Guvernul României

Hotărârea nr. 563/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iulie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă alocarea sumei de 19.442 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în perioada martie-mai 2018.

Art. 2. -

Se aprobă alocarea sumei de 192.713 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în lunile iunie și iulie 2018.

Art. 3. -

Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1 și 2 se suplimentează cu suma de 212.155 mii lei Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018.

Art. 4. -

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1 și 2.

Art. 5. -

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2018.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Paul Stănescu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 24 iulie 2018.

Nr. 563.

ANEXA Nr. 1

Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale produse în perioada martie-mai 2018

Nr. crt. Obiectiv Unitatea administrativ-teritorială Suma alocată
- mii lei -
0 1 2 3
1) Județul Botoșani Total, din care: 86
1 Refacere DS 732/DC 65 D Comuna Răchiți 86
Refacere podeț pe DS 150
Refacere podeț pe DS 281
Refacere podeț pe DS 439
Refacere podeț pe DS 439
Refacere podeț pe DC 65 D
Refacere podeț pe DC 65 D
2) Județul Brașov Total, din care: 870
1 Refacere pod pe drum forestier Urlătoare - distrugere culei pod Comuna Vama Buzăului 870
Refacere pod pe DC 49A km 10 + 000 - avariere culee și platformă
3) Județul Cluj Total, din care: 1.368
1 Lucrări refacere infrastructură rutieră pe DC 66 Comuna Ceanu Mare 1.368
4) Județul Covasna Total, din care: 6.761
1 Refacere pod peste râul Buzău - zona Camping Orașul Întorsura Buzăului 2.160
2 Refacere pod peste râul Buzău Comuna Sita Buzăului 1.306
Refacere podeț peste pârâul Crasna
3 Refacere pod peste pârâul Baraolt, pe Str. Apei de Sus Orașul Baraolt 1.630
4 Refacere corp și terasament drum comunal DC 44 Comuna Bățani 114
Reparații podeț situat pe DC 44 peste pârâul Tekse
5 Reabilitare drum DC 44 în Valea Zălanului Comuna Malnaș 233
6 Refacere pod peste pârâul Valea Mare, la școala primară din Boroșneu Mic Comuna Boroșneu Mare 505
7 Refacere pod situat pe DC 42 peste Pârâul Agrișelor Comuna Brăduț 658
8 Refacerea apărării din gabioane a pilelor podului de pe DN 12 peste râul Olt Municipiul Sfântu Gheorghe 5
9 Reparare pod peste râul Olt în satul Olteni Comuna Bodoc 150
5) Județul Mehedinți Total, din care: 2.070
1 Refacere drumuri comunale (DC18 și DC17A) degradate pe 3,5 km în satele Borogea, Bădițești și Oprănești Comuna Husnicioara 245
2 Refacere drumuri comunale (DC38C, DC56A, DC56C, DC57B) degradate pe 2 km în satele Ceptureni, Gărdăneasa și Ponoarele și un pod degradat în satul Proitești, peste pârâul Valea Mare Comuna Ponoarele 225
3 Refacere un pod peste pârâul Drincea 1, în satul Punghina Comuna Punghina 1.600
6) Județul Mureș Total, din care: 730
1 Refacere 6 mp acoperiș scară Cetate Medievală, avariat Municipiul Sighișoara 112
Refacere punte pietonală avariată pe str. A. Ipătescu
Refacere podeț avariat (cartier Soromiclea)
Refacere pod avariat (str. E 60, str. Gh. Lazăr)
2 Refacere pod avariat peste pârâul Șaeș în zona str. Agrar Șaeș Comuna Apold 54
3 Refacere 0,5 km DC 119 Lechința - Dătășeni avariat Comuna Cuci 1
4 Refacere 2 podețe avariate pe DC 126 și podeț pășune Comuna Ogra 131
Refacere 0,8 km DC 126 avariat
5 Refacere 0,05 km mal pârâul Scroafei avariat Comuna Saschiz 32
6 Refacere drum comunal Comuna Sărățeni 400
Stabilizare versant stâng al râului Târnava Mică
7) Județul Suceava Total, din care: 1.468
1 Refacere pod din beton Doroteia peste râul Suha Orașul Frasin 1.468
8) Județul Vâlcea Total, din care: 4.094
1 Lucrări de reparații 2 podețe din satele Cernișoara (pct. la Lera Vintilă) și satul Modoia (pct. La Stadion) Comuna Cernișoara 290
2 Lucrări de refacere poduri și punți pietonale pe str. Sâmnicului (pct. State și pct. Deaconu) și sat Poenița (pct. Filigeanu) Comuna Golești 600
3 Lucrări de refacere infrastructură rutieră de interes local: DC 75, DC 75 A, Drumul Școlii, Piscu Cireșului, Valea Gării, Drumul Bisericii Tina, Valea Grecilor, drumul La Vâlcea, Istrățești, Huma, Valea Satului, Drumul Popii, Valea Mare - Tina, La Gogonie Meriș, La Voinoiu Comuna Livezi 770
4 Lucrări de punere în siguranță a drumului comunal DC 152, Pietrari - Bărbătești, sat Pietrarii de Sus, pct. La Moară și La Ciugu Dănuț, prin executarea de apărări de maluri pe pârâul Valea Sărată Comuna Pietrari 350
5 Lucrări execuție punte pietonală peste pârâul Aninoasa, sat Obrocești, pct. Motoești Comuna Stroești 600
Lucrări de punere în siguranță a podului peste pârâul Cerna, sat Cireșu, pct. Măgura
6 Lucrări de reparații DC 113 (1 km) Comuna Sinești 324
7 Lucrări de punere în siguranță a drumului comunal DC 121, sat Aricioaia și a podului existent peste pârâul Valea Aricioaiei Comuna Șirineasa 520
Lucrări de punere în siguranță a platformei drumului comunal DC 122, sat Șirineasa, pct. Loturi
8 Lucrări de consolidare și punere în siguranță a platformei drumului comunal DC 133, Chiceni - Dărvărești - Valea Modârcii - Petrari de Sus, pct. Sub Coastă la Roșca, sat Tomșani Comuna Tomșani 640
9) Județul Vrancea Total, din care: 1.995
1 Refacere DC avariat - sat Bârsești Comuna Bârsești 2
2 Refacere podeț de beton distrus - sat Pleșești Comuna Boghești 96
Refacere DC avariat - sat Pleșești
Refacere DC avariat - sat Plăcințeni
Refacere DC avariat - sat Iugani
Refacere DC avariat - sat Bogheștii de Sus
3 Refacere rețea alimentare cu apă - sat Lojnița Comuna Chiojdeni 225
4 Refacere podeț 1 tub avariat - sat Biceștii de Jos Comuna Dumitrești 59
5 Refacere podeț din 5 tuburi - sat Vulcăneasa Comuna Mera 80
Refacere podeț din 7 tuburi - sat Roșioara
6 Refacere DC 106 - avariat prin alunecări de teren - sat Nereju Comuna Nereju 210
7 Refacere DC 98 - avariat prin alunecări de teren - sat Prahuda Comuna Paltin 123
8 Refacere DC 149 - avariat prin alunecări de teren - sat Poiana Cristei Comuna Poiana Cristei 1.155
9 Refacere podeț 1 tub avariat - sat Voloșcani Comuna Vidra 45
TOTAL 19.442

ANEXA Nr. 2

Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale produse în lunile iunie și iulie 2018

