria generală a organizării administrației publice

Anibal Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a III-a, Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S.A., București, 1929, p. 234-239. [ Mai mult... ]

Prelegerea X Președintele României Rolul, alegerea și durata mandatului

Jacques Ziller, Administrations comparées. Les systèmes politico-administratifs de l'Europe des Douze, Editions Montchrestien – E.J.A., Paris, 1993, p. 115 și urm. [ Mai mult... ]

Prelegerea XI Președintele României Atribuțiile sale în raporturile cu autoritatea legiuitoare

Genoveva Vrabie, Atribuțiile Președintelui României, în Studii de Drept Românesc nr. 1-2/1996, p. 3-16. [ Mai mult... ]

Prelegerea XII Președintele României Atribuțiile sale în cadrul puterii executive și în raporturile cu justiția și Curtea Constituțională

Genoveva Vrabie, Atribuțiile Președintelui României, în Studii de Drept Românesc nr. 1-2/1996, p. 3-16. [ Mai mult... ]

Prelegerea XIII Președintele României Acte și răspundere

Elena Emilia Ștefan, Examen asupra jurisprudenței Curții Constituționale privind noțiunea de „fapte grave” de încălcare a Constituției, în Revista de Drept Public nr. 2/2013, p. 86-93. [ Mai mult... ]

Prelegerea XIV Guvernul României Evoluția instituției, rol și structură

Jacques Ziller, Administrations comparées. Les systèmes politico-administratifs de l'Europe des Douze, Editions Montchrestien – E.J.A., Paris, 1993, p. 314 și urm. [ Mai mult... ]

Prelegerea XV Guvernul României Regimul învestiturii, durata mandatului și statutul membrilor

;
se încarcă...