Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice și a numărului de personal al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și al instituțiilor subordonate

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 3 alin. (111) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 15/26.07.2018,

în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Structura organizatorică a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Numărul de posturi al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și al instituțiilor subordonate este de 3.780, din care 650 de posturi pe perioadă determinată pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruț Ștefănescu

București, 26 iulie 2018.

Nr. 570.

ANEXĂ Modificări (1)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

* Serviciul de securitate și sănătate în muncă se organizează la nivel de compartiment

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...