Nr. crt. Obiectiv Unitatea administrativ-teritorială Suma alocată
- mii lei -
0 1 2 3
1) Județul Alba Total, din care: 181
1 Refacere drum comunal DC 231: Râmeț - Vlădești, pe raza comunei Râmeț, județul Alba Comuna Râmeț 19
2 Refacere DC 191: Lunca Vesești - Coldești - Runc - Ponorel, pe raza comunei Vidra, județul Alba Comuna Vidra 71
3 Refacere drum comunal DC 115, pe raza comunei Ciuruleasa, județul Alba Comuna Ciuruleasa 50
Refacere drum comunal DC 159, pe raza comunei Ciuruleasa, județul Alba
4 Refacere drum comunal DC 290 Vadu Moților - Burzești, comuna Vadu Moților, județul Alba Comuna Vadu Moților 30
5 Refacere drum comunal Arți - Fata Băii - Purcari, pe raza comunei Șugag, județul Alba Comuna Șugag 11
2) Județul Arad Total, din care: 23
1 Refacere DC 72 sat Lupești Comuna Vărădia de Mureș 23
Refacere podeț trecere (strada afectată) sat Lupești
3) Județul Argeș Total, din care: 8.331
1 Refacere drum comunal DC 70, sat Glâmbocel, punct La Fântâna - prăbușire versant, avarierea platformei drumului pe o lungime de 30 m, lățime de 2 m Comuna Bogați 923
2 Refacere drum comunal DC 38 Linie Bălăbăni, lungime 2.000 m, lățime 5 m - spălare balast de pe platforma drumului, prin șiroire formându-se făgașe longitudinale și transversale Comuna Boteni 1.584
Refacere drum comunal DC 291 Șerbești, lungime 800 m, lățime 5 m - spălare balast de pe platforma drumului, prin șiroire formându-se făgașe longitudinale și transversale
Refacere drum comunal DC 289B Poienerești, lungime 800 m, lățime 4 m - spălare balast de pe platforma drumului prin șiroire formându-se făgașe longitudinale și transversale
Refacere drum comunal DC 289C Văleni, lungime 800 m, lățime 4 m - spălare balast de pe platforma drumului, prin șiroire formându-se făgașe longitudinale și transversale
Refacere drum comunal DC 29, lungime 700 m, lățime 5 m - spălare balast de pe platforma drumului, prin șiroire formându-se făgașe longitudinale și transversale
Refacere construcții hidrotehnice - canal betonat torent Arsenești - lungime 700 m, Ulița Buflea - din cauza debitelor foarte mari a fost distrus canalul betonat de pe torentul Arsenești
3 Refacere drum comunal DC 262 Corbeni - Tulburea - Brăduleț, sat Brăduleț - formare de făgașe longitudinale și transversale pe platforma drumului pe o lungime de aproximativ 1,2 km, cu zone improprii circulației Comuna Brăduleț 1.542
Refacere drum local, în punctele Ulița Dealu Mare, Releu Scaune, Colnic, sat Brăduleț - formare de făgașe longitudinale și transversale pe platforma drumului pe o lungime de aproximativ 3 km, cu zone improprii circulației
Refacere drum local, în punctele Ulița GB, ulița Ungureni, Rancea Bleica, sat Galeșu - formare de făgașe longitudinale și transversale pe platforma drumului pe o lungime de aproximativ 3 km, cu zone improprii circulației
4 Refacere drum comunal DC 245 - Valea Ceparilor, Cocioboaia, Dondoiu, Costăchești, Urziștei, Livezi, Leucești, sat Cepari Pământeni - distrusă platforma carosabilă pe o lungime de 6 km Comuna Cepari 680
Refacere drum comunal DC 235 - Cărpeniș-Șuici, Mărul Roșu, Budani, Biserică, Morărești, sat Cărpeniș, sat Morăști - distrusă platforma carosabilă pe o lungime de 2,5 km
Refacere drum local Urluiești - Zamfirești - distrusă platforma carosabilă pe o lungime de 5 km
Refacere drum comunal DC 244, sat Valea Măgurei - Țuculești, Velescu, Leca - distrusă platforma carosabilă pe o lungime de 5 km
5 Refacere drum comunal DC 203, sat Piatra, sat Lacurile - degradarea părții carosabile pe o lungime de 1.000 m Comuna Ciofrângeni 1.111
Refacere drum comunal DC 203B, sat Piatra, punct ing. Adrian Matei - gabion protecție pe o lungime de 25 m, degradarea părții carosabile pe o lungime de 350 m
Consolidare pârâu Valea Cigoii, sat Schitu Matei - eroziuni de mal pe toată lungimea pârâului
Refacere Strada Croitoresei, sat Piatra - degradarea părții carosabile pe o lungime de 400 m
Refacere drum comunal DC 205B, sat Schitu Matei - degradarea părții carosabile pe o lungime de 80 m și o lățime de 4 m
6 Refacere drum local în continuarea drumului județean DJ 740, pe o lungime de 2,2 km, sat Păuleasca - drumul prezintă făgașe de cca 25-30 cm, făcându-l pe anumite porțiuni impracticabil circulației auto Comuna Mălureni 489
7 Refacere drum comunal, sat Argeșelu - datorită precipitațiilor abundente, drumul balastat a fost spălat prin formare de făgașe longitudinale și transversale pe o lungime de 1 km Comuna Mărăcineni 199
8 Refacere drum comunal DC 220, sat Brânzari - formarea de făgașe longitudinale și erodarea suprafeței balastate pe o lungime de 250 m Comuna Micești 500
Refacere drum comunal DC 226, sat Purcăreni - erodare suprafață balastată și depunere de aluviuni pe o lungime de 500 m
Refacere drum local, satele Micești și Purcăreni - erodare suprafață balastată pe o lungime de 1.500 m
9 Refacere drum local, în punctul Zăpozii, sat Văleni - avarierea prin erodare mal drept și stâng, făcând impracticabil accesul Comuna Sălătrucu 313
Refacere drum local, în punctul La Calini - avarierea prin erodare mal drept și stâng, făcând impracticabil accesul pe 500 m
10 Refacere podeț, culee și pile, gabion pe o lungime de 60 m și prag de fund pe o lungime de 15 m, sat Vlădești, în punctul La Ionescu Comuna Tigveni 990
Refacere platforma drumului pe o lungime de cca 30 m, lățime de 4 m, cu o tasare de cca 30 cm, cătun Momaia, în dreptul Bisericii Penticostale
Refacere drum local Pielești - a fost avariată platforma drumului pe o lungime de cca 50 m, lățime de 4 m, cu tasare de cca 40 cm, gabion pe o lungime de 20 m și prag de fund pe o lungime de 15 m, sat Balilești
Refacere drum comunal Bârseștii de Jos - Vernești, ulița Pelin, ulița Lupoaia, ulița Linie, sat Bârseștii de Sus - pe o lungime de cca 3.000 m, lățime de 4 m, cu tasare de cca 40 cm
Refacere drum comunal DC 239, sat Blaj - avariată platforma drumului pe o lungime de cca 500 m, lățime de 4 m
Refacere strada învățător Nicolae Enescu, punct La Roșca Ion
4) Județul Bacău Total, din care: 9.767
1 Refacere 6 podețe: str. M. Kogălniceanu, str. AI Cuza, Str. 13 septembrie, Str. Republicii Municipiul Moinești 696
Refacere 3 punți pietonale: str. Lunca
Refacere pod acces auto: str. Lunca
Refacere pod lemn: str. Martir 22
2 Refacere 3 podețe oraș Comănești: str. 22 Decembrie, str. Supan, str. Lapoș Orașul Comănești 11
3 Refacere 3 km DC Mascas Orașul Dărmănești 450
Refacere 2 podețe Str. Lacului și str. Valea Uzului
Refacere pod Str. Victoriei
Refacere pod Str. Cișmelelor
Refacere pod Str. Lacului, pct. Boatca
Refacere 2 punți pietonale str. Plopu și str. Sălătruc
4 Refacere 4 poduri, loc. Slănic Moldova: str. Dobru și pct. Scurtu Orașul Slănic Moldova 364
Refacere 2 podețe loc. Slănic Moldova: pct. Sandru și pct. Antohi
Refacere 2 punți pietonale loc. Slănic Moldova: pct. Brutărie și pct. Iftimescu
5 Refacere 1,0 km DC 135 sat Sulta Comuna Agăs 80
Refacere 1 podeț tubular sat Preluci, pct. gater
6 Refacere 1,0 km DC 183 sat Ardeoani Comuna Ardeoani 300
Refacere 2,3 km DC 178 sat Leontinești
7 Refacere 2 km DC 178 sat Tescani Comuna Berești-Tazlău 108
Refacere punte pietonală sat Boșoteni
8 Refacere 2 podețe sat Buda Comuna Blăgești 39
9 Refacere 3 km DC sat Buruienișul de Sus Comuna Brusturoasa 87
10 Refacere 2 km DC 125 sat Cașin Comuna Cașin 475
Refacere 0,4 km DS + podeț sat Curița
11 Refacere 0,25 km DC sat Florești Comuna Căiuți 421
Refacere 0,8 km DC sat Vrânceni
Refacere 0,5 km DC sat Căiuți
Refacere 0,3 km DC sat Heltiu
Refacere 0,7 km DC sat Blidari
Refacere 0,4 km DC sat Popeni
Refacere 1,5 km DC sat Mărcești
12 Refacere 0,9 km DC sat Spria Comuna Colonești 40
13 Refacere 1,4 km DC Corbasca, inclusiv șanț Comuna Corbasca 101
14 Refacere 0,3 km DC sat Dămienești Comuna Dămienești 209
Refacere 1,2 km DC sat Călugăreni
Refacere 0,3 km DC sat Drăgești
15 Refacere 2,2 km DC sat Larga Comuna Dofteana 100
Refacere 0,3 km DC sat Bogata
Refacere 0,5 km DC sat Cucuieți
Refacere 0,9 km DC sat Ștefan Vodă
Refacere 1,4 km DC sat Dofteana
Refacere 0,6 km DC sat Beta
Refacere 1,2 km DC sat Seaca
Refacere 5 punți pietonale comuna Dofteana
16 Refacere 1,0 km DS, inclusiv podeț sat Mărăști Comuna Filipeni 9
17 Refacere 1 km DC 159, sat Cornești Comuna Filipești 29
18 Refacere 1,2 km DC 111 C sat Păltinata și Dumbrava Comuna Gura Văii 68
Refacere 0,2 km DC 111 D sat Păltinata
Refacere 0,7 km DC 112 A sat Gura Văii
19 Refacere 1,8 km DC 155 sat Helegiu Comuna Helegiu 57
Refacere 3,3 km DC 159 sat Drăgugești
20 Refacere 2,5 km DC sat Fântânele Comuna Hemeiuș 115
Refacere 2,1 km DC sat Hemeiuș
Refacere pod casetat sat Hemeiuș
21 Refacere 1,1 km DC 760 sat Băimac Comuna Izvoru Berheciului 105
Refacere 0,2 km DC 1199, 1200 - sat Oțelești
22 Refacere 0,15 km DC Valea Rea, sat Livezi Comuna Livezi 13
23 Refacere 3 podețe sat Măgirești Comuna Măgirești 16
24 Refacere 9,5 km DC sat Măgura Comuna Măgura 27
Refacere 1,1 km DC sat Crihan
Refacere 11,9 km DC sat Sohodol
Refacere 4 km DC sat Dealu Mare
25 Refacere 1,2 km DC 615 sat Mănăstirea Cașin Comuna Mănăstirea Cașin 47
Refacere 2 podețe drum sătesc sat Mănăstirea Cașin
Refacere 2 punți pietonale sat Mănăstirea Cașin
Refacere 0,8 km DC 7636 sat Pârvulești
26 Refacere 1,9 km DC sat Mărgineni Comuna Mărgineni 48
Refacere 0,4 km DC sat Barați
Refacere 0,7 km DC sat Pădureni
Refacere 1 km DC sat Trebeș
Refacere 1 km DC sat Luncani
Refacere 4 km DC sat Podiș
Refacere 1 km DC sat Poiana
Refacere 1 podeț sat Poiana
27 Refacere 1,5 km DC 20 sat Poiana Comuna Negri 261
28 Refacere 2 punți pietonale sat Ferăstrău Comuna Oituz 1.266
Refacere 1 pod metalic și 1 podeț sat Poiana Sărată
Refacere 2 podețe sat Harja
Refacere 2 podețe metalice sat Oituz
Refacere 1 podeț metalic sat Călcâi
Refacere pod peste râul Oituz sat Călcâi
29 Refacere 1 km DC sat Ciugheș Comuna Palanca 345
Refacere 0,2 km DC sat Cădăraști
30 Refacere 3,1 km DC 182 sat Băhnășeni Comuna Pârjol 469
Refacere 1,4 km DC 184 sat Pârjol
Refacere 2 km DC 184 sat Bărnești
Refacere 2 km DC 184 sat Hăineala
31 Refacere 0,8 km DC sat Budești Comuna Plopana 27
Refacere 0,5 km DC sat Ițcani
Refacere 0,8 km DC sat Rușenii de Sus
Refacere 0,9 km DC sat Rușenii Răzeși
Refacere 1,2 km DC sat Străminoasa
32 Refacere 1 punte pietonală sat Cernu Comuna Poduri 938
Refacere 1 podeț sat Poduri
Refacere 1,5 km DC sat Valea Șoșii
33 Refacere 2,25 km DC sat Prăjești Comuna Prăjești 161
34 Refacere DC 174 sat Verșești Comuna Sănduleni 80
Refacere 5 poduri comuna Sănduleni
35 Refacere 6 km DC sat Scorțeni Comuna Scorțeni 1.591
Refacere 2 km DC sat Grigoreni
Refacere 0,5 km DC sat Bogdănești
Refacere 0,7 km DC sat Șerpeni
Refacere 0,5 km DC sat Florești
Refacere 6 podețe tubulare sat Florești
36 Refacere 3,5 km DC sat Răchitișu Comuna Strugari 158
Refacere 14 podețe sat Răchitișu
Refacere 1,2 km DC sat Iaz
Refacere 2 podețe sat Iaz
Refacere 2 podețe sat Pietricica
Refacere 4,5 km DC sat Cetățuia
Refacere 7 podețe sat Cetățuia
Refacere 3 podețe sat Nadișa
Refacere 4 podețe sat Strugari
37 Refacere 3 km DC 184 sat Cucuieți Comuna Solonț 156
Refacere 1 podeț sat Sărata
Refacere 1 podeț sat Solonț
38 Refacere 0,05 km DC 121 sat Gutinaș Comuna Ștefan cel Mare 52
Refacere 0,03 km DC 122 sat Rădeana
39 Refacere 2 podețe sat Tamași Comuna Tamași 15
Refacere 2 podețe sat Racova
40 Refacere 3 km DC 97A sat Gherdana Comuna Tătărăști 12
41 Refacere 1 km DC 80 sat Botești Comuna Ungureni 2
42 Refacere 0,3 km DC 107 sat Cucova Comuna Valea Seacă 4
43 Refacere 0,2 km DC 180 A sat Zemeș Comuna Zemeș 215
Refacere 1 pod sat Zemeș
5) Județul Bistrița-Năsăud Total, din care: 159
1 Refacere 2 poduri din beton pe DJ 154C Sebiș Consiliul Județean Bistrița- Năsăud 20
2 Refacere podețe - proprietate primăria Budacu de Jos - 4 buc., localitatea Budacu de Jos Comuna Budacu de Jos 46
Refacere podețe distruse - proprietate primăria Budacu de Jos - 3 buc., localitatea Buduș
Refacere podețe beton - proprietate primăria Budacu de Jos - 4 buc., localitatea Jelna
3 Refacere eroziune maluri pârâuri care pun în pericol o porțiune de drum - 0,8 km, localitatea Căianu Mare Comuna Căianu Mic 60
4 Refacere drum comunal DC 24 - 0,2 km, localitatea Manic Comuna Chiochiș 3
Refacere podețe beton - 4 buc., localitatea Manic
Refacere drum comunal DC 24 - 0,1 km, localitatea Jimbor
5 Refacere podețe - 2 buc., localitatea Lunca Ilvei Comuna Lunca Ilvei 20
6 Refacere pod beton DC 15A - 1 buc, localitatea Sântioana - Bârla Comuna Mărișelu 10
6) Județul Botoșani Total, din care: 4.796
1 Refacere podeț pe Str. Plopilor Municipiul Botoșani 1.000
2 Refacere podeț pe DJ 208 T - cartier Călinești, oraș Bucecea Orașul Bucecea 14
3 Refacere drum comunal DC 47 - sat Prisăcani - 1,00 km Orașul Flămânzi 114
Refacere podeț extravilan Flămânzi
Refacere podeț pe Str. Buduhalei
Refacere podeț pe Str. Principală
Refacere gabioane pe o porțiune de 40 m, râu Varnița
4 Refacere podeț pe DS 130 0 + 200 Comuna Albești 30
Refacere podeț pe DS 130 0 + 400
5 Refacere drumuri comunale: DC 59 A - sat Bălușenii Noi, DC 51 - sat Buzeni, DC 50 - sat Buzeni, DC 58 - sat Bălușeni, DC49 A - sat Draxini, DC49 - sat Draxini - 7,90 km Comuna Bălușeni 297
Refacere podeț pe DS 640
Refacere podeț pe DS 842
Refacere podeț pe DC 51 tuburi Premo-D800
Refacere podeț pe DC 51 - tuburi Premo-D600
6 Refacere podeț pe DS 926 - sat Cerchejeni Comuna Blândești 7
7 Refacere drumuri comunale: DC 68 D - Brăești, DC 68 Brăești - Poiana - 0,20 km Comuna Brăești 40
Refacere podeț peste pârâul Burduja, sat Popeni
8 Refacere podeț pe DS 277, sat Broscăuți Comuna Broscăuți 120
Refacere podeț pe DS 1360, sat Broscăuți
Refacere podeț pe DS 1208, sat Broscăuți
Refacere podeț pe DS 1420, sat Broscăuți
Refacere podeț pe DS 1163, sat Broscăuți
Refacere podeț pe DS 4, sat Broscăuți
Refacere podeț pe DS 690, sat Broscăuți
Refacere podeț pe DS 31, sat Slobozia
Refacere podeț pe DS 9, sat Slobozia
Refacere podeț pe DS 81, sat Slobozia
9 Refacere drumuri comunale DC 46A - 1,80 km Comuna Copălău 190
Refacere pod pe DC 46D, sat Cotu
10 Refacere drumuri comunale: DC 52F - sat Coșula, DC 52 - sat Coșula, DC 52D - sat Pădureni - 6,41 km Comuna Coșula 168
Refacere podeț pe DS 272
Refacere 3 podețe distruse de pe DC 52 C
11 Refacere drumuri comunale: DC 71 A între Carasa - Cordăreni - 7 km Comuna Corlăteni 40
12 Refacere podeț pe DS 189 Comuna Curtești 7
13 Refacere drumuri comunale: DC17A - sat Iacobeni, DC17B - sat Strahotin, DC19 - sat Iacobeni - 8,582 km Comuna Dângeni 251
Refacere podețe - sat Hulub
Refacere podețe - sat Iacobeni
14 Refacere drumuri comunale: DC 77 - sat Hilișeu, DC 76 - sat Pârâu Negru - 2 km Comuna Dersca 40
15 Refacere drumuri comunale: DC 69 legătura Mateieni - Recea Verbea - 1,5 km Comuna Dimăcheni 15
16 Refacere drumuri comunale: DC 21 Drăgușeni - Mileanca, DC 7 Drăgușeni - Sărata - 3,5 km Comuna Drăgușeni 370
Refacere podeț distrus de pe DS 367
17 Refacere drum comunal DC 85 - sat Balinți - 1,00 km Comuna Havârna 20
18 Refacere drum comunal DC 23A - sat Hănești - 0,1 km Comuna Hănești 3
19 Refacere drum comunal DC 47 sat Hlipiceni - 1,6 km Comuna Hlipiceni 90
20 Refacere drumuri comunale DC 81 și DCL 140 - sat Ibănești - 1,4 km Comuna Ibănești 28
21 Refacere podețe pe DS 312 și DS 532 Comuna Lunca 3
22 Refacere drumuri comunale: DC 12 - sat Sadoveni - 0,7 km Comuna Manoleasa 172
Refacere podeț pe DC 12 - sat Sadoveni
Refacere podeț pe DE 597 - sat Sadoveni
Refacere podeț pe DE 458 - sat Flondora
Refacere podeț pe DS 198 - sat Manoleasa
Refacere podeț pe DS 113 - sat Manoleasa
23 Refacere drumuri comunale: DC 62 - sat Cervicești, DC 62B - sat Costești, DC 62 - sat Cucorăni, DC 46, 47, 75 - sat Ipotești, DC 61B, DC 61C - sat Cătămărăști Deal, DC 61A - sat Cătămărăști și sat Stâncești, DC 62 sat Ipotești (asfalt) - 3,8 km Comuna Mihai Eminescu 131
Refacere podeț între DS 319; 320, sat Cucorăni
Refacere podeț pe DC 62, sat Cervicești
Refacere podeț cu șanț betonat (200 m)
Refacere podeț pe DS 269, sat Ipotești
Refacere podeț pe DS 196, sat Ipotești
Refacere podeț pe DS 194, sat Ipotești
24 Refacere podețe pe drumul sătesc DS 17 - 5 bucăți Comuna Mihăileni 50
25 Refacere drumuri comunale: DC 320 - sat Mileanca, DC 464 - sat Mileanca, DC 958 - sat Mileanca, DC 21 - sat Mileanca, DC 21 B - sat Scutari, DC 21 B - sat Codreni - 3,3 km Comuna Mileanca 52
Refacere podeț pe DS 56
26 Refacere drum comunal DC 9A - sat Mitoc - 1,1 km Comuna Mitoc 32
Refacere podeț cu lungimea de 4 m în extravilan sat Mitoc
Refacere podeț intravilan pe DC 9A cu lungimea de 4 m
27 Refacere drum comunal DC 65E - sat Dacia - 0,44 km Comuna Nicșeni 13
