Măsuri corective și sancțiuni -
Art. 13. -
Aplicarea măsurilor corective autorităților și organismelor publice Reviste (2)

(1) În cazul constatării încălcării prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor și ale prezentei legi de către autoritățile/organismele publice, Autoritatea națională de supraveghere încheie un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere. Reviste (4)

(2) Termenul de remediere se stabilește în funcție de riscurile asociate prelucrării, precum și demersurile necesar a fi îndeplinite pentru asigurarea conformități prelucrării.

(3) În termen de 10 zile de la data expirării termenului de remediere, Autoritatea națională de supraveghere poate să reia controlul.

(4) Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine autorității/organismului public care, potrivit legii, poartă răspunderea contravențională pentru faptele constatate.

(5) Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției este prevăzut în anexa Plan de remediere, care face parte integrantă din prezenta lege.

Acesta este un fragment din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 190/2018:
Prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice sau a datelor privind sănătatea
Prelucrarea unui număr de identificare național
Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relațiilor de muncă
Prelucrarea datelor cu caracter personal și de categorii speciale de date cu caracter personal, în contextul îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică sau istorică, în scopuri statistice ori în scopuri de arhivare în interes public
Art 9 Derogări
Desemnarea și sarcinile responsabilului cu protecția datelor
Acreditarea organismelor de certificare
Dispoziții generale privind măsuri corective și sancțiuni
Aplicarea măsurilor corective autorităților și organismelor publice
Constatarea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni autorităților și organismelor publice
Art 15 Măsuri corective și sancțiuni
Art 14^2 "
Art 16 Măsuri corective și sancțiuni
Reviste:
Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal de către autorități și organisme publice potrivit articolului 6 din Regulamentul general privind protecția datelor
Reglementări naționale ce vizează aplicarea, în România, a Regulamentului general privind protecția datelor [National regulations aimed at applying, in Romania, of the General Data Protection Regulation]
Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc
Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul Biroului de Executor Judecătoresc*/Les registres des activités de traitement des données à caractère personnel effectuées dans le Bureau de L'huissier de Justice/The record of personal data processing activities carried aut within the Bailiffs' Office
Aspecte ale prelucrării datelor cu caracter personal care dezvăluie confesiunea religioasă/Aspects of Processing Personal Data Revealing Religious Beliefs
;
se încarcă...