Măsuri corective și sancțiuni -
Art. 12. -
Dispoziții generale privind măsuri corective și sancțiuni Reviste (1)

(1) Încălcarea dispozițiilor enumerate la art. 83 alin. (4) - (6) din Regulamentul general privind protecția datelor constituie contravenție. Reviste (1)

(2) Sancțiunile contravenționale principale sunt avertismentul și amenda contravențională. Reviste (2)

(3) Încălcarea prevederilor art. 3-9 din prezenta lege constituie contravenție și se sancționează în condițiile prevăzute la art. 83 alin. (5) din Regulamentul general privind protecția datelor.

(4) Constatarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege și aplicarea sancțiunilor contravenționale, precum și a celorlalte măsuri corective prevăzute de art. 58 din Regulamentul general privind protecția datelor se fac de Autoritatea națională de supraveghere, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor, ale Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 190/2018:
Definiții
Prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice sau a datelor privind sănătatea
Prelucrarea unui număr de identificare național
Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relațiilor de muncă
Prelucrarea datelor cu caracter personal și de categorii speciale de date cu caracter personal, în contextul îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică sau istorică, în scopuri statistice ori în scopuri de arhivare în interes public
Art 9 Derogări
Desemnarea și sarcinile responsabilului cu protecția datelor
Acreditarea organismelor de certificare
Dispoziții generale privind măsuri corective și sancțiuni
Aplicarea măsurilor corective autorităților și organismelor publice
Constatarea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni autorităților și organismelor publice
Art 15 Măsuri corective și sancțiuni
Art 14^2 "
Art 16 Măsuri corective și sancțiuni
Reviste:
Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc
Considerații asupra dreptului la opoziție al persoanei vizate
Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul Biroului de Executor Judecătoresc*/Les registres des activités de traitement des données à caractère personnel effectuées dans le Bureau de L'huissier de Justice/The record of personal data processing activities carried aut within the Bailiffs' Office
;
se încarcă...