28 Refacere drumuri comunale: DC 1005 - Crăiniceni, DC 2 Slobozia, DC 2 C Păltiniș - 1,45 km Comuna Păltiniș 96
29 Refacere drum comunal DC 43 A - 0,10 km Comuna Prăjeni 9
Refacere podeț pe DE, zona Ciorogani
30 Refacere drumuri comunale: DC 65 - sat Costești, DC 65 A - sat Cișmea - 1,00 km Comuna Răchiți 72
Refacere podeț între DS 497 și DC 65F
Refacere podeț cu șanț betonat
31 Refacere podeț pe DE 1279 - sat Sulița Comuna Sulița 219
Refacere podeț pe DS 275 - sat Sulița
Refacere pod lemn între DS 716 și DS 748 - sat Sulița
32 Refacere drum comunal DC 37 - sat Cernești - 0,40 km Comuna Todireni 20
33 Refacere drumuri comunale: DC 32 - Ionășeni, DC 32 C - Păsăteni, DC 32 A - Păsăteni - Buhăceni - 3,7 km Comuna Trușești 111
34 Refacere pod pe DS 691, comuna Tudora Comuna Tudora 250
35 Refacere drum comunal DC 18 B Mihai Viteazu - sat Plopenii Mici - 0,20 km Comuna Ungureni 18
36 Refacere drumuri comunale: DC 74 - sat Gorovei, DC 71 - sat Gorovei, DC 72 C - sat Văculești, DC 72 A - sat Saucenița - 11,84 km Comuna Văculești 434
Refacere pod din beton armat pe DC 71 - sat Gorovei
37 Refacere drumuri comunale: DC 73 - sat Lunca, DC 67 sat Vârfu Câmpului, DC 453 - sat Ionășeni, Sat DC 73 A Dobrinăuți - Hapăi - 2,35 km Comuna Vârfu Câmpului 211
Refacere drum comunal DC 82 - sat Dobrinăuți - Hapăi - 2,00 km
38 Refacere pod pe DC 55 A Vlădeni extravilan, sat Brehuiești Comuna Vlădeni 2
39 Refacere podeț pe DC 55 C Chiscovata Comuna Vorona 57
Refacere drumuri comunale: DC 55 C - sat Chiscovata, DC 55 F - sat Vorona Teodoru - 0,80 km
7) Județul Brașov Total, din care: 6.557
1 Refacere DJ 104K - zona km 1-2 distrusă fundația drumului și asfaltul, acostamente, șanțuri pe o lungime de 0,600 km Consiliul Județean Brașov 2.714
Refacere DJ 110 km 0 + 000 - 4,500 - spălări platformă drum și spălări covor asfaltic cu decopertare pe alocuri
Refacere DJ 103A km 16,000 - 28,000 - inundare, acumulare de apă, scurgeri de pe versanți
Refacere Pod DJ 103A km 16,000 - deteriorare infrastructură pod și rampe de acces
Refacere Pod DJ 103A km 13,000 - deteriorare infrastructură pod și rampe de acces
Refacere Pod DJ 103A km 18,000 - deteriorare infrastructură pod și rampe de acces
Refacere podețe DJ 103A km 16,000 - 28,000 - deteriorare infrastructură podețe și rampe de acces, colmatare și fisuri - 5 podețe
2 Refacere podeț Str. Gârcinului nr. 73 - colmatare și crăpături în structură Municipiul Săcele 30
3 Refacere podeț strada 1 Mai - pilon central distrus Orașul Zărnești 540
Refacere pod Strada Fierăstrăului - piloni centrali distruși
4 Refacere podețe - colmatare 90%, modificare curs apă, depuneri aluviuni aprox. 2 m înălțime Comuna Hârseni 15
5 Refacere podeț pe DF cu nr. inventar MFP 3351 (Km 1 + 300) - distrugere timpane și tubul de trecere Comuna Vulcan 12
6 Refacere DC 25 - spălări platformă drum din macadam - 6 km Comuna Hoghiz 120
7 Refacere zid de sprijin DJ 104 sat Șercăița - surpare mal drept afluiere 5 ml zid de sprijin Comuna Șinca 20
Refacere podeț pietonal sat Șercăița - eroziune fundație, dezgolire fundație din beton mal stâng - prag de fund din BS distrus 100%
8 Refacere DC 21 - spălări platformă drum și spălări covor asfaltic cu decopertare pe alocuri Comuna Poiana Mărului 50
9 Refacere 2 podețe intravilan sat Prejmer - deteriorare infrastructură podeț și rampe de acces Comuna Prejmer 90
Refacere 3 podețe intravilan sat Lunca Câlnicului - deteriorare infrastructură podețe și rampe de acces
Refacere 4 podețe intravilan sat Stupinii Prejmerului - deteriorare infrastructură podețe și rampe de acces
10 Refacere podețe intravilan - deteriorare infrastructura podețe și rampe de acces, colmatare și fisuri - 7 podețe Comuna Tărlungeni 1.660
Refacere canal Valea Satului - inundare, scurgeri de pe versanți, subspălare fundație zid, distrugere structură zid - 1,100 km
11 Refacere podeț tubular DJ 131P km 2 + 100 - distrugere parțial zona de încastrare a tubului Comuna Șercaia 51
Refacere podeț DC 21A km 1 + 300 - distrugere reazeme platformă
Refacere podeț dalat DC 107C km 0 + 150 - distrugere parțială a reazemelor podețului
Refacere DC 107C km 2 + 550 - distrugere parțială 50 ml x 1,5 m
12 Refacere DC 66A - deteriorat terasament, strat asfalt datorită eroziunilor de mal - 30 m sat Toderița Comuna Mândra 90
13 Refacere punte pietonală peste râul Buzău zona "La Făbricuță" - subspălare fundație Comuna Vama Buzăului 1.165
Refacere DC 49A km 13 + 000 - rupt de debitul de apă - 0,1 km
Refacere pod pe DC 49 km 7 + 550 - sat Buzăiel - pod distrus
Refacere pod - sat Buzăiel - pod avariat rampe acces spălate
8) Județul Buzău Total, din care: 7.639
1 Refacerea DC 222 în satul Ghiocari Comuna Chiliile 614
Refacere podeț tubular, la km 2 + 050
Consolidarea și refacerea DC 94 pe o lungime de 9 km
Refacere a 2 podețe, în punctul Bratosin Aurica și la intrarea în satul Trestioara, în punctul Chiriță Rada
Refacerea unui podeț tubular în cătunul Valea Odăii și a altui podeț în punctul Păltineanu Rada în cătunul Petcari
Refacerea rețea alimentare cu apă
2 Refacere gabioane, stabilizare și protecție mal în zona DC 94 spre Șuchea Comuna Cănești 803
Reprofilare și refacere drum DC 93 pe o lungime de 650 ml
Reprofilare și refacere DC 92 pe o lungime de 750 ml
Refacere podeț tubular în punctul Gura Gârlei - Șuchea ce face legătura între satele Șuchea - Trestioara - Crevelești - Budești din comuna Chiliile și protecție maluri
Refacere și consolidare punte pietonală în satul Cănești peste pârâul Sărățel, punctul Țigănuș
3 Reabilitare DC 78 în satul Ulmet Comuna Bozioru 379
Reabilitare DC 85 Bozioru - Fișici - Găvanele - Nucu pe o lungime cumulată de 9 km
4 Refacere și consolidare podeț ce traversează pârâul Bălăneasa către cătunul Timoiu Comuna Brăești 917
Refacere și consolidare podeț ce traversează pârâul Bălăneasa către cătunul Croitori
5 Refacerea DC 222, în satul Vârteju (face legătura cu comuna Chiliile) Comuna Lopătari 849
6 Refacere DC 161 pe o lungime de 4 km Comuna Bisoca 492
Refacere DC 170 pe o lungime de 2 km
7 Refacerea drumurilor comunale și a drumurilor sătești pe o lungime de 37 km Comuna Vintilă Vodă 536
Reconstruirea podului de beton care face legătura între satele Niculșești, Petrăchești, Coca Antimirești și comuna Scorțoasa
8 Consolidare și refacere DC 102 Plavățu - Cireșu, pe raza localității Plavățu, pe o lungime cumulată de 350 ml Comuna Mânzălești 459
9 Consolidare și refacere dig de apărare de pe râul Câlnău de pe DC 121 Comuna Valea Salciei 1.095
10 Refacere DC 84, în satul Corneanu și în satul Piatra Albă Comuna Odăile 338
Refacere DC 182 în satul Capul Satului și Scoroșești
11 Execuția unui podeț provizoriu peste pârâul Câlnău, ce face legătura între DJ 220 și satul Valea Șchiopului Comuna Pardoși 535
12 Refacere și consolidare mal pentru protecție drum și punte în satul Colțu Pietrei, cătun Bonțu Mare - zona Ciotârnea Comuna Siriu 418
13 Refacerea DC 60 între satele Valea Roatei și Punga, pe o lungime de 1,5 km Comuna Cozieni 85
14 Refacerea drumurilor comunale din satele Topliceni, Răducești, Băbeni, Dedulești, pe o lungime cumulată de 5,1 km și a drumurilor sătești din satele Gura Făgetului și Ceairu pe o lungime cumulată de 0,95 km Comuna Topliceni 119
9) Județul Caraș-Severin Total, din care: 1.155
1 Refacere 2 parapeți metalici la un podeț de acces imobile nr. 18, 19, 20, 21 Comuna Băuțar 15
Refacere zid întors în dreptul culeii pod pe o lungime de 2,5 m
Refacere zid de sprijin din beton și gardul metalic pe 43 m (Ulița Cimitirului)
Refacere 0,15 km zid piatră drum comunal
2 Refacere 4,7 km DC 13 distrus cca 85% și rigole colmatate în satul Lindenfeld Comuna Buchin 501
3 Refacere 95 ml zid de sprijin, 30 ml gabioane și 0,062 km surpări de maluri la DC 21 Comuna Bucoșnița 23
0 1 2 3
4 Refacere DC Bogâltin - Pogara - Poiana Lungă - Dobraia, 3,7 km, sat Pogara, sat Poiana Lungă, sat Dobraia Comuna Cornereva 364
Refacere DC Negiudin - Piatra Ilisova, 3,8 km, sat Cornereva
5 Refacere pod pe DC "Ziua Liliacului" distrus covorul asfaltic pe 2 ml lungime, 1 m lățime și 10 cm grosime Comuna Eftimie Murgu 1
6 Refacere corp drum comunal DC 49 pe diferite porțiuni în lungime totală de 168 ml, între orașul Moldova Nouă și satul Padina Matei Comuna Gârnic 8
7 Refacere drum comunal Dănila pe 0,200 km, lățime 3 m, 0,1 m grosime corp drum Comuna Ocna de Fier 6
8 Reabilitare pod Rugi, Strada Bisericii, refacere zid sprijin mal drept aval pod, sat Rugi, lungime 8 m, înălțime 3 m, lățime 0,4 m Comuna Păltiniș 2
9 Refacere rigolă (rupere pereți și fund rigolă pe 110 ml), sat Belobreșca, piața agroalimentară Comuna Pojejena 21
Refacere podeț (spălat material strat suport tuburi beton cu deplasarea acestora, avariată și calea de acces pietonal), sat Belobreșca, piața agroalimentară
Înlocuire țeavă canalizare spre stația de epurare (distrusă țeava pe o lungime de 4 m), sat Belobreșca
Refacere zid sprijin mal din piatră brută pe 30 ml, sat Șușca
Refacere pod carosabil din lemn, sat Pojejena, stația de epurare
10 Refacere DC 87 pe 2 km DC 87, Bărbosu - Valeapai (sat Bărbosu) Comuna Ramna 172
Refacere 1,5 km. DC 87, Valeapai-Vermeș (sat Valeapai)
Refacere DC 87 pe o suprafață de 3.200 mp, Valeapai - Bărbosu (20% din suprafața totală de 16.000 mp, Bărbosu - Valeapai - hotar comuna Vermeș)
11 Înlocuire conductă de aducțiune de-a lungul DJ 684, sat Rușchița (alimentează satul cu apă) Comuna Rusca Montană 2
12 Refacere podeț sat Sasca Montană, zona Vârâț, în dreptul imobilelor nr. 116 și 718, avariate 4 buc. timpane Comuna Sasca Montană 1
Refacere 2 timpane podeț sat Bogodiniți, zona Cimitirului
13 Refacere podeț la strada Secaș, sat Slatina Timiș Comuna Slatina Timiș 35
Refacere 2 podețe străzi în sat Ilova
14 Refacere apărare mal pe 3 mp DC 91 Comuna Târnova 4
Refacere corp drum DC 91 pe 50 m lungime
Refacere 12 ml parapet metalic la DC 89
Refacere 12 mp din DC 89 sat Târnova în dreptul imobilului cu nr. 61
10) Județul Cluj Total, din care: 8.863
1 Lucrări de refacere muzeu memorial Octavian Goga Consiliul Județean Cluj 500
2 Refacere sistem rutier pe DC 101, muntele Săcel, L = 3.000 m, 11 podețe tubulare DN120 Comuna Băișoara 1.024
3 Refacere DC 128 C SMIDA, L = 700 m Comuna Beliș 110
Refacere DC 121, Dealu Botii, L = 800 m
4 Refacere DC 21 Buza - Lacu, L = 1.500 m Comuna Buza 618
Refacere DC 20 Buza - Rotunda, L = 1.500 m
5 Refacere baraj de acumulare, localitatea Călățele (domeniu public UAT Călățele) Comuna Călățele 1.495
Refacere conductă de apă potabilă din PEHD DN110, L = 500 m, localitatea Călățele
Refacere conductă de canalizare PVC DN 315, L = 30 m, localitatea Călățele, Valea Călata
Reamenajare drumuri comunale din piatră, L = 38,1 km
Refacere DC 122C, L = 1.500 m,
Refacere 10 tuburi pentru punți și podețe pietonale
6 Refacere infrastructură rutieră DC 21, L = 3,462 km: porțiuni Moara - Pe Vale, L = 1.191 m, porțiuni Rusu Vasile - Marina Ioan, L = 1.740 m, porțiuni Pârlog - Lăptărie, L = 531 m Comuna Cătina 370
Refacere infrastructură rutieră DC 22, L = 5,496 km: porțiuni post poliție - la Cruce), L = 777 m, porțiuni primărie - școală), L = 943 m, porțiuni biserica ortodoxă - cimitir), L = 716 m, porțiuni Feldioara - Copru), L = 3.060 m
7 Refacere DC 147 km 0 + 250 10 m Comuna Chinteni 1.289
Refacere DC 147 km 0 + 350 10 m
Refacere străzi: 21 Decembrie, L = 455 m, George Enescu, L = 966, Kelemer Arpa, L = 816, Ion Creangă, L = 553 m, Munții Oașului, L = 1.321 m, munții Godeanu, L = 290, Frasinului, L = 350 m, Retezat, L = 350 m
8 Refacere DC 91 L = 30 m afectat prin alunecare de teren (terasamente, structură rutieră, șanțuri) Comuna Ciurila 117
Reparații podeț DC 91
9 Refacere podeț zona Zăhan, localitatea Soporul de Câmpie Comuna Frata 202
Refacere podeț zona Sanisaua, localitatea Soporul de Câmpie
Refacere teren de sport, aflat în domeniul public al UAT Frata (săpătură și transport pământ, evacuare aluviuni)
10 Decolmatare aluviuni, pârăul Viștelaie, L = 300 m Comuna Gilău 24
Decolmatare aluviuni, pârăul Valea Viilor, L = 200 m
Decolmatare aluviuni, pârăul Gușii, L = 350 m
11 Refacere DC 111 între localitățile Măguri și Măguri Răcătău, L = 3.000 m Comuna Măguri-Răcătău 202
Refacere DC 110 C Muntele Rece
12 Refacere DC 123 Bociu, Valea Bociului (refacere terasamente, reprofilări șanțuri rigole) L = 700 m Comuna Mărgău 931
13 Refacere 3 podețe tubular transversal DN 800 (diametru nominal), L = 8 m în localitatea Bădeni Comuna Moldovenești 9
Refacere 4 podețe tubulare transversale pe DC 82, DN 600 (diametru nominal), L = 8 m, sat Plăiești
Refacere 1 podeț tubular transversal DN 800 (diametru nominal), L = 8 m, sat Pietroasa
Refacere podeț tubular transversal DN 1200 (diametru nominal), L = 8 m în localitatea Pietroasa
Refacere 2 podețe tubulare transversale DN 600 (diametru nominal), L = 8 m, sat Podeni
14 Refacere DC Jijești, L = 1.200 m Comuna Mărișel 58
15 Refacere drum Scurta - Păltiniș, L = 4.000 m Comuna Negreni 333
Refacere drum Scurta - Frântura, L = 1.700 m
Refacere drum Fabrica - Culmea Bucii, L = 2.000 m
Refacere drum Valea Negrii - Caprafoi, L = 4.000 m
Refacere drum Valea Negrii-Osoi, L = 1.100 m
Refacere drum Valea Bisericii - Picleu, L = 2.400 m
Refacere drum Ghermin - Runc - Duda, L = 2.300 m
16 Refacere sistem rutier: DC 131, L = 4.000 m Comuna Poieni 1.032
Refacere sistem rutier: DC 127 Valea Călata
Refacere sistem rutier: pasarelă pietonală, pod metalic în dreptul carierei Morlaca Valea Călatei - Zona Roșu
Refacere podeț dalat pe Pârăul Fișii
Refacere sistem rutier: Valea Răoasa (podeț dalat, podeț tubular)
17 Refacere DC 130 km 0 + 740 Valea Vișag L = 50 m Comuna Săcuieu 426
Refacere podeț tubular Valea Lupului
Lucrări de reparare stație tratare apă pârâul Breabăn, aflată în domeniul public al UAT Săcuieu
18 Refacere 2 poduri pietonale L = 35 m Comuna Sâncraiu 102
Refacere Stație pompare apă + înlocuire pompă, obiectiv aflat în domeniul public al UAT Sâncraiu
19 Refacere Podeț tubular DN 800, pe Strada Fanetei, localitatea Aruncuta Comuna Suatu 21
11) Județul Covasna Total, din care: 10.145
1 Reparații pod peste Râul Olt - Aita Mare pe DJ 131 km 7 + 366 Consiliul Județean Covasna 136
2 Refacere/consolidare clădire Școala Gimnazială Băcel Comuna Chichiș 954
Refacere drum comunal DC27A și străzile din satul Băcel
Refacere podețe sat Băcel
3 Reparații clădire școala primară din localitatea Lunca Mărcușului Comuna Dobârlău 2.705
Refacerea a 7 podețe pe teritoriul administrativ al comunei Dobârlău
Refacere drum comunal DC 15, DC 15A și DC 7A
Reparații clădire Cămin Cultural Lunca Mărcușului
4 Refacere zid sprijin deteriorat în municipiul Târgu Secuiesc pentru stabilizarea alunecării de teren Municipiul Târgu Secuiesc 980
5 Refacere pod peste pârâul Iarăș, în satul Iarăș Comuna Hăghig 477
6 Refacere pod situat pe DC 1A peste pârâul Cașin km 5 + 070 Comuna Sânzieni 849
Refacerea lucrărilor de protecție a malurilor la podul peste pârâul Cașin - km 0 + 120
7 Refacere pod peste Pârâul Bâsca Mare, comuna Comandău Comuna Comandău 750
8 Refacerea podului peste râul Buzău la stația de apă, Strada Castelului Orașul Întorsura Buzăului 215
Refacerea a 3 podețe în sat Scrădoasa
Refacere pod zona Boncota, localitatea Întorsura Buzăului
9 Refacere pod peste râul Buzău din zona brutăriei Zăbrătău Comuna Sita Buzăului 2.391
Refacere pod din beton peste râul Buzău care asigură accesul spre mănăstire
Refacere pod din beton peste râul Buzău zona Cremenea
Refacere pod peste râul Buzău din zona Chichirău - Crasna
10 Refacere 1 pod localitatea Oituz - comuna Brețcu Comuna Brețcu 180
Refacerea a 2 podețe în localitatea Brețcu
11 Refacere zid sprijin pe Strada Lungă ca urmare a alunecării de teren în comuna Valea Mare Comuna Valea Mare 61
Refacere podeț pe Strada Lungă - comuna Valea Mare
12 Reparație drum comunal DC 33B Vâlcele - Hetea Comuna Vâlcele 50
13 Refacerea acostamentului a 10,4 km pe DC 9 Comuna Zăbala 173
Refacerea a 3 podețe pe teritoriul comunei Zăbala
14 Refacerea a 8 podețe în comuna Brateș Comuna Brateș 190
15 Refacere podeț pe DC 7 pe teritoriul comunei Ghelința Comuna Ghelința 15
16 Refacerea a 3 podețe pe teritoriul comunei Ilieni Comuna Ilieni 19
12) Județul Dâmbovița Total, din care: 800
1 Refacere pod avariat pe drum local, satul Gorgota, zona "Bleaju" Comuna Răzvad 450
2 Refacere pod pe drum local sat Valea Lungă Ogrea Comuna Valea Lungă 350
13) Județul Galați Total, din care: 1.994
1 Refacere pod Corea - peste râpa satului Rediu Comuna Bălășești 123
Refacere Școala Gimnazială nr. 1 Bălășești
2 Refacere Strada DC 11 Comuna Băneasa 5
3 Refacere drum comunal, sat Puricani Comuna Berești-Meria 1.805
Refacere pod Aldești - Pănășești la limita dintre sat Aldești - sat Pănășești
4 Refacere Strada DC 102 (Dj 251J - Balan), sat Căuiești, Strada DC 102 (Totolici - Bănița), sat Căuiești Comuna Drăgușeni 47
Refacere podeț Dalat - Valea Gura Pârâului
5 Refacere podeț DN 400, sat Vameș, Strada Stadionului, podeț DN 600, sat Vameș, Strada Viilor, podeț DN 1000, sat Piscu, Strada Nucului Comuna Piscu 7
6 Refacere DC 42 Comuna Slobozia Conachi 7
14) Județul Gorj Total, din care: 4.222
1 Refacere podeț peste Cernăzoara pe DJ 665 C la km 40 + 220, sat Cernădie, comuna Baia de Fier (circulația întreruptă) Consiliul Județean Gorj 865
Refacere podeț pe DJ 665 la km 38 + 440, sat Cernădie, comuna Baia de Fier
2 Refacere parte carosabilă a 0,750 km drum comunal (DC 34); 5 podețe (1 pe DC 34, 1 pe DS 44, 1 pe DC 35A, 1 pe DS 23, 1 pe DS 48) Comuna Baia de Fier 174
3 Refacere pod pe DC 12 peste pârâul Cernăzoara; refacere podeț peste pârâul Câlnic pe DE 2337; refacere podeț pe DS 19, peste pârâul Stoiana) - obiective aflate în domeniul public al comunei Comuna Bumbești-Pițic 1.048
4 Refacere și consolidare terasament drum sătesc DV 23, refacere zid de susținere taluz, sală de sport Liceul Tehnologic, sat Bâlta Comuna Runcu 744
5 Refacere și consolidare terasamente 1,8 km drumuri comunale (DC 22D - 1,8 km) și 8 podețe (1 pe DC 22B, 1 pe DS 4, 2 pe DV 37, 2 pe pârâul Tărâia), 1 pe DV 4, 1 pe DV 36) Comuna Polovragi 439
6 Refacere 11 podețe (2 pe Str. Gruiului, 1 pe Str. Stejarilor, 1 pe str. Gilorțel, 3 pe Str. Măgurii, 1 pe str. Bercești, 1 pe str. Opritești, 1 pe str. Huluba și 1 pe str. Tomeni peste pârâul Negrișoara; 5 punți pietonale peste pârâul Vâlceaua în sat Pociovaliștea) Orașul Novaci 812
7 Refacere parte carosabilă la 1,7 km drum comunal (DC 60-1 km, DC 66- 0,7 km), 1 podeț pe DS 1 Comuna Alimpești 140
15) Județul Harghita Total, din care: 4.916
1 Refacere mal pârâu Vârghiș aflat în proprietatea comunei - 0,15 km Comuna Lueta 20
2 Refacere podeț sat Armășeni Comuna Ciucsângeorgiu 10
3 Refacere DC ALSOMALOM - 0,05 km Comuna Cozmeni 10
4 Refacere DC Tokeszege - 2,45 km Comuna Mihăileni 34
Refacere DC Racokszere - 2,45 Km
5 Refacere zid de sprijin afectează structura de rezistență a DC 34 - 0,03 km Comuna Dealu 313
Refacere rețea de canalizare menajeră - 0,05 km
Refacere pod de lemn
6 Refacere pod peste pârâul Homorodul Mare Mare Comuna Mărtiniș 230
Refacere drum comunal DC 26 - 1,4 km
Refacere drum comunal - 0,5 km
7 Refacere drum comunal DC 81 - 1 km Comuna Corbu 9
8 Refacere 2 poduri peste râul Olt Comuna Sândominic 400
9 Refacere drum comunal DC 133 (km 7 + 420 - 11 + 420) - 4 km Comuna Sântimbru 350
10 Refacere drum comunal DC 4 - 4 km Comuna Frumoasa 230
Refacere zid de sprijin pentru consolidarea DC 6 - 0,05 km
11 Refacere drum comunal DC 232 - 1,5 km Comuna Lunca de Jos 450
Refacere drum comunal Baracos - 1 km
Refacere drum comunal Pârâul Mare - 0,8 km
12 Refacere DC FELSO-NYRKERT - 0,2 km Comuna Ciumani 10
13 Refacere pod Iacobeni Comuna Plăieșii de Jos 77
Refacere pod Cașinul Nou
Refacere pod Imper
Refacere drum comunal DC 117 - 0,1 km
Refacere drum comunal DC 120 - 0,05 km
14 Reabilitare pod (face legătura între sat Vrabia și hala CFR Vrabia) Comuna Tușnad 2.695
Refacere DC 124 - 0,2 km
Refacere DC 136 - 0,8 km
Refacere DC 341 - 1,6 km
Refacere stație de epurare
15 Refacere șanț de scurgere ape pluviale pe E578 proprietatea comunei Comuna Voșlăbeni 78
16) Județul Hunedoara Total, din care: 2.089
1 Refacerea drumului comunal DC 103A și a 2 podețe în localitatea Vălari, comuna Toplița Comuna Toplița 218
2 Refacerea drumului comunal DC 79 în localitatea Sibișel, comuna Râu de Mori Comuna Râu de Mori 69
Refacerea drumului comunal DC 79A și a unui podeț, în localitatea Ohaba Sibișel, comuna Râu de Mori
3 Refacerea drumului comunal DC 99 în localitatea Vălioara, comuna Răchitova Comuna Răchitova 60
4 Refacerea drumului comunal DC 160A în localitatea Glodghilești, comuna Burjuc Comuna Burjuc 712
Refacerea drumului comunal DC 160 și a 2 podețe în localitățile Glodghilești, Brădățel, Petrești și Tisa, comuna Burjuc
5 Refacerea drumului comunal DC 171 în localitatea Lunca, comuna Baia de Criș Comuna Baia de Criș 106
Refacerea a 6 podețe în localitatea Lunca, comuna Baia de Criș
Refacerea a 7 podețe în localitatea Cărăstău, comuna Baia de Criș
Refacerea a 3 podețe în localitatea Țebea, comuna Baia de Criș
6 Refacerea drumului comunal DC 28A și a 3 podețe, în localitatea Balșa comuna Balșa Comuna Balșa 350
Refacerea drumului comunal DC 29 în localitatea Ardeu, comuna Balșa
Refacerea drumului comunal DC 25A în localitatea Galbina, comuna Balșa
Refacerea drumului comunal DC 24A în localitatea Vălișoara, comuna Balșa
7 Refacerea drumului comunal DC 131 Săcămaș - Dumbrăvița și a unui podeț în comuna Ilia Comuna Ilia 291
Refacerea drumului comunal DC 152 Valea Lungă - Coaja și a unui pod în comuna Ilia
Refacerea a 2 străzi și a unui podeț în localitatea Valea Lungă, comuna Ilia
Refacerea drumului comunal DC 151A în localitatea Sârbi, comuna Ilia
8 Refacerea drumului comunal DC 58D, în localitatea Ludeștii de Sus, comuna Orăștioara de Sus Comuna Orăștioara de Sus 138
Refacerea drumului comunal DC 58B, în localitatea Costești Deal, comuna Orăștioara de Sus
9 Refacerea drumului comunal DC 111 în localitatea Alun, comuna Bunila Comuna Bunila 47
10 Refacerea unui podeț în localitatea Stejărel, comuna Luncoiu de Jos Comuna Luncoiu de Jos 7
11 Refacerea drumului comunal DC 93 și a 2 podețe, localitatea Poieni, comuna Densuș Comuna Densuș 72
12 Refacerea a 2 străzi și a 3 podețe în localitatea Petros, comuna Baru Comuna Baru 19
17) Județul Iași Total, din care: 23.778
1 Refacere DC, loc. Dumbrava, 1,10 km Comuna Ciurea 69
Refacere DC, loc. Lunca Cetățuii, 0,34 km
Refacere DC, loc. Piciorul Lupului, 0,37 km
2 Refacere DC, loc. Arama, 0,50 km Comuna Coarnele Caprei 670
Refacere DC, loc. Coarnele Caprei, 2,00 km
Refacere DC, loc. Arama, 1,05 km
Refacere DC, loc. Coarnele Caprei, 6,18 km
Refacere DC, loc. Petroșica, 0,50 km
3 Refacere 6 podețe, loc. Fântânele Comuna Fântânele 620
Refacere DC, loc. Fântânele, 0,90 km
4 Refacere DC, loc. Hărmăneștii Vechi, 1,00 km Comuna Hărmănești 240
Refacere 2 podețe, loc. Hărmăneștii Vechi
Refacere DC, loc. Hărmăneștii Vechi, 2,10 km
5 Refacere DC, loc. Oboroceni, 1,05 km Comuna Heleșteni 150
Refacere rigole dislocate, loc. Hărmăneasa, 45,00 ml
6 Refacere DC, loc. Lespezi, 2,00 km Comuna Lespezi 30
7 Refacere DC, loc. Mădârjac, 2,50 km Comuna Mădârjac 100
8 Refacere DC, loc. Boșteni, 0,40 km Municipiul Pașcani 192
Refacere 2 podețe, localitatea Blăgești
Refacere podeț, localitatea Boșteni
Refacere DC, loc. Boșteni, 2,30 km
Refacere DC, loc. Gâștești, 1,30 km
Refacere DC, loc. Lunca, 1,00 km
Refacere DC, loc. Sodomeni, 0,50 km
9 Refacere DC, loc. Cotu Morii, 0,80 km Comuna Popricani 49
Refacere DC, loc. Popricani, 0,50 km
Refacere DC, loc. Țipilești, 1,20 km
10 Refacere DC, loc. Bălteni, 0,80 km Comuna Probota 1.323
Refacere DC, loc. Perieni, 2,04 km
Refacere 3 poduri, loc. Perieni
Refacere DC, loc. Bălteni, 1,36 km
Refacere podeț, loc. Bălteni
Refacere DC, loc. Perieni, 5,42 km
Refacere DC, loc. Probota, 2,57 km
11 Refacere DC, loc. Bocnița, 0,25 km Comuna Sinești 216
Refacere DC, loc. Osoi, 2,10 km
Refacere DC, loc. Sinești, 0,75 km
Refacere DC, loc. Stornești, 0,40 km
12 Refacere DC, loc. Berezlogi, 4,00 km Comuna Sirețel 150
Refacere pod, loc. Slobozia
13 Refacere 2 podețe, loc. Brătești Comuna Stolniceni-Prăjescu 4.215
Refacere DC, loc. Brătești, 1,50 km
Refacere podeț, loc. Cozmești
Refacere DC, loc. Cozmești, 2,50 km
Refacere podeț, loc. Stolniceni-Prăjescu
Refacere DC, loc. Stolniceni-Prăjescu, 2,00 km
Refacere DC, loc. Brătești, 2,80 km
Refacere 2 podețe, loc. Cozmești
Refacere punte pietonală, loc. Cozmești
14 Refacere DC, loc. Iorcani, 0,90 km Comuna Tătăruși 935
Refacere DC, loc. Pietrosu, 1,70 km
Refacere DC, loc. Tătăruși, 1,90 km
Refacere DC, loc. Uda, 0,60 km
Refacere DC, loc. Iorcani, 2,50 km
Refacere DC, loc. Pietrosu, 3,70 km
Refacere DC, loc. Tătăruși, 5,00 km
Refacere DC, loc. Uda, 4,20 km
Refacere DC, loc. Vâlcica, 3,50 km
15 Refacere DC, loc. Poiana Mănăstirii, 0,95 km Comuna Țibana 29
Refacere DC, loc. Țibana, 0,50 km
16 Refacere DC, loc. Glodenii Gândului, 6,085 km Comuna Țibănești 206
Refacere DC, loc. Griești, 0,95 km
Refacere DC, loc. Jigoreni, 1,02 km
Refacere DC, loc. Răsboieni, 0,92 km
Refacere DC, loc. Tungujei, 1,00 km
Refacere podeț, loc. Tungujei
Refacere DC, loc. Țibănești, 0,50 km
17 Refacere DC, loc. Cârniceni, 0,40 km Comuna Țigănași 480
Refacere 3 poduri, loc. Kogălniceanu
Refacere DC, loc. Kogălniceanu, 2,63 km
Refacere punte pietonală, loc. Kogălniceanu
Refacere DC, loc. Stejarii, 1,92 km
Refacere DC, loc. Țigănași, 0,65 km
18 Refacere DC, loc. Crivești, 0,02 km Comuna Vânători 649
Refacere DC, loc. Hârtoape, 1,00 km
Refacere DC, loc. Vânători, 1,50 km
Refacere DC, loc. Vlădnicuț, 0,50 km
19 Refacere DC, loc. Lungani, 1,50 km Comuna Voinești 424
Refacere DC, loc. Schitu Stavnic, 0,30 km
Refacere DC, loc. Slobozia, 0,95 km
Refacere DC, loc. Voinești, 0,25 km
Refacere DC, loc. Lungani, 1,50 km
Refacere DC, loc. Schitu Stavnic, 1,00 km
Refacere DC, loc. Slobozia, 2,20 km
Refacere DC, loc. Vocotești, 4,50 km
Refacere DC, loc. Voinești, 9,00 km
20 Refacere 9 podețe, loc. Alexandru Ioan Cuza Comuna Alexandru Ioan Cuza 1.605
Refacere DC, loc. A.I. Cuza, 1,10 km
Refacere DC, loc. Kogălniceanu, 0,70 km
21 Refacere DC, loc. Buhăieni, 2,20 km Comuna Andrieșeni 141
Refacere DC, loc. Drăgănești, 0,60 km
Refacere DC, loc. Fântânele, 0,30 km
Refacere DC, loc. Glăvănești, 4,50 km
22 Refacere DC, loc. Balș, 0,50 km Comuna Balș 33
Refacere DC, loc. Boureni, 1,15 km
23 Refacere pod, loc. Cotârgaci Comuna Bălțați 2.510
24 Refacere DC, loc. Ciohorăni, 1,60 km Comuna Ciohorăni 150
25 Refacere DC, loc. Ciortești, 2,70 km Comuna Ciortești 122
Refacere DC, loc. Coropceni, 1,50 km
Refacere DC, loc. Deleni, 0,50 km
Refacere DC, loc. Rotăria, 0,60 km
Refacere DC, loc. Șerbești, 0,80 km
26 Refacere 4 poduri, loc. Comarna Comuna Comarna 980
Refacere DC, loc. Comarna, 5,20 km
27 Refacere DC, loc. Podolenii de Sus, 0,90 km Comuna Cozmești 100
28 Refacere DC, loc. Cristești, 8,35 km Comuna Cristești 644
Refacere DC, loc. Homița, 2,05 km
29 Refacere DC, loc. Cucuteni, 0,50 km Comuna Cucuteni 24
Refacere DC, loc. Săcărești, 0,70 km
30 Refacere DC, loc. Dumești, 9,54 km Comuna Dumești 418
Refacere DC, loc. Păușești, 11,36 km
31 Refacere DC, loc. Cărbunari, 0,60 km Comuna Grajduri 24
Refacere DC, loc. Corcodel, 0,80 km
Refacere DC, loc. Pădureni, 0,50 km
32 Refacere DC, loc. Dancu, 0,03 km Comuna Holboca 30
Refacere DC, loc. Valea Lungă, 0,70 km
33 Refacere DC, loc. Alexeni, 0,50 km Comuna Ipatele 484
Refacere pod, loc. Bâcu
Refacere podeț, loc. Bâcu
Refacere DC, loc. Bâcu, 3,40 km
Refacere podeț, loc. Cuza Vodă
Refacere DC, loc. Cuza Vodă, 4,12 km
Refacere podeț, loc. Ipatele
Refacere DC, loc. Ipatele, 2,70 km
34 Refacere DC, loc. Miroslovești, 0,70 km Comuna Miroslovești 540
Refacere 2 poduri, loc. Miroslovești
Refacere DC, loc. Soci, 0,40 km
Refacere podeț, loc. Soci
35 Refacere DC, loc. Budești, 0,50 km Comuna Mogoșești 41
Refacere DC, loc. Mogoșești, 1,50 km
36 Refacere 2 podețe, loc. Mogoșești-Siret Comuna Mogoșești-Siret 110
Refacere DC, loc. Mogoșești-Siret, 0,20 km
Refacere podeț, loc. Muncelul de Sus
Refacere DC, loc. Muncelul de Sus, 2,60 km
37 Refacere DC, loc. Boureni, 2,50 km Comuna Moțca 540
Refacere DC, loc. Moțca, 2,90 km
38 Refacere DC, loc. Hândrești, 0,50 km Comuna Oțeleni 56
Refacere DC, loc. Oțeleni, 1,80 km
39 Refacere pod, localitatea Plugari Comuna Plugari 1.000
40 Refacere DC, loc. Breazu, 5,00 km Comuna Rediu 146
Refacere DC, loc. Rediu, 1,10 km
Refacere DC, loc. Tăutești, 1,20 km
41 Refacere DC, loc. Răchiteni, 8,95 km Comuna Răchiteni 350
Refacere DC, loc. Izvoarele, 2,00 km
42 Refacere DC, loc. Românești, 1,64 km Comuna Românești 22
43 Refacere DC, loc. Rădeni, 7,50 km Comuna Roșcani 855
Refacere DC, loc. Roșcani, 7,50 km
44 Refacere DC, loc. Dumbrăvița, 1,40 km Comuna Ruginoasa 148
Refacere DC, loc. Rediu, 1,35 km
Refacere DC, loc. Ruginoasa, 1,20 km
Refacere DC, loc. Vascani, 0,70 km
45 Refacere DC, loc. Boroșești, 0,35 km Comuna Scânteia 43
Refacere DC, loc. Rediu, 0,40 km
Refacere DC, loc. Tufeștii de Sus, 0,62 km
46 Refacere DC, loc. Bădeni, 0,70 km Comuna Scobinți 24
Refacere DC, loc. Scobinți, 0,50 km
47 Refacere DC, loc. Căuești, 1,00 km Comuna Șcheia 118
Refacere DC, loc. Cioca Boca, 0,50 km
Refacere DC, loc. Poiana Șcheii, 0,20 km
Refacere DC, loc. Șcheia, 4,20 km
48 Refacere DC, loc. Chișcăreni, 1,53 km Comuna Șipote 79
Refacere DC, loc. Iazu Nou, 0,55 km
Refacere DC, loc. Iazu Vechi, 1,64 km
Refacere DC, loc. Mitoc, 0,25 km
49 Refacere DC, loc. Suhuleț, 1,10 km Comuna Tansa 60
Refacere DC, loc. Tansa, 1,90 km
50 Refacere pod, loc. Goruni Comuna Tomești 1.000
51 Refacere DC, loc. Trifești, 4,50 km Comuna Trifești 112
Refacere DC, loc. Vladomira, 0,10 km
Refacere DC, loc. Zaboloteni, 0,80 km
52 Refacere DC, loc. Conțești, 2,00 km Comuna Valea Seacă 247
Refacere DC, loc. Topile, 1,00 km
Refacere DC, loc. Valea Seacă, 1,50 km
53 Refacere DC, loc. Icușeni, 2,00 km Comuna Victoria 114
54 Refacere pod, loc. Borșa Comuna Vlădeni 161
Refacere 2 podețe, loc. Borșa
Refacere DC, loc. Borșa, 1,70 km
Refacere DC, loc. Broșteni, 1,55 km
Refacere DC, loc. Vâlcelele, 0,90 km
Refacere DC, loc. Vlădeni, 0,90 km
18) Județul Maramureș Total, din care: 1.120
1 Refacere DC 82, afectat de alunecare de teren, viituri/scurgeri de pe versanți 0,27 km Comuna Mireșu Mare 280
2 Refacere drum comunal DC 96 afectat de torenți, lungime 7 km, sat Corni Comuna Bicaz 840
Refacere drum comunal DC 95 afectat de torenți, lungime 2 km, sat Ciuta
Refacere drum comunal afectat de torenți, lungime 6 km, sat Bicaz - Valea Ursului, Groapă, Halaștău, Situri, Armina
19) Județul Mehedinți Total, din care: 1.827
1 Refacere DC 45 degradat pe 1 km, DC 44 degradat pe 1 km satele Cârșu, Brateș, Crainici, DC 42 degradat pe 1 km, podeț DC 42 satele Brateș, Comănești, DC 43 degradat pe 0,5 km - sat Bala de Sus Comuna Bala 380
2 Refacere drum comunal DC 91 degradat pe 0,1 km și podul care traversează DC 91 sat Petra Comuna Bâcleș 100
3 Refacere ulițe sătești degradate pe 2,58 km în satele Făuroaia și Coșovăț, DC 82 degradat pe 2,4 km - sat Breznița Motru Comuna Breznița Motru 168
4 Refacere DC 81B degradat pe 1 km - sat Rocșoreni, DC 81A degradat pe 1,2 km - sat Golineasa, DC 83A degradat pe 2,3 km - sat Dumbrava de Sus Comuna Dumbrava 434
5 Refacere drum comunal (intersecția cu DC 87) degradat pe 1,3 km sat Vișina Comuna Greci 91
6 Refacere DC 58 degradat pe 0,4 km - sat Șiroca Comuna Godeanu 24
7 Refacere DC 17 degradat pe 2 km - sat Dumbrăvița, DC 15 degradat pe 1 km - sat Priboiești, DC 15A degradat pe 1 km - sat Selișteni, DC 18 degradat pe 1 km - sat Borogea, DC 17A spre Dumbrăvița degradat pe 1 km - sat Oprănești Comuna Husnicioara 420
8 Refacere un pod casetat transversal pe DC 59, DC 19 degradat pe 1 km - sat Gutu Comuna Prunișor 90
9 Refacere DC 51 degradat pe 2 km - sat Șișești Comuna Șișești 120
20) Județul Mureș Total, din care: 802
1 Refacere nr. poduri - 1 Comuna Lunca Bradului 580
Refacere nr. podețe - 7
2 Refacere nr. poduri - 2 Comuna Saschiz 99
3 Refacere nr. podețe - 5 Comuna Vânători 100
4 Refacere km DC - 1,05 Comuna Măgherani 23
21) Județul Neamț Total, din care: 9.539
1 Decolmatare albie zona pilelor amonte - aval la podul din beton armat peste râul Cracău, pe DJ 155G, km 1 + 616, sat Bodești, com. Bodești Consiliul Județean Neamț 315
Recalibrare albie zona pilelor amonte - aval, refacere apărare mal dreapta avariat și refacere suprastructură la podul din beton armat pe DJ 155B, peste râul Ozana în pct. Manole Mărculeț, sat Timișești, comuna Timișești
2 Regularizare albie pârâu Cuiejdi la Piatra-Neamț - baraj retenție, capăt amonte lucrare de regularizare, municipiul Piatra-Neamț Municipiul Piatra-Neamț 154
3 Refacere canal betonat preluare ape pluviale, str. Avram Iancu, pe L = 0,24 km, cartier Petru Rareș Municipiul Roman 13
4 Refacere punte pietonală, fosta școală Secu, pe L = 0,008 km sat Secu Orașul Bicaz 98
Refacere platformă din balast DC Izvorul Alb pe L = 0,3 km sat Izvoru Alb
Refacere platformă din balast DC Izvorul Alb pe L = 0,15 km sat Izvoru Alb
Refacere punte pietonală pe L = 8 m, erodare mal stâng pârâul Izvorul Alb, sat Izvoru Alb
5 Refacere acces punte pietonală distrusă, pe L = 30 ml sat Chintinici Orașul Roznov 15
Refacere acces punte pietonală distrusă, pe L = 100 ml sat Chintinici
Refacere acces punte pietonală distrusă, pe L = 20 ml sat Chintinici
Refacere acces punte pietonală distrusă, pe L = 40 ml sat Chintinici
6 Refacere punte pietonală, str. Tâbâcari, pe L = 200 m Orașul Târgu-Neamț 10
7 Refacere mal stâng/drept, executare gabioane pe L = 25 ml, pod, aval pensiune Maria, pr. Agapia, sat Agapia Comuna Agapia 147
Refacere mal stâng executare culee stânga, gabioane pe L = 18 ml, pod, pct. Mihalache, pr. Agapia, sat Agapia
Refacere pod pârâul Agapia, pe L = 20 ml, pct. Băicănescu, sat Agapia
Refacere podeț L = 18 ml, pârâul Agapia, pct. Olteanu, sat Agapia
Refacere podeț L = 18 ml, pârâul Topolița, pct. Adiaconiței, sat Săcălușești
Refacere podeț L = 18 ml, pârâul Topolița, str. Ghindăoani, sat Săcălușești
8 Erodare mal drept cu afectarea platformei pct. Cojoc Haralambie, sat Vădurele Comuna Alexandru cel Bun 150
Refacere gabion pe 2 etaje str. Secu Vaduri L = 0,03 km, sat Vădurele
Refacere pod pe structură metalică cu platformă de lemn peste pârâul Secu Vaduri (culee de beton mal stâng distrusă, pilă pod pe saltea de gabion înclinată, platformă pod din lemn distrusă), sat Vădurele
Refacere apărare mal pârâu Secu Vaduri pe L = 0,1 km, sat Vădurele
Decolmatare podeț pct. Ciungi, sat Vădurele
Decolmatare platformă DC 132, sat Vădurele
Refacere pod din lemn autopietonal cu structură metalică, sat Bistrița
Protecție pod CFR prin decolmatare pârâu Valea Mare punct pod CFR L = 0,05 km, sat Bistrița
Refacere apărare mal drept, sat Bistrița
Decolmatare podeț din tuburi de beton Str. Magnoliei
9 Refacere timpane și umpluturi rampe acces podeț tubular pe drum sătesc, peste pr. Precista diametru = 1200, punct Pojoreanu, sat Izvoare Comuna Bahna 9
Refacere platformă din balast DC 101 pe L = 1,0 km, sat Broșteni
10 Refacere podeț tubular fam. Chindea pe L = 0,03 km, sat Telec, cătun Bistra Comuna Bicazu-Ardelean 121
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Borviz pe L = 0,9 km, Fam. Caia - intrare fond forestier, sat Telec
Decolmatare podeț lemn fam. Caia - intrare fond forestier, sat Telec
Refacere apărare mal pentru apărare a DJ127A pe L = 0,02 km, punct Zolti, sat Telec
Refacere apărare mal DJ 127A, pe L = 0,3 km, pr. Jidan, sat Telec
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Borviz pe L = 0,3 km, sat Telec
Refacere apărare mal, Gabion saltea + 2 etaje, cătun Lunca punct Florea, Râul Bicaz, sat Bicaz Ardelean
11 Decolmatare platformă drum comuna DC Lipchieș - fam. Sandu Dănilă - fam. Panțîr Marian pe L = 0,3 km, sat Bicaz-Chei Comuna Bicaz-Chei 133
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie amonte capăt îndiguit, canal scurgere pârâu Lipchieș pe L = 1,0 km, sat Bicaz Chei
Refacere fundație zid de sprijin afectată (stânga + dreapta) pârâu Ivaneș pe DC 127 pe L = 0,35 km, sat Ivaneș
Refacere apărare de mal drept din arocamente, în dreptul proprietății I.I. Bârsan pe râul Bicaz, pe L = 0,1 km sat Bicaz Chei
Refacere podeț din lemn distrus pe pârâu Ivaneș, fam. Scoruș Nicu, sat Ivaneș
Refacere mal drept pârâu Dămuc pe L = 0,3 km, sat Ivaneș
12 Refacere rigole din beton și decolmatare șanțuri pe DC 196 pe L = 0,8 km, sat Borca Comuna Borca 1.102
Refacere corp drum pe DC 156 pe L = 0,08 km, punctele la Chiper, Tărâță Mugurel, Muraru, sat Borca
Refacere corp drum pe DC 156 pe L = 1,9 km, pod Simionescu - pod Stigioara, sat Borca
Refacere pod beton armat pe curs apă Borca, pct. la Chiper, pe L = 0,012 km, sat Borca
Consolidare pod beton armat pe curs apă Borca, punct Tarata, pe L = 0,007 km, sat Borca
Refacere pod punct Murariu C L = 0,007 km, sat Borca
Refacere infrastructură alimentare apă potabilă pe L = 1.100 m, sat Borca, com. Borca
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâul Borca pe L = 0,25 km, sat Borca, com. Borca
Refacere corp drum pe DC pe torent Leonte pe L = 0,31 km, sat Soci
Refacere corp drum pe DC de la biserică până la Dumitriu Mihai pe L = 0,3 km, sat Soci
Refacere corp drum pe DC 196 de la Dumitriu Mihai până la biserica pe L = 0,58 km, sat Soci
Refacere culee mal drept la podul din beton afectat pe DC 156, pct. Chiriac, sat Borca
Refacere culee și aripi pod, ambele maluri, pod beton armat pe DC 156, pct. Anica Simionescu, sat Borca
Refacere platformă drum din balsat DC 196, pe L = 3 km, de la fam. Ursu până la biserică, sat Pârâul Cârjei
13 Refacere punte pietonală din beton armat, zona Obor, râul Cracău, satul Bodești Comuna Bodești 2
14 Refacere podeț distrus , pârâul Nechit, pct. legătura Str. Morii cu Str. Livezii Comuna Borlești 11
Decolmatare podeț pe DS Aleea Cucului, din DJ156 - pct. Maftei, satul Borlești
Refacere podeț distrus, pârâul Nechit, pct. Prundu Ghiță și pct. Stan Costică
15 Refacere culee dreapta podeț km 7+400, DJ 155F, amonte de cămin cultural, satul Ceahlău Comuna Ceahlău 281
Refacere gabioane apărare mal podeț, fam. Sava Dumitru, satul Ceahlău
Refacere punte metalică, fam. Sava Dumitru, satul Ceahlău
Refacere culee dreapta podeț, fam. Platon, satul Ceahlău
Refacere culee dreapta pod, DJ 155 F, km 8, satul Ceahlău
Refacere apărare mal drept, zid beton, pârâu Schit, satul Ceahlău
16 Refacere pod din lemn, pod Țuțuianu Andrișaoaia L = 15 m, satul Cracăul Negru Comuna Crăcăoani 553
Protecție pod acces prin decolmatare pârâu Cracăul Negru punct pod Țuțuianu Andrișaoaia L = 0,2 km, satul Cracăul Negru
Decolmatare podeț, punct Dumitru Dogaru Troiță, satul Cracăul Negru
Refacere platformă din balast DC 165 pe L = 2,0 km, Satul Cracăul Negru
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Tisa L = 0,25 km, satul Cracăul Negru
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Cracăul Negru, zona Duban L = 0,5 km, satul Cracăul Negru
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Cracăul Negru, zona Bar Raclaru L = 0,15 km, satul Cracăul Negru
Refacere mal stâng pârâul Slatinei L = 0,04 km, satul Cracăul Negru
Decolmatare DC 165 L = 0,35 km, satul Cracăul Negru
Refacere punte pietonală, punct Dinu Humă, satul Cracăul Negru
Refacere gabion distrus Pârâul Cracăul Alb L = 0,5 km, satul Magazia
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie și refacere maluri; Repoziționare podeț zona Pochivnica L = 0,25 km, satul Magazia
Refacere acces locuințe prin decolmatare Pârâu Scaiuș L = 0,35 km, satul Magazia
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie și refacere maluri la podețe de trecere a râului Cracău
Refacere terasament DC 163, satul Cracăoani
Refacere punți pietonale peste Râul Cracău, zona Bălțătescu, satul Cracăoani
Refacere platformă din balast drum comunal, punct peste apă Cracăul Negru, Mitocul Balan, pe L = 0,28 km, satul Cracăoani
17 Refacere corp drum DC 201 (DJ 127 A - DF Bicăjel) pe L = 8,8 km, satul Dămuc Comuna Dămuc 208
Refacere corp drum DC 206 pe L = 0,2 km de la fam. Gârbuleț la fam. Covasan, satul Huisirez
Erodare mal stâng pârâul Bicăjel pe L = 0,1 km
Refacere corp drum DC 206 pe L = 4,3 km pct. Vararu-DJ 127A, satul Huisirez
Decolmatare podeț tuburi PREMO, pârâul Dămuc pe DS Pârâul Frunții, pod Voaideș
18 Refacere podeț distrus în pct. (fam. Bîgu - fam. Berea) și asigurarea protecției acestuia prin decolmatare albie amonte/aval pe L = 0,05 km, Satul Bălușești Comuna Dochia 14
19 Refacere platformă DC 34 pe L = 0,04 km, satul Dragomirești Comuna Dragomirești 5
Refacere pod pietonal din lemn distrus, pârâu Văduț, pct. Dragomir, satul Borniș
20 Decolmatare front captare apă potabilă, pârâu Stejaru, satul Stejaru Comuna Farcașa 1.963
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Bâtca pe L = 0,4 km, satul Stejaru
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Strungii pe L = 0,05 km, satul Stejaru
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie torentul lui Gavrilă pe L = 0,03 km, satul Stejaru
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie torent Pârâul cel Rău pe L = 0,01 km, satul Stejaru
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâul Gropanei pe L = 0,01 km, satul Stejaru
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâul Slatina pe L = 0,05 km, satul Stejaru
Refacere apărare mal drept Pârâul Stejaru km 3+270, distrus, L = 0,02 km, satul Stejaru
Refacere apărare mal stâng Pârâul Stejaru, aval pod zid de sprijin, km 2+576, distrus, L = 0,02 km, satul Stejaru
Refacere apărare mal stâng pârâul Stejaru, amonte pod zid de sprijin, km 2+576, distrus, L = 0,02 km, satul Stejaru
Refacere apărare mal drept amonte pod zid de sprijin, km 2+080, distrus pe L = 0,075 km, refacere eroziuni talpă zid de sprijin pe L = 0,12 km, km 2+080, satul Stejaru
Refacere aripă pod mal stâng km 2+080, satul Stejaru
Refacere apărare mal drept pârâu Stejaru, Braniște Ionel pe L = 0,05 km, satul Stejaru
Refacere podeț distrus, pârâu Stejaru, fam. Ursu Ion, satul Stejaru
Refacere podeț distrus, pârâu Stejaru, fam. Braniște Ionel, satul Stejaru
Refacere podeț distrus, pârâu Stejaru, fam. Tanasa Constantin, satul Stejaru
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâul Stejaru pe L = 2,7 km, satul Stejaru
Refacere rețea apă potabilă pe DC 154, pe L = 0,5 km, satul Stejaru
Refacere apărare mal stâng pârâul Farcașa, km 1+500, distrus, L = 0,15 km, satul Farcașa
Refacere rețea canalizare Str. Bisericii pe L = 0,05 km, satul Farcașa
Refacere baraje pârâul Soci Km 0+100 km 0+150, satul Farcașa
Refacere apărare mal stâng zid de sprijin pârâul Farcașa, pe Str. Bisericii L = 0,035 km, satul Farcașa
Refacere pod beton distrus, Strada Vânătorului, pârâu Bușmei, satul Bușmei
Refacere rețea apă potabilă pe Strada Vânătorului, zona fam. Țuțuianu Ion pe L = 0,7 km, satul Bușmei
Refacere zid de sprijin al taluzului Pârâu Bușmei distrus, de la barajul distrus până la fam. Lupuleasa Constantin L = 0,3 km, satul Bușmei
Refacere platformă DC 191 pe L = 1,1 km, satul Bușmei
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâul Bușmei pe L = 1,0 km, satul Bușmei
Refacere platformă DC 190 poiana Popești pe L = 0,8 km, satul Popești
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Bursuni pe L = 0,4 km, satul Popești
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâul Ariei (str. Strungii) pe L = 0,08 km, satul Popești
Decolmatare podeț pârâu Ariei, str. Popești, satul Popești
Refacere gabioane podeț, str. Popești, pe L = 0,12 km, satul Popești
21 Protecție pod beton armat avariat decolmatare albie în pct. Corcodel Sofia, satul Budești Comuna Făurei 2
22 Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Peștera pe L = 0,2 km, satul Gârcina Comuna Gârcina 25
Refacere podeț distrus din dale carosabile peste pârâu Oprișeni
Decolmatare podeț pe DC 145
Decolmatare torent pârâu Pietrărie pe L = 0,05 km, satul Gârcina
Decolmatare rigolă pe DC 145 pe L = 0,1 km, satul Cuiejdi
Decolmatare albie torent la Popu pe L = 0,2 km, satul Almaș
Decolmatare șanț stâng/drept pe DC 145 pe L = 0,15 km, satul Almaș
23 Refacere podeț tubular distrus, subdimensionat, D = 400 mm, pe L = 5 m, str. Huci, satul Gura Văii Comuna Girov 22
Refacere rampe și carosabil pod piatră, Str. Podului de Piatră, satul Turturești
Refacere punte piloni de beton, peste râul Cracău, demontare/montare cu ridicare la nivel podină și grinzi metalice, pe L = 50 m, str. Plopilor
24 Refacere culee pod pârâu Grințieșul Mare, pct. Piață, satul Grințieș Comuna Grințieș 231
Refacere gabioane apărare de mal pod pârâu Grințieșul Mare, pe L = 25 ml, satul Grințieș
Refacere gabioane apărare de mal pârâu Grințieșul Mare, pe DC 152, pe L = 15 ml, satul Grințieș
Refacere gabioane apărare de mal Pod pârâu Grințieșul Mare, pe L = 15 ml, DC 152 km 2+095, satul Grințieș
Refacere pod pârâu Grințieșul Mare, pct. Ichim Mihai, satul Grințieș
25 Refacere culee dreapta pod drum comunal 149, platformă și fundație drum partea dreaptă între culee și rampa de acces la pod, satul Audia, com. Hangu Comuna Hangu 1.370
Refacere gabioane (mal drept) aripi podeț casetat (stânga) + pereu satul Audia drum comunal 149 - Audia, satul Audia, com. Hangu
Refacere acostament distrus drum, amonte drum comunal 149 - Audia pe L = 0,03 km, satul Audia, com. Hangu
Refacere aducțiune de apă pe L = 0,01 km, satul Audia, com. Hangu
Refacere baraj retenție pe pârâul Audia, în zona fam. Babata Dumitru
Decolmatare podeț pe DC 148 în zona Frăgăria pr. Frăgăria, satul Buhalnița
Refacere baraje de retenție în zona Frăgăria, pârâu Frăgăria, satul Buhalnița
Regularizare albie pârâu Buhalnița pe L = 0,035 km, satul Buhalnița
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Mitrofanu pe o lungime de 400 ml, satul Hangu
Refacere apărare de mal stâng aval pod Hangu, Arsantescu pe L = 0,04 km, satul Hangu
Refacere gabioane pe L = 0,1 km, pt. apărare de mal drept zona stației de epurare, satul Hangu
Decolmatare pod casetat, drum comunal 146 - Boboteni, satul Hangu
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Sasu pe o lungime de 1.000 ml, satul Hangu
Refacere gabioane pe L = 0,3 km, pentru apărare de mal stâng pârâu Hangu, confluență Pârâu Sasu, satul Hangu
26 Refacere platformă din balast DC 83 pe L = 0,6 km, satul Bălușești Comuna Icușești 368
Decolmatare șanțuri stânga/dreapta drum sătesc DC 83 pe L = 1,1 km, satul Bălușești
Refacere platformă din balast DC 84 pe L = 0,9 km, satul Bălușești
Decolmatare șanțuri stânga/dreapta drum DC 84 pe L = 0,9 km, satul Bălușești
Refacere platformă din balast DC 83 și decolmatare șanțuri stânga/dreapta fântâna lui Mitică și fântâna lui Avram pe L = 0,3 km, satul Bălușești
Refacere platformă din balast DC 83 și decolmatare șanțuri stânga/dreapta de pe pod Gherguț la Pătrășcanu pe L = 0,8 km, satul Bălușești
Decolmatare podeț tubular D = 600 ml, pct. Petrariu Manix pe L = 8 m, satul Bălușești
Decolmatare podeț tubular D = 600 ml, pct. Balan Vasile pe L = 8 m satul Bălușești
Refacere pod elemente prefabricate distrus pe L = 10 m, pod Munteanu, satul Bălușești
Refacere pod beton armat, consolidare fundație culee, radier beton, pod Avram, satul Bălușești
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Cracii Pârâului, Str. Trandafirilor, pe L = 0,1 km, satul Bălușești
Refacere punte pietonală, afluire aripi și fundație punte, satul Bălușești
Refacere punte pietonală, fundație din căsoaie de lemn și grinzi și podină de lemn, satul Bălușești
Refacere platformă din balast DC 84 și decolmatare șanțuri stânga/dreapta str. Bogdana pe L = 1,0 km, satul Bălușești
Refacere platformă din balast DC 84 și decolmatare șanțuri stânga/dreapta str. Bogdana intersecție dr. vicinal pe L = 1,0 km, satul Bălușești
Decolmatare podeț tubular D = 600 ml, pct. intersecție DC84 cu drum vicinal pe L = 8 m, satul Bălușești
Decolmatare podeț tubular D = 600 ml, pct. Bosoi pe L = 8 m, satul Bălușești
Refacere pod tubular d = 800 mm, pe L = 8 m, radier și fundație aripi, decolmatare albie, satul Spiridonești
Refacere afluire aripa amonte mal stâng și aripa aval mal drept, pct. Mărioara, satul Icușești
Refacere pod Biserica Veche, decolmatare albie, satul Icușești
Refacere platformă din balast DC83 pe L = 1,0 km, satul Mesteacăn
Refacere pod Terinte
27 Refacere platformă DC 180, de la cimitir până la podul Velesoaieri, pe L = 1,5 km, satul Moldoveni Comuna Moldoveni 40
Refacere rampe partea dreaptă amonte și aval afectate, acostamente la rampe din beton, pod peste pârâul Sarbilor, ieșire din satul Moldoveni, satul Moldoveni
28 Refacere platformă din balast DC 173 pe L = 0,25 km, satul Pustieta Comuna Oniceni 13
Decolmatare șanțuri stânga/dreapta pe DC 173 pe L = 0,25 km, satul Pustieta
Refacere podeț din lemn pe L = 10 m, pct. Vântu, satul Valea Enei, com. Oniceni
29 Refacere punte pietonală, Poiana Focșei pe L = 0,2 km, r. Ozana, satul Stânca Comuna Pipirig 461
Decolmatare torent Dobreanu pe DN15B pe L = 0,03 km, satul Stânca
Refacere podeț distrus torent Dobreanu, satul Stânca
Decolmatare torent Bârgăoanu pe DN 15B pe L = 0,01 km, satul Stânca
Decolmatare torent Gabor pe DN 15B pe L = 0,03 km, satul Stânca
Decolmatare torent Oprea pe DN 15B pe L = 0,05 km, satul Stânca
Refacere apărare mal stâng gabioane 25 ml, decolmatare podeț și refacere aripi, str. Pârâul Străjii, satul Stânca
Refacere apărare mal stâng gabion pod, str. Mestecinilor, pe L = 40 ml, satul Pâțâlâgeni
Decolmatare podeț, pârâu Cotnărel, acces Splaiul sub Branu, satul Dolhești
Refacere podeț, fam. Nistor, pârâu Pluton-Dolhești, satul Dolhești
Refacere apărare mal stâng gabion aval pod, pe DC 158, Km 2+200, pe L = 10 ml, satul Pluton
Refacere apărare mal stâng gabioane, str. Aleea Primăverii, pe L = 50 ml, satul Pipirig
Refacere apărare mal stâng gabioane, Str. Rapsodului, pe L = 30 ml, satul Pipirig
Refacere culee mal drept pod, pe DC159 km 2+300, satul Pipirig
Refacere punți pietonale, Aleea Bompa, Str. Baciului, Lăcătușu Grigore, Crăcăoanu Vasile, satul Pipirig
30 Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,1 km și refacere/reprofilare mal drept pârâu Pângărăcior, satul Pângărăcior Comuna Pângărați 212
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,2 km, și refacere/repoziționare pod din tuburi pârâu Pângărăcior, pct. Popa, satul Pângărăcior
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,15 km, și refacere/reconsolidare mal drept pârâu Pângărăcior, pct. Microhidrocentrala, satul Pângărăcior
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,14 km și refacere mal drept pârâu Pângărăcior, pct. Tudosoaia, satul Pângărăcior
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,05 km și refacere mal drept pârâu Pângărăcior, pct. Iftimie, satul Pângărăcior
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,2 km, pârâu Pângărăcior, pct. Acces Poiana, satul Pângărăcior
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,06 km și refacere mal drept, pârâu Pângărăcior, pct. Ciontu, satul Pângărăcior
Refacere pod acces și decolmatare pârâu Pângărăcior, pe L = 0,12 m, satul Pângărăcior
Refacere corp drum și taluz pe DC 143 și consolidare maluri pe L = 0,3 km, satul Pângărăcior
Refacere pod din lemn distrus, pârâu Pângărăcior, pct. Ciontu, pe L = 0,012 km, satul Pângărăcior
Refacere pod avariat și decolmatare albie, pârâu Pângărăcior, pct. Roșu, pe L = 0,15 km, satul Pîngărăcior
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,24 km, pârâu Pângărăcior, refacere mal stâng pct. Vraciu, satul Pângărăcior
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Pângărăcior L = 0,10 km, pârâu Pângărăcior, refacere mal dreapta pct. Brocea, satul Pângărăcior
Refacere timpane și culee cap pod, pârâu Pângărăcior, pe L = 20 m, satul Pângărăcior
Decolmatare canal pârâu Stejaru, pct. vărsare Bistrița - pod CFR, pe L = 0,5 km, satul Stejaru
Decolmatare canal pârâu Stejaru, pct. Ocneanu, pe L = 0,025 km, satul Stejaru
31 Regularizare albie pârâul Faurul, afuiere zid piatră și talveg pe L = 100 ml, satul Poiana Largului Comuna Poiana Teiului 500
Refacere culee stânga pod lemn Poiana Largului, zona Bistriceanu
Refacere infrastructură și suprastructură pod, pârâul Bolătău, satul Petru Vodă
Refacere apărare mal din lemn, pârâul Dreptu, zona Chiorbeja Dan, pe L = 150 ml, satul Dreptu
Refacere apărare mal din lemn, pârâul Dreptu, zona Bonteanu, pe L = 20 ml, satul Dreptu
Refacere apărare mal din piatră, pârâul Dreptu, zona carmangerie, pe L = 20 ml, satul Dreptu
Refacere podeț lemn, pârâul Dreptu, zona carmangerie, satul Dreptu
Refacere podeț beton, pârâul Dreptu, zona carmangerie, satul Dreptu
Refacere punte pietonală din lemn, distrusă, peste pârâul Brânza, pe L = 20 ml, pct. Ștefan Ana și pe L = 18 ml, pct. Ștefan Ion, satul Petru Vodă
Refacere grindă de susținere și apărări de mal la pod din lemn pe L = 20 ml, pct. Ștefănescu Constantinescu Ion, satul Petru Vodă
Decolmatare albie pârâul Popii, pe L = 50 ml, pct. Bistriceanu Vasile, satul Poiana Largului
32 Refacere radier descărcător ape mari, baraj atenuare viituri, punct Rugina, pârâul Sarata, satul Răucești Comuna Răucești 37
Refacere pod drum comunal Cărpiniș, zona Negru Viorel, satul Răucești
Refacere acces locuințe prin decolmatare albie pârâu Râșca pe L = 520 m, satul Săvești
Refacere zid sprijin mal dreapta beton, amenajare acostament din beton pe L = 100 m, satul Oglinzi
Refacere pod Tutuianu Ion, satul Oglinzi
Refacere pod zona Carata, satul Oglinzi
Refacere podețe acces pietonal, Rosu Cicerone, Istrate Gh. Craiu Mariana, Lacatusu Dumitru, Motfai Ana, Sava Ion, Cucos Mihai, Apostoaie Fanica, Tarata Marin, satul Oglinzi
33 Refacere platformă din balast DC 187 - Str. Islazului, Fam. Leorianu - intrare țarină - pe L = 0,1 km, satul Ruginoasa Comuna Ruginoasa 8
Refacere platformă din balast DC 186 - Str. Florilor - str. Moara Veche - pe L = 0,15 km, satul Ruginoasa
Refacere platformă din balast DC 186 Str. Troița Veche, fam. Găburoi - fam. Moise pe L = 0,10 km, satul Ruginoasa
Refacere platformă din balast DC186 parțial , Str. Florilor, str. Moara Veche, str. Troița Veche, pe L = 0,35 km, satul Ruginoasa
34 Refacere platformă din balast DC 88 pe L = 1,6 km, satul Uncești Comuna Secuieni 31
Decolmatare șanțuri stânga/dreapta pe DC 88 pe L = 0,4 km, satul Uncești
Refacere platformă din balast DC 88 pe L = 0,5 km, satul Bârjoveni
Refacere platformă din balast DC 88 pe L = 2,1 km, satul Uncești
Refacere platformă din balast DC 88 pe L = 0,5 km, satul Uncești
35 Refacere platformă din balast pe DC 62 D pe L = 3,0 km, satul Stănița Comuna Stănița 164
Refacere platformă din balast DC 64 pe L = 3,9 km, satul Stănița
Refacere platformă din balast DC 63 A pe L = 1,8 km, satul Stănița
Refacere platformă din balast DC 62B pe L = 1,0 km, satul Stănița
Refacere platformă din balast DC 64BA pe L = 4,0 km, satul Stănița
36 Refacere timpane beton podeț peste pârâul Dubărca Comuna Ștefan cel Mare 4
37 Refacere corp drum sătesc DC Tarcău - Ardeluța Km 16+800 - km 17+000 pe L = 0,2 km, satul Schitu Tarcău Comuna Tarcău 250
38 Refacere radieri beton pod rutier Str. Fabricii, satul Tazlău Comuna Tazlău 50
Dezafectare podeț descărcare din beton armat pe DC 120, satul Tazlău
39 Refacere dig protecție mal drept râul Bicaz pe L = 0,12 km, satul Ticoș Floarea Comuna Tașca 110
Erodare mal stâng râul Bicaz cu distrugere parțială Str. Păcii aval pod Neagra pe DN 12 pe L = 0,2 km, satul Neagra
40 Refacere apărare de mal pe L = 0,85 km la Mustață, satul Dumbrava Comuna Timișești 79
Decolmatare podeț și refacere amplasament podeț, la Cășneanu pe L = 5 m, satul Dumbrava
Refacere apărare mal pe L = 0,97 km Murariu - la Avram, satul Dumbrava
Decolmatare podeț și refacere amplasament podeț la Murariu pe L = 5 m, satul Dumbrava
Refacere podeț la Aconstantinesei Vasile pe L = 0,005 km, satul Dumbrava
41 Refacere platformă din balast DC 91 pe L = 2,5 km, satul Trifești Comuna Trifești 53
Refacere timpane, aripi, radier și rampe podeț D = 1000 pe DC 91, la km 1+700 față de DN 15D, satul Trifești
Refacere platformă din balast DC 93 pe L = 2 km și decolmatare șanț stânga/dreapta pe L = 0,3 km, satul Miron Costin
Refacere aripi și timpane, podeț D = 1000 pe DC 92, satul Miron Costin
Decolmatare podeț pe DC 93, Fam. Driu Dan, fam. Poienaru, satul Miron Costin
42 Refacere pod peste torent Str. Afloarei, satul Totoiești Comuna Tupilați 32
Refacere platformă din balast DC 180 punct Tabac L = 0,2 km, satul Arămoaia
Refacere platformă din balast drum comunal punct școală Arămoaia L = 0,5 km, satul Arămoaia
43 Refacere pod distrus cu platformă din lemn și tuburi PREMO D = 800 mm, pct. Ticulești, pârâul Nemțișor, satul Lunca Comuna Vânători-Neamț 3
44 Refacere platformă din balast DC 180 pe L = 3 km și decolmatare șanțuri pe L = 3 km, satul Văleni Comuna Văleni 43
Refacere podeț tubular distrus pe DC 180, pct. Canton Silvic, pe L = 5 m timpane podeț
Refacere șanțuri din beton stânga/dreapta pe DC 180 pe L = 0,05 km, pct. Canton Silvic, satul Văleni
Decolmatare podeț pe DC 180, pct. Nisipiște
45 Refacere platformă din balast DC 84 pe L = 1,5 km, satul Chilii Comuna Valea Ursului 127
Refacere platformă din balast DC 84 pe L = 1,5 km, km 5+500 - km 7+000 (între pct. Vâlcica și Cioate), satul Chilii
Refacere podeț din tub PREMO Ď┤ = 800 mm pe DC 84 (Chilii - Bălușești) zona Vâlcica și Cioate, satul Chilii
Refacere podeț dalat din BA pe DS în zona Poiana (intrare de pe DC 77), satul Giurgeni
Refacere podeț avariat aripa aval stânga satul Valea Ursului zona școală Veche
22) Județul Prahova Total, din care: 10.494
1 Apărări de mal pentru protejare DC 34 și refacere DC 34, 0,065 km, pct. "Lera", pct. "Biserică", pct. "Pod Vine" Comuna Bătrâni 1.807
Refacere un pod pe drum local (punte carosabilă) și prag de fund, pct. "Vasile Voicu"
2 Consolidare și refacere drum DC 4B și consolidare versant, satul Pietriceaua, ca urmare a unei alunecări de teren care a dus la surparea drumului, afectarea rețelei de alimentare cu energie electrică. Evoluția fenomenului poate duce la întreruperea accesului către comuna Aluniș. Comuna Brebu 2.000
3 Refacere drumuri comunale și locale, 0,160 km, satele Slon, Valea Lespezii și cătun Rudari Comuna Cerașu 944
Refacere două punți pietonale, satele Valea Lespezii și Valea Borului
4 Refacere apărări de mal, 0,250 km pentru protejare drumuri comunale și locale, pct. "Rica Bita" Comuna Starchiojd 415
5 Refacere punte pietonală, satul Vistieru, pct. Valea lui Andrei Comuna Șotrile 1.072
Consolidare și refacere drum comunal DC 2C și consolidare versant, satul Vistieru, ca urmare a unei alunecări de teren a versantului pe care se desfășoară drumul
6 Consolidare și refacere drum comunal DC 17 și consolidare versant, zona km 6+000, satul Bughea de Sus, ca urmare a unei alunecări de teren a versantului pe care se desfășoară drumul Comuna Teișani 1.811
7 Reparații și refaceri cinci captări de apă, pct. Vornicu, Coțofana, Valea lui Sterp, Mogoșoaia - Negraș, Valea Urșilor, ca urmare a distrugerii parțiale a acestora și a colmatării cu aluviuni a drenurilor din cauza viiturilor, neexistând o alternativă pentru alimentarea cu apă potabilă a aproximativ 10.000 persoane Comuna Valea Doftanei 2.445
Reparații și apărări de mal, pod peste râul Doftana, pct. "Peste Vale" și prag de fund, urmare a coborârii talvegului, afluierii malurilor amonte și aval, afuierii culeelor și pilei podului din cauza viiturilor. Podul se găsește pe traseul pe care a fost deviat traficul greu din cauza alunecărilor de teren de pe DJ 102I, fiind unica cale de acces
23) Județul Sibiu Total, din care: 2.843
1 Refacerea drumurilor comunale DC 54 și DC 55 și a 4 drumuri de exploatare Comuna Roșia 123
2 Refacerea a 2,5 km drum comunal de legătură între orașul Miercurea Sibiului și Apoldul de Jos Orașul Miercurea Sibiului 205
Refacerea unui podeț beton peste Valea Gârbovii în dreptul târgului de animale
Refacerea unui podeț beton peste Valea Secașului în dreptul târgului de animale
3 Refacerea a 200 m/l zid de sprijin avariat localitatea Tălmăcel, la Troiță Orașul Tălmaciu 100
4 Refacerea unui podeț beton pe strada Podului Orașul Ocna Sibiului 75
Refacerea unui podeț pietonal de beton pe strada pârâul Sărat
Refacerea rigolelor și a clapetelor pe strada Podului
5 Refacerea a 3 podețe de beton în satul Săcel Orașul Săliște 275
Refacerea unui podeț beton în satul Fântânele
Refacerea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale provenite din pârâul Grui și din orașul Săliște și Valea Muierii, satul Galeș
6 Refacerea a 5 podețe beton pe DJ 106 E (Transalpina) între localitățile Tilișca și Rod Comuna Tilișca 175
Refacerea a 2 podețe beton în zona Luncă
7 Refacerea unui număr de 3 podețe beton, str. Ulița Morarului, satul Moșna Comuna Moșna 210
Refacerea unui număr 16 fundații la podețe acces Ulița Morarului, satul Moșna
Refacerea unui număr 11 fundații la podețe acces Str. Teilor, satul Moșna
8 Refacerea unui podeț pietonal distrus total Comuna Apoldu de Jos 26
9 Refacere zid protecție 4 locuințe pe str. VIII Comuna Cristian 6
10 Refacerea unui podeț beton pe drumul forestier spre barajul de captare apă Arpășel Comuna Arpașu de Jos 25
11 Refacerea unui podeț beton afectat Gura Râului Comuna Gura Râului 25
12 Refacerea stației de captare/tratare a apei potabile și a construcțiilor aferente Comuna Orlat 1.473
13 Refacerea a 5 podețe de beton afectate Comuna Valea Viilor 125
24) Județul Suceava Total, din care: 23.873
1 Refacere apărare de mal din anrocamente pe DJ177A zona Gemănar Marcel km 3+250 - km 3+450, L = 100 m, l = 6 m, h = 4 m, satul Doroteia, orașul Frasin Consiliul Județean Suceava 2.142
Lucrări de consolidare și de punere în siguranță a DJ175A Câmpulung Moldovenesc - Rarău - Chiril între km 5+300-6+700 și km 14+100- km 23+000
Refacere carosabil din beton și parapet metalic pe DJ177A zona Gemănar Marcel km 3+250 - km 3+450, L = 100 m, l = 3 m, h = 0,3 m, satul Doroteia, orașul Frasin
Consolidare culee stângă și apărare de mal aval și amonte 20 m liniari, pod beton DJ177A la km 6+800, satul Doroteia, oraș Frasin
Refacere suprastructură din balast pe DJ177B zona pârâu Adânc, km 9+000 - km 12+230, satul Doroteia, comuna Stulpicani
Refacere suprastructură din balast pe DJ177E L = 3 km, l = 5 m, h = 0,15 m, satul Slătioara, comuna Stulpicani
Refacere acostament a drumului județean DJ209D Costâna - Vâlcele, L = 1.200 m, l = 6 m, h = 0,15 m, comuna Todirești
Decolmatare rigole de scurgere ape pluviale pe DJ175B de la km 13+300 la km 15+000
Refacere podeț tubular Dn = 800 mm pe DJ209G, km 18+200, satul Brodina, comuna Brodina
Refacere podeț tubular Dn = 800 mm x 5 m pe DJ177B zona pârâu Adânc, km 11+632, satul Doroteia, comuna Stulpicani
Refacere traversare din 4 tuburi de beton, Dn = 1.500 mm, L = 5 m și 2 tuburi Dn = 800 mm, L = 5 m pe DJ176, km 33+300, satul Argel, comuna Moldovița
Refacere eroziune mal pârâu Brădățel pentru punerea în siguranță a DJ209A km 9+860, L = 20 m, l = 3 m, h = 3 m comuna Horodniceni
Refacere podeț tubular Dn = 500 mm pe DJ209G, km 16+500, satul Brodina, comuna Brodina
Decolmatare șanțuri aferente DJ177E L = 480 m, satul Slătioara, comuna Stulpicani
Refacere colector de torenți (baraje din beton) pe DJ209G, km 25+500, satul Brodina, comuna Brodina
Refacere apărare mal din anrocamente pe DJ175B Pojorâta Rarău la km 1+120, L = 4 m, l = 2,5 m, h = 1,2 m; km 2+580, L = 15 m, l = 2, h = 1 m
2 Refacere 0,200 km dig apărare contra inundațiilor a frontului de captare Berchișești din cadrul Stației de Captare, Tratare și Pompare a apei Berchișești (distrus în proporție de ├·15%), inclusiv sistem de protecție cu dale beton și distrugerea zonei de racord taluz dig cu 2 epiuri. Amplasare: pe malul stâng al Râului Moldova zona puțurilor 12├·15 care alimentează municipiul Suceava Zona II Municipiul Suceava 1.728
Refacere 0,025 km dig apărare contra inundațiilor a frontului de captare Berchișești din cadrul Stației de Captare, Tratare (distrus în proporție de 70├·75%), inclusiv sistem de protecție cu dale beton, distrugerea zonei de racord taluz dig cu epiul construit în cadrul lucrărilor de regularizare curs râu Moldova din perioada 2015-2017. Amplasare: pe malul stâng al Râului Moldova zona puțurilor 33├·34, care alimentează municipiul Suceava Zona I
3 Refacere stația de tratare a apei potabile Baia 3 - avariat acoperiș, tencuieli, tablou electric, stație clorinare, decantoare, priză captare, stație ce alimentează cu apă potabila municipiul Fălticeni. Municipiul Fălticeni 984
Refacere canal perimetral colector ape pluviale a depozitului de deșeuri menajere de pe strada Antilești, tronsoane de beton fisurate și deplasate L = 15 m, l = 12 m, colmatare cu aluviuni L = 20 m, l = 4 m, h = 0,5 m
4 Refacere apărări de pod din gabioane a 3 poduri situate pe DC 77, la km 1+00, km 2+00, km 2+900 peste pârâul Cotârgași Orașul Broșteni 528
Refacere protecție drum din gabioane DC 77 Cotârgași L = 20 m
Refacere protecție drum din gabioane DC Holdița L = 25 m
Refacere DC intravilan Dârmoxa până la DF Dârmoxa, L = 1,3 km, l = 4 m, h = 0,2 m (afectată suprastructura din balast)
Refacere DC 77 Cotârgași L = 1,5 km, l = 4 m, h = 0,15 DC
Refacere podeț situat pe DC78 satul Hăleasa (distruse încastrări maluri din gabioane)
Refacere încastrare mal din gabioane L = 3 m podeț acces Oficiul Poștal Cotârgași
Refacere 2 podețe, distrusă rampă de acces peste pârâul Dârmoxa
Refacere încastrare mal din gabioane L = 3 m punte pietonală acces biserică și școală
5 Refacere suprastructură de balast pe DC 43A de la Groapa Morii la Tașcă L = 20 km, l = 8 h = 0,15 Orașul Cajvana 177
Refacere podeț tubular pe drum vicinal FN la Chindriș I
6 Refacere podeț din 3 tuburi DN = 600 mm zona Popa Ticu Orașul Dolhasca 16
7 Refacere suprastructură de balast a drumurilor adiacente DC4 L = 2,8 km, l = 3 m, h = 0,15 Orașul Frasin 265
Refacere apărare mal din gabioane pe pârâul Suha, amonte de podul Plutonița, în dreptul locuitorului Rusu Constantin L = 50 m, l = 1,5 m
Refacere suprastructură din balast a DC4 L = 0,8 km, l = 4,5 m, h = 0,15 m
Refacere apărare mal din anrocamente aferent DC4 zona aval canton silvic
Refacere apărare mal din anrocamente pârâul Suha, în dreptul locuitorilor Mironiuc Vasile și Moroșan Vasile
8 Refacere protecție drum comunal și suprastructură din balast zona aval pod ElQuatro Orașul Gura Humorului 506
Refacere protecție mal, din anrocamente, a parcării mănăstirii Voroneț, pe o lungime de 120 m
Refacere rampe de acces și apărări de maluri din zidărie de piatră a podețului amonte vechea parcare a mănăstirii Voroneț afectată de pârâul Magherniță
Refacere suprastructură din balast și apărare mal din gabioane a DC Brusturosu
Refacere rețea canalizare prin lucrări de decolmatare situate pe Strada Șoimului, Strada Oborului, strada Bogdăneasa, strada Wurtzburg, strada Mănăstirea Humorului, Strada Castanelor
Refacere subtraversare, tub PREMO, DN = 800 mm în zona parcării mănăstirii Voroneț
Refacere acostament DJ 177D, L = 10 m, l = 2 m, h = 5 m
Refacere rețea alimentare cu apă (amonte vechea parcare a mănăstirii Voroneț afectată de pârâul Magherniță) pe o lungime de 8 m
9 Refacere suprastructură din balast a DC40 Milisăuți Lunca L = 4 km, l = 5 m, h = 0,15 m Orașul Milișăuți 310
Refacere rampe de acces și pile de beton la puntea pe strada Mănăstirii peste pârâul Sucevița L = 15 m, l = 3 m, h = 1,5 m
10 Refacere gabioane aferente podului de pe strada 22 Decembrie peste pârâul Marghi L = 8 m Orașul Solca 14
11 Refacere suprastructură din asfalt pe DC neclasificat L = 0,3 km, l = 6 m Comuna Adâncata 2
Decolmatare secțiuni de scurgere a 4 podețe situate pe drumurile comunale: podeț parc comunal în zona familiei Ciobanu Vasilică, podeț Strada Morii zona familiei Beldea Enea, podeț pe strada Murariu zona familiei Cîrcu Gheorghe, podeț pe strada cimitirului vechi în zona familiei Horătău Dumitru
12 Refacere suprastructură din balast a DC 42C pe tronsoanele: Hrincescu Danuț - pășune Clit L = 0,2 km, l = 8 m, h = 0,15 m și pe DJ178-DN 2E Clit L = 4,08 km, l = 10 m, h = 0,15 m Comuna Arbore 764
Refacere suprastructură din balast a DC 43F (Bivolari Gh. - hotar Poieni Solca) L = 2,4 km, l = 9 m, h = 0,15 m
Refacere suprastructură de balast pe DC 43E (DN 2K-hotar Solca) L = 0,34 km, l = 8 m, h = 0,15 m
Refacere suprastructură din balast a DC 43B de la DN 2K până la hotar Cajvana L = 0,3 km, l = 9 m, h = 0,15 m
Refacere conductă de canalizare zonă subtraversare pârâul Solca pe o lungime de 20 m Dn = 400 mm
13 Refacere podeț pe Strada Petuniilor peste pârâul Gârla Morii Comuna Baia 28
Decolmatare secțiune de scurgere și decolmatare tuburi la 6 podețe: 1 pe Strada Răzeșilor, 2 pe Strada Popeștilor, 1 pe strada Cărămidăriei; 1 pe Strada Cocorilor și 1 pe Strada Velniței
14 Refacere suprastructură din balast pe DC nr. 1498 L = 1,3 km, l = 5 m, h = 0,15 m Comuna Bălăceana 114
Refacere suprastructură din balast pe DC nr. 1669 L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m
Refacere suprastructură din balast pe DC nr. 1668 L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m
Refacere suprastructură din balast pe DC nr. 2954 L = 0,2 km, l = 5 m, h = 0,15 m
15 Refacere pod de beton Dn = 1.500 mm, L = 5 m și terasament podeț L = 30 m, l = 5 m, h = 2,5 m situat pe strada Bilan, satul Berchișești Comuna Berchișești 58
Refacere îmbrăcăminte asfaltică și terasament pe DC 25C în zona cămin cultural L = 0,07 km, l = 2 m
16 Refacere apărare din gabioane mal stâng amonte L = 30 m, h = 3 m, mal drept L = 30 m, h = 3 m aval și mal drept L = 30 m, h = 3 m amonte a podului de beton peste râul Suceava situat pe DC 50 C Comuna Bilca 378
17 Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale DC de la zona Aleea Morii la Boleac L = 400 m, l = 5 m, h = 0,15; DC Moișa-Boboceni L = 5.100 m, l = 4 m, h = 0,15; DC Strada Releului L = 350 m, l = 4 m, h = 0,15; DC 13A Săcuța Deal de la familia Macovei N la Islaz Săcuța L = 2.500 m, l = 4 m, h = 0,15; DC 13A Săcuța Vale de la cămin cultural la Mănăstirea Eroilor L = 2.000 m, l = 4 m, h = 0,15; DC Giulești Biserică la Islaz L = 700 m, l = 5 m, h = 0,15; DC Giulești cămin cultural la familia Muraru Costică L = 1.400 m, l = 4 m, h = 0,15 Comuna Boroaia 1.275
Refacere lucrări apărare de mal din gabioane aferente DC 13 în zona Strada Barareni și zona Strada Maftei L = 50 m, h = 5 m
Refacere lucrări apărare de mal din gabioane aferente DC 13A în zona familiei Acatrinei și zona La Gorban L = 60 m, h = 3 m
Refacere prag de fund din gabioane aferent podului de pe DC 13 peste pârâul Seaca L = 20 m, l = 4 m, h = 2 m
Refacere terasament asfalt DC Moișa-Suseni L = 50 m, l = 6 m
18 Refacere punte pietonală din zona Pitic peste râul Suceava L = 24 m, l = 3 m Comuna Brodina 2
19 Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale DC de la DN 2E la Mornea L = 700 m, l = 5 m, h = 0,15; DC de la DN 2E la Albu N L = 800 m, l = 4 m, h = 0,15; DC de la Pod Cacica până la Tablea R L = 1.000 m, l = 4 m, h = 0,15; DC de la Pensiunea Mădălina până la Culistiuc C L = 700 m, l = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Halițchi C până la Niga V L = 800 m, l = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Slăvică A până la Cimitir L = 600 m, l = 4 m, h = 0,15; DC de la Biserica catolică până la Strugaru S L = 600 m, l = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Biserica catolică până la Nistor I L = 600 m, l = 4 m, h = 0,15; Ștrandul primăriei până la Hopulel D L = 1.000 m, l = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Slavic B până la Horvat L = 300 m, l = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Gorcea A până la Nicuțar P L = 500 m, l = 3,5 m, h = 0,15; DC de la Brek I până la Ciornei I L = 500 m, l = 3,5 m, h = 0,15; DC 18 de la DN2E până la Școala Solonețul Nou L = 1.000 m, l = 5 m, h = 0,15 Comuna Cacica 422
Înlocuire tuburi beton Dn = 1000 mm, L = 10 ml și refacere terasament L = 10 m, l = 5 m, h = 3 m, la podeț pe DC peste pârâul Racova, zona Longher Ghe.
Refacere suprastructură din asfalt pe drumul comunal DC în fața Bisericii catolice L = 10 m
20 Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale DC 39 până la Dinu Cornel L = 200 m, l = 5 m, h = 0,05; DC 39 până la Saviuc Loghin L = 100 m, l = 3 m, h = 0,05 Comuna Calafindești 4
21 Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale: DC Larga Deal L = 3,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m Comuna Capu Câmpului 295
Refacere 3 podețe din lemn peste pârâul Isachia pe drum comunal neclasificat în dreptul familiei Posmangiu Vasile, pe drum comunal neclasificat în zona familiei Capră Siminel și pe drum comunal neclasificat în dreptul familiei Calvan Vasile
Refacere aripă mal drept aferentă podețului din beton pe drum comunal neclasificat peste pârâul Mămuca în zona familiei Muscalu Ioan
Refacere aripă de protecție mal stâng aferent podețului din lemn drum comunal neclasificat peste pârâul Isachia în zona familiei Buta Vasile
Refacere dig din balast și anrocamente L = 600 pe malul drept al râului Moldova pentru punerea în siguranță a grupului de case de la Coșciug Dănuț la Baboi Nicolae
22 Refacere pod tubular Dn = 1.000 mm ulița la hotar cu Drăgoiești Comuna Ciprian Porumbescu 3
23 Refacere suprastructură din balast drumuri comunale: drum comunal Șinca Pod Barliba - pădure L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,15 m; drum comunal satul Păiseni L = 2 km, l = 4 m, h = 0,15 m; drum comunal Săscuța L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,15 m; drum comunal zona Ulița Mare L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; drum comunal zona La Chirilă L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; drum comunal zona Cozmescu L = 0,2 km, l = 4 m, h = 0,15 m Comuna Cornu Luncii 254
Refacere apărări de maluri aferente podurilor: pod Șinca (peste pârâul Sasca Mare) L = 20 m din terasament; zona Cozma mal stâng anrocamente l = 50 m; pod zona mănăstirii Păiseni mal drept gabioane L = 30 m; pod Cristinaru gabioane L = 6 m; zona Broscărie mal stâng terasament (pr. Sasca Mare)
Refacere rampe acces podeț tubular zona familiei Zaharescu mal stâng pârâul Sasca Mare
24 Refacere suprastructură din balast pe DC38 în zona proprietăților Tihoniuc Viorel - Opariuc Dorel L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,15 m; în zona proprietăților Seniuc Virgil - Bejenar Mihai L = 1,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m Comuna Dărmănești 56
25 Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale: de la E85 la Cepoi Ghe. L = 0,5 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la E85 la Vârvaroi M. L = 0,3 km, l = 8 m, h = 0,15 m; de la Nechita C. la Putină N. L = 0,2 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la Munteanu G. la Moară. L = 0,35 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la Otavă la Putină C. L = 0,4 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la Bologa E. la Putină A. L = 0,15 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la Munteanu Gh. la Bocăneț V. L = 0,35 km, l = 8 m, h = 0,15 m; de la E85 la Cercel Ioan L = 0,5 km, l = 8 m, h = 0,15 m; de la E85 la Sofronia A. L = 0,55 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la E85 la Bistriceanu M. L = 0,25 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la Horhogea M. la Popa N. L = 0,65 km, l = 8 m, h = 0,15 m; de la E85 la Cepoi A.V. L = 0,1 km, l = 4 m, h = 0,15 m; de la E85 la Sburlea Gv. L = 0,25 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la E85 la Loghin A. L = 0,1 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la E85 la Miron C. L = 0,3 km, l = 8 m, h = 0,15 m; de la E85 la Bănică A. L = 0,3 km, l = 5 m, h = 0,15 m; de la E85 la Haidău V. L = 0,2 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la E85 la Irina L. L = 0,1 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la drum Broșteni la Alistar L = 0,1 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la Popa Gh. la Croitoru C. L = 0,1 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la drum Broșteni la drum Bahnă L = 0,75 km, l = 8 m, h = 0,15 m; de la Haidău V. la pod Izlaz L = 0,7 km, l = 8 m, h = 0,15 m; de la Leonte Gh. la Vartolomei S. L = 0,75 km, l = 8 m, h = 0,15 m; de la drum Broșteni la Anton C. L = 0,5 km, l = 8 m, h = 0,15 m; de la drum Broșteni la Vieru I. L = 0,7 km, l = 7 m, h = 0,15 m; de la drum Broșteni la Neculaiasa C. L = 0,3 km, l = 8 m, h = 0,15 m; de la Murarița T. la Anton M. L = 0,3 km, l = 8 m, h = 0,15 m; de la Anton M la Gafița M. L = 0,3 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la drum Broșteni la Biserica Sf. Gheorghe L = 0,7 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la drum Broșteni la Popescu P. L = 0,9 km, l = 6 m, Comuna Drăgușeni 1.759
h = 0,15 m; de la drum Broșteni la Vartolomei P. L = 1 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la Spătaru V. la Ciobanu P. L = 0,6 km, l = 8 m, h = 0,15 m de la Biserica Sf. Gheorghe la Strujan C. L = 0,15 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la Aioanei C. la Garaleu L = 6 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la Aioanei C. la Munteanu E. L = 0,8 km, l = 8 m, h = 0,15 m; de la Dascălu N. la Apetri D. L = 0,6 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la Apetri A. la Haidău V. L = 0,25 km, l = 8 m, h = 0,15 m; de la Haidău T. la Arteni C. L = 0,8 km, l = 6 m, h = 0,15 m; de la Vărlan E. la cămin cultural L = 0,25 km, l = 6 m, h = 0,15 m;
Refacere rampă de acces și încastrare culee dreapta la pod rutier din beton armat peste râul Moldova L = 15 m, l = 15 m, h = 10 m
Refacere structură din pământ pe drumuri comunale de la Pasnicu A. la Dascălu St. L = 0,15 km, l = 4 m; de la Dascălu D. la Vărlan V. L = 0,4 km, l = 6 m; de la Grumazescu A. la Pavel St. L = 0,3 km, l = 6 m; de la Vărla St. la Atodiresei J. L = 0,5 km, l = 6 m; de la Atodiresei J. la Schit L = 0,3 km, l = 6 m; de la Grumazescu A. la Botezatu M. L = 0,5 km, l = 6 m; de la Vasiliu T. la Ruxandrescu R. L = 0,45 km, l = 4 m; de la Sandu C. la Pralea P. L = 0,35 km, l = 4 m
26 Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale: DC 140 de km 0 + 500 la km 2 + 00 L = 1,5 km, l = 6 m, h = 0,15 m; DC 142 km 1 + 100 la km 2 + 100 L = 1 km, l = 6 m, h = 0,15 m; Comuna Dumbrăveni 162
27 Refacere dig din saltele și gabioane pe râul Suceava în dreptul locuințelor: Militon Șorodoc L = 75 m, h = 2,5 m; Cucoș Avram L = 100 m, h = 2,5 m; Moară Gălănești L = 75 m, h = 2,5 m Comuna Gălănești 750
28 Refacere pod dalat pe DC 38 Iacobești - Românești peste pârâul Horaiț L = 10 m, l = 5 m Comuna Grănicești 616
Refacere pod tubular pe DC Gura Solcii - pârâul Solca L = 8 m, l = 4 m
Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale DC Grănicești - Dumbrava L = 300 m, l = 6 m, h = 0,05 m; DC Grănicești - Românești L = 1.000 m, l = 5 m, h = 0,05 m; DC Cărămidărie L = 800 m, l = 5 m, h = 0,05 m; DC Costan L = 1.000 m, l = 5 m, h = 0,05 m; DC 38 Iacobești - Românești L = 1.500 m, l = 5 m, h = 0,05 m; DC Iacobești - Racova L = 1.000 m, l = 5 m, h = 0,05 m
29 Refacere pod tubular din 3 tuburi Dn = 600 mm, parte carosabilă din beton și rampele de acces situat pe DC neclasificat zona Țigănime, sat Hănțești Comuna Hănțești 54
Refacere podeț din 4 tuburi Dn = 800 mm, parte carosabilă din dale de beton și cale de acces, situat pe DC neclasificat, la Burda, sat Hănțești
30 Refacere alunecare de teren (L = 50 m), îmbrăcăminte asfaltică (L = 20 m, l = 1 m) și acostament drum (L = 20 m, l = 0,5 m, h = 2) DC93C Comuna Horodniceni 577
Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale: DC Fundoaia (L = 0,9 km, l = 3 m, h = 0,15 m), DC Calea Mare (L = 0,6 km, l = 5 m, h = 0,15 m), DC Prodana (L = 0,5 km, l = 5 m, h = 0,15 m), DC Salcâmului (L = 0,8 km, l = 5 m, h = 0,15 m)
Decolmatare șanțuri DC Fundoaia L = 200 m
31 Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale DC Cununa L = 900 m, l = 4 m, h = 0,15 m; DC Calela L = 1.200 m, l = 4 m, h = 0,3 m; DC Oglinda L = 800 m, l = 4 m, h = 0,15 m Comuna Izvoarele Sucevei 180
Refacere rampe de acces pod lemn DC Cununa L = 10 m, l = 4 m, h = 2 m
32 Refacere 3 podețe pe strada Ion Irimescu (1 în zona Linu, 1 în zona intersecției cu Strada Rândunicii 1 și 1 pe strada Ion Irimescu în zona intersecției cu Strada Rândunicii 2) Comuna Moara 11
33 Decolmatare pod din beton peste pârâul Secrieș, L = 20 m, l = 30 m, h = 1 m, sat Moldovița Comuna Moldovița 28
Refacere apărare mal din anrocamente a drumului comunal Putna - Secrieș, L = 30 m, l = 1,5 m, h = 1 m, sat Moldovița
34 Refacere apărare de mal din gabioane pentru punerea în siguranță a: punții pietonale peste pârâul Brătiasa în zona Tarnița L = 30 m, a drumului comunal la Grădina de Vară peste pârâul Suha zona Grădina de Vară L = 40 m, a DC 96 A peste pârâul Suha zona Tărnicioara L = 50 m Comuna Ostra 82
Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale: drum comunal clasificat zona la Talica L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,15 m; drum comunal acces zona Grădina de vară L = 0,9 km, l = 4 m, h = 0,15 m
Refacere apărare de mal drept pe pârâul Băișescu, din anrocamente, aferentă DC La Dodicu pe L = 300 m
35 Refacere suprastructură din balast pe DC Ungureni L = 400 m, l = 4 m, h = 0,20; DC 81H2 Coverca - Rezervația Călimani L = 1.000 m, l = 3 m, h = 0,5; DC 81 L = 3.500 m, l = 4 m, h = 0,20; DC 81L Coverca - Cătun Negru L = 40 m, l = 1 m, h = 1 m; DC 94E Glodu - Catrinari L = 2.000 m, l = 2 m, h = 1 m; DC 81V Glodu - Păștinăreni L = 1.500 m, l = 4 m, h = 1 m; DC 81U Glodul - Șesu Popii L = 1.500 m, l = 3 m, h = 1 m Comuna Panaci 1.454
Refacere încastrare mal drept la podeț drum acces gospodărie Ungurenu Aurel L = 8 m, l = 2 m, h = 1,5 m
36 Refacere gură de vărsare, racord canal evacuare, conductă pe L = 100 m cu Dn = 355 mm și apărare de mal din gabioane aferente obiectivului economic Stație de epurare ape uzate mal drept râul Moldova Comuna Păltinoasa 135
Decolmatare rigole aferente drum comunal DC27 pe L = 0,5 km
Refacere încastrare în mal drept prag de liniștire peste pârâul Hozoaia zona pădure L = 2 m, l = 2 m, h = 2 m
37 Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale: DC 21 din DJ178A până la limită hotar Cacica L = 1,5 km, l = 5 m, h = 0,15 m; DC La Melexina zona la Melexina până la pârâul Inara L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC FN de la Toma Gh. la DC 178A L = 1 km, l = 5 m, h = 0,15 m; DC FN de la DJ178A la Câmpan I. L = 1 km, l = 5 m, h = 0,15 m; DC FN de la Strugaru GH la relee L = 1 km, l = 5 m, h = 0,15 m; DC FN de la DJ178A la Toma O. L = 1 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC FN de la DJ178A la nuc L = 0,5 km, l = 5 m, h = 0,15 m; DC FN de la zona Lazarea Gh. la Buzoianu L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC 23 de la DJ178A halta Pârtești de Jos până limita hotar Ilișești L = 2 km, l = 5 m, h = 0,15 m; DC FN zona Strugaru I. la Lungu V. L = 1,5 km, l = 5 m, h = 0,15 m; DC FN de la DC 23 la Dealul Strigoieni L = 1 km, l = 5 m, h = 0,15 m; DC 21 L = 1,5 km, l = 5 m, h = 0,15 m; DC 23 L = 2,5 km, l = 5 m, h = 0,15 m Comuna Pârteștii de Jos 1.899
Refacere apărări de maluri din gabioane aferente podurilor peste pârâul Soloneț: zona Alexandru - la Moldovan C. L = 40 m; zona la Mușuleac L = 30 m; zona Lăzărean Ghe. - la Buzoianu L = 100 m; zona Darița peste pârâul Varvata L = 65 m
Refacere terasament DC 23 zona Chișleag la fosta școală Varvata L = 0,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m
Refacere acostamente pe; DC 24A de la stadion la intersecția cu DN2E L = 5,1 km, l = 1 m, h = 0,2 m; DC 24B de la școala Deleni la intersecția cu DC 23 L = 1,35 km, l = 1 m, h = 0,2 m
Refacere rampe de acces la podul peste pârâul Solonel pe DC 23 la km 1 + 85 amonte de confluența pârâul Soloneț cu pârâul Varvata L = 20 m, l = 7 m, h = 6 m
38 Refacere fundație din beton la podul de pe drum vicinal peste pârâul Morii Comuna Poieni Solca 1
39 Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale: drum comunal Pecistea L = 1,5 km, l = 2 m, h = 0,15 m; drum comunal 90I Valea Străjerului L = 1,9 km, l = 2,5 m, h = 0,15 m; drum comunal 90H Podirei L = 1,0 km, l = 2,5 m, h = 0,15 m; drum comunal Prașca L = 0,4 km, l = 2,5 m, h = 0,15 m; drum comunal Carjoi L = 0,1 km, l = 2,5 m, h = 0,15 m; drum comunal Pârâul Hăului L = 0,5 km, l = 2,5 m, h = 0,15 m Comuna Pojorâta 178
Refacere apărări de maluri din anrocamente pe Drum comunal DC90A L = 100 m, drum comunal Hârnei (amonte pod Fuior mal drept) L = 80 m, drum comunal Hârnei L = 200 m (aval pod Fuior mal drept)
Decolmatare șanț pământ aferent DC Podirei L = 300 m
40 Refacere apărare mal din gabioane la podețul dalat peste râul Putna pe drum comunal neclasificat Comuna Putna 618
Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale DC nr. 206 L = 200 m, l = 6 m, h = 0,1 m; DC nr. 118 L = 200 m, l = 5 m, h = 0,05 m; DC nr. 114 L = 400 m, l = 5 m, h = 0,1 m; DC nr. 185 L = 400 m, l = 5 m, h = 0,1 m; DC nr. 58 L = 900 m, l = 5 m, h = 0,1 m
Refacere podeț dalat pe DC 206 L = 6 m
Refacere podeț dalat peste râul Putna L = 200 m, h = 3 m
Refacere podeț tip C2 drum vicinal nr. 118 L = 3 m
41 Refacere sferturi de con, apărări de maluri din gabioane și rampe de acces la podurile: pod Costân (pe strada Dealul Gri peste pârâul Râșca) și pod Vad (pe strada Vad peste pârâul Râșca) Comuna Râșca 334
Refacere terasament și suprastructură din balast pe DC Dealul Gri de la Gheorghe Fântânaru până la poligon
Refacere rampă de acces mal drept aferentă punții pietonale peste pârâul Râșca în zonă la Năstaca L = 11 m, l = 4 m, h = 2 m
42 Refacere apărare de mal la drum comunal Lupoaia din satul Slatina pe o lungime de L = 0,3 km, l = 15 m, h = 2 m Comuna Slatina 829
Refacere suprastructură din beton pe DC Herla - Lupoaia L = 0,2 km, l = 6 m, h = 0,2 m și terasament din balast L = 0,2 km, l = 8 m, h = 1,5 m
Refacere apărare de mal, pe pârâul Suha Mică, la drumul comunal Suha Mică, pe L = 30 m, h = 3 m
Refacere dig de beton și umplutură, pe pârâul Suha Mică, de apărare a drumului comunal Suha Mică, pe L = 0,06 km, l = 1,5 m, h = 1,5 m
Refacere suprastructură din balast pe drumul comunal Lupoaia L = 0,1 km, l = 5 m, h = 1 m
43 Decolmatare secțiuni scurgere a 4 podețe situate pe DJ209G (zona Jitărie, zona Humărie, zona Troci, zona Cămin Cultural) Comuna Straja 375
Refacere suprastructură din balast pe DC din zona Mărfuță L = 1 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere suprastructură din balast pe DC din zona Găleanu L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere suprastructură din balast pe DC din zona Cârciuț Bărbuță L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere suprastructură din balast pe DC la Bâța L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere suprastructură din balast pe DC din zona Fedorovici L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere suprastructură din balast pe DC din zona Ziminel L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere suprastructură din balast pe DC din zona Ceci L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere suprastructură din balast pe DC din zona Cozmă Roman L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere suprastructură din balast pe DC din zona Vasile Tortău L = 0,5 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere suprastructură din balast pe DC din zona Troci L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere suprastructură din balast pe DC din zona Gară L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere suprastructură din balast pe DC din zona Bâruț L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere suprastructură din balast pe DC din zona Bigir Gavrilan L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere suprastructură din balast pe DC din zona Struț Păsăroi L = 0,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere podeț tubular zona Gălăneanu Luchian Dn = 1.500 mm
Refacere suprastructură din balast pe DC din zona Gavrilan L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,1 m
44 Refacere suprastructură din balast pe drumuri comunale: DC72 L = 2 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC 24 L = 2 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC 22 L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,15 m Comuna Stroiești 203
45 Refacere diguri de apărare: dig balast zona aval pod DC 31 mal drept pârâul Suha L = 300 m, l = 2,5 m, h = 1,5 m; dig din balast zona Târg mal stâng pârâul Negrileasa ce pune în siguranță piața comunală L = 25 m, l = 2,5 m, h = 1,8 m; dig apărare din balast zona Buliga mal drept pârâul Negrileasa ce pune în siguranță stație de pompare și zona case L = 350 m, l = 2,5 m, h = 1,8 m; dig din balast zona stație de epurare mal stâng pârâul Suha ce pune în siguranță stația de epurare L = 350 m, l = 2,5 m, h = 1,8 m; dig din balast zona aval DJ 177 A mal stâng pârâul Gemenea ce pune în siguranță grup de case și DC La Cornu L = 300 m, l = 2,5 m, h = 1,5 m; dig din balast zona Ghirleu mal drept pârâul Suha ce pune în siguranță grup case; dig din balast și anrocamente zona Chiurcu mal stâng pârâul Negrileasa ce pune în siguranță grup de locuințe La Chiurcu L = 300 m, l = 2 m, h = 1,5 m; dig din balast zona Piticari DC 31 mal stâng pârâul Negrileasa L = 400 m, l = 2 m, h = 1,5 m; dig din balast zona Piticari DC 31 pârâul Negrileasa L = 600 m, l = 1,4 m, h = 2 m; dig din balast zona Hațaș mal stâng pârâul Negrileasa ce pune în siguranță DC 34 și grup locuințe Hațaș Octavian Comuna Stulpicani 1.074
Refacere drumuri comunale: terasament și îmbrăcăminte asfaltică pe DC Zona Târg L = 2 m, l = 4 m; acostament pe DC zona Valeruț L = 400, l = 1,5, h = 2 m și îmbrăcăminte asfaltică pe DC 34 zona Trifan L = 0,1 km, l = 3 m; terasament DC zona Șandru pe L = 20 m, l = 1,5 m, h = 2 m și îmbrăcăminte asfaltică pe DC 31 zona Grigore L = 150 m, l = 4 m
Refacere apărări de maluri din beton zona Cofârlău DC pârâul Șandrului L = 30 m, L = 2 m, h = 0,6 m; gabioane și anrocamente zona Valea Șipotei (Aungurecei Tiberiu ce pune în siguranță grup de case și DJ177B) gabioane L = 40 m, anrocamente L = 50 m
Refacere apărare drum aferent DC 31 zona Grigore pe pârâul Negrileasa L = 350 m, l = m, h = 1 m
Refacere pereu de beton zona Podirei mal drept pârâul Negrileasa ce pune în siguranță DC neclasat Podirei L = 70 m, l = 0,2 m, h = 1,7 m
Refacere zid de sprijin din beton aferent DC 31 zona amonte pod peste pârâul Suha L = 20 m, l = 0,5 m, h = 1,5 m
Refacere dig din balast pe pârâul Gemenea pentru punerea în siguranță a DC34 și grupului de case din zona Melniciuc L = 1,1 km, l = 2 m, h = 2 m
Refacere apărare de mal din anrocamente pe pârâul Slătioara în zona de proprietăți Mazăre Ovidiu L = 220 m, l = 1 m, h = 1 m
46 Refacere podeț din tub PREMO Dn = 1500 mm pe DEA zona Lunca Sucevei Comuna Udești 21
Refacere rampă de acces la pod peste pârâul Câne - Piște pe DC neclasificat în zona Ironib, L = 10 m, l = 6 m, h = 2 m
Refacere rampe de acces a podețului peste pârâul Plăvălari de pe DEA zona Lunca Sucevei L = 5 m, l = 6 m, h = 3 m
47 Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale: DC Ulma - Costileva L = 2 km, l = 4 m, h = 0,05 m; DC Trifăneni L = 1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC IME L = 1,4 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC Gigolea L = 1 km, l = 4 m, h = 0,1 m; DC Ulma - Costileva L = 1,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC Măgura - Lupcina L = 2,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC Hermetne L = 0,3 km, l = 4 m, h = 0,15 m; DC IME L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m Comuna Ulma 405
Decolmatare rigole betonate aferente DC Nisipitu - Lupcina L = 1 km, l = 1 m, h = 0,5 m
Decolmatare 13 podețe: 2 pe DC Ulma - Costileva; 5 pe DC Măgura - Lupcina; 6 pe DC Nisipitu - Lupcina
Refacere 2 podețe tubulare: 1 pe DC Ulma și 1 pe DC Trifăneni
Decolmatare secțiuni de scurgere: 1 podeț pe DC Ulma, 6 podețe pe DC Ulma - Costileva
Refacere apărare de mal și aripi de beton la podeț peste DC Costileva
48 Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale DC de la DJ 208 F la Biserica Mesteceni L = 2.000 m, l = 6 m, h = 0,20; pe DC de la școală la DJ 208F L = 800 m, l = 6 m, h = 0,20; pe DC de la școala Nigotești la intrare sat Ioneasa L = 700 m, l = 6 m, h = 0,20; pe DC Dumbrăvița de Jos L = 1.500 m, l = 6 m, h = 0,20 Comuna Vadu Moldovei 432
49 Refacere apărare mal zona pod DN mal drept amonte pod lângă piață, zid beton L = 20 m, l = 1,5 m, h = 3 m Comuna Vama 24
Refacere podeț tubular Strada Dealul Runc, tub beton Dn = 600 mm, L = 5 m
50 Refacere suprastructură din balast pe drumurile comunale DC Nicani L = 2.800 m, l = 5,5 m, h = 0,05; DC Cojocăreni L = 1.300 m, l = 4,5 m, h = 0,05; DC Zamostea L = 1.100 m, l = 5,5 m, h = 0,05 Comuna Zamostea 97
Decolmatare podeț tubular DC La Badragi - pârâul Verehea
51 Refacere suprastructură din balast pe DC6 Liteni - Dolhești, L = 4,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m Orașul Liteni 402
Refacere suprastructură din balast pe DC Serpentină, L = 2,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m
Refacere suprastructură din balast pe DC Troiță, L = 1 km, l = 4 m, h = 0,15 m
Refacere suprastructură din balast pe DC4 L = 1 km, l = 4 m, h = 0,15 m
Refacere 2 podețe tubulare Dn = 800 mm pe DC6
52 Refacere suprastructură din balast pe DC Sunători în sat Sunători L = 2,5 km, l = 3 m, h = 0,15 m Comuna Dorna Arini 308
Refacere suprastructură din balast pe DC Cozănești - Bada în sat Cozănești L = 2 km, l = 3 m, h = 0,15 m
Refacere suprastructură din balast pe DC Ortoaia în sat Ortoaia L = 2 km, l = 3 m, h = 0,15 m
Refacere suprastructură din balast pe DC Arinaș - Gogoșeni - Bada în sat Dorna Arini L = 1,4 km, l = 3 m, h = 0,15 m
Refacere suprastructură din balast pe DC Vultur - Ulm în sat Dorna Arini L = 1 km, l = 3 m, h = 0,15 m
Refacere suprastructură din balast pe DC Pârâul Rece - Făgătiș în sat Dorna Arini L = 0,7 km, l = 3 m, h = 0,15 m
53 Refacere suprastructură din balast pe DC72 de la Ilișești - hotar comuna Stroiești, L = 1,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m Comuna Ilișești 64
54 Refacere suprastructură din balast pe DC Rădășeni din DN2E - DJ209M L = 3,9 km, l = 4 m, h = 0,1 m Comuna Rădășeni 178
Refacere suprastructură din balast pe DC Pocoleni - Lămășeni L = 2,2 km, l = 4 m, h = 0,1 m
Refacere podeț tubular din 3 tuburi Dn = 600 mm pe DC neclasificat în zona Frăsinel
55 Refacere suprastructură din balast pe DC28 de la Țeghi Ilie - hotar comuna Slatina, L = 1,1 km, l = 6 m, h = 0,15 m Comuna Valea Moldovei 71
56 Refacere suprastructură din balast pe DC4 sat Valea Glodului L = 0,8 km, l = 4 m, h = 0,15 m; sat Giurgești L = 2,5 km, l = 4 m, h = 0,15 m; sat Osoi L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,15 m Comuna Vulturești 227
Refacere suprastructură din balast pe DC1 sat Merești L = 0,7 km, l = 4 m, h = 0,15 m; sat Hreațca L = 0,6 km, l = 4 m, h = 0,15 m
25) Județul Teleorman Total, din care: 3.291
1 Refacere pod peste râul Teleorman sat Lăceni între DS 1654 și DS 1185 L = 50 m, l = 7,5 m Comuna Orbeasca 3.000
2 Refacere DC 28 km 1 + 788-1 + 808 în satul Calomfirești - 20 ml Comuna Poroschia 34
Reparare podișcă suspendată în satul Poroschia peste râul Vedea suprafață construită - 30 mp
3 Refacere 2 podețe peste râul Sâi Comuna Uda Clocociov 257
26) Județul Vaslui Total, din care: 2.295
1 Refacere km drumuri comunale - 4,900 Comuna Ivănești 307
2 Refacere km drumuri comunale - 0,500 Comuna Lipovăț 31
3 Refacere km drumuri comunale - 1,700 Comuna Tăcuta 106
4 Refacere km drumuri comunale - 1,000 km Comuna Ferești 62
5 Refacere pod pe DS Comuna Mălușteni 136
6 Refacere pod pe DC - 2 Comuna Ibănești 464
Refacere pod pe DS - 2
7 Refacere km drumuri comunale - 1,000 Comuna Pogana 1.062
Refacere pod pe DS - 1
8 Refacere km drumuri comunale - 0,700 Comuna Epureni 102
Refacere pod pe DS - 2
9 Refacere km drumuri comunale - 0,400 Comuna Băcani 25
27) Județul Vâlcea Total, din care: 13.742
1 Lucrări de refacere a punții pietonale peste pârâul Govora, situată pe drumul de acces la cimitirul din satul Gătejești Orașul Băile Govora 60
2 Lucrări de refacere și punere în siguranță a podului din satul Titireci Comuna Bunești 506
3 Lucrări de refacere pod pe str. General Magheru, peste pârâul Valea Satului, zona Jiblea Veche Orașul Călimănești 1.050
Refacere pod pe strada Tudor Vladimirescu, peste pârâul Valea Roștei
4 Refacerea accesului către cătunul Priloage în condițiile distrugerii punții pietonale peste râul Olt, sat Robești Comuna Câineni 400
5 Lucrări de punere în siguranță a podului din pct. Văratici, sat Văratici Comuna Costești 237
6 Lucrări de refacere și consolidare platformă drum comunal DC 44, DJ 678 - Limită jud. Olt, pct. Costel Donțu Comuna Drăgoești 55
7 Lucrări de refacere pod și platformă drum comunal DC 17 Dăești - Babuești Comuna Dăești 120
8 Lucrări de consolidare și refacere platformă DC 182, km 0 + 400 Comuna Dănicei 450
9 Lucrări de refacere drumuri de interes local: DC 107, DC 109, satul Șerbănești (1,3 km), satul Broșteni (1,5 km), satul Berești (1,1 km), satul Mijați (0,8 km), satul Șerbănești (2 km) Comuna Lăpușata 170
10 Lucrări de consolidare și punere în siguranță a platformei drumului comunal DC 27, km 1 + 100, pct. La Transformator Comuna Milcoiu 436
11 Refacere drum comunal DC 33 B, Rotărești - Valea Bălcească, sat Valea Bălcească Comuna Nicolae Bălcescu 1.050
12 Lucrări de consolidare și refacere drumuri de interes local: DC 116 ( pct. La Dărvărescu) Comuna Oteșani 730
Refacere pod beton armat situat pe DC 116, pct. Tapalia Nicolae
13 Lucrări de punere în siguranță a conductei de alimentare cu apă potabilă, pct. La Zăvoi Comuna Popești 55
14 Lucrări de refacere și punere în siguranță a podurilor peste pârâul Pesceana, pct. Olărești și pct. Piciulești, satul Roești Comuna Pesceana 400
15 Lucrări de refacere platformă drum comunal DC 5 Perișani - Mlăceni, sat Perișani, km 1 + 500-1 + 572 Comuna Perișani 150
16 Lucrări de refacere drumuri interes local în satele: Coasta Cerbului (Chivu - Drăgulescu și Coasta Cerbului), sat Mogești (pct. Stație de Sortare și Aluniș), 2 poduri (sat Gorunești - pct. Constantin și satul Rugetu, pct. Crucioi), 2 punți pietonale (sat Milostea - pct. La Ciurezu, sat Rugetu - pct. Diaconu Dumitru) și a conductei de alimentare cu apă potabilă din satul Mogești, pct. Stație de epurare Comuna Slătioara 737
17 Refacere pod beton armat peste pârâul Șasa, satul Măneasa, Str. Bisericii, pct. La Mateescu Comuna Tetoiu 900
18 Lucrări de punere în siguranță a podului peste pârâul Cerna, pct. Biserică, sat Cerna Comuna Vaideeni 6.236
Lucrări de refacere a drumului comunal DC 136, sat Cerna
Lucrări de punere în siguranță a podului peste Pârâul Valea Plopilor, satul Izvoru Rece, pct. La Dumitrescu
Lucrări de refacere podeț situat pe drumul de interes local "Peste Râu", pct. Baboiu Dârzu, sat Vaideeni
Lucrări de refacere și punere în siguranță a drumului de interes local Talanci (DC 157), sat Izvoru Rece
Lucrări de refacere a drumului comunal DC 138 - Valea Seacă, sat Vaideeni
Lucrări de refacere punte carosabilă pct. Romcescu, sat Izvoru Rece
28) Județul Vrancea Total, din care: 27.472
1 Refacere DJ 202E UAT Bordești, legătura dintre UAT Bordești și UAT Timboești Consiliul Județean Vrancea 270
Refacere DJ 205R, UAT Poiana Cristei, km 27 + 500
Refacere DJ 205M, sat Nistorești, punct Murgu Vasile, sat Românești, punct Gogorița Ion
Refacere DJ 205M, sat Batcari, punct Anutoiu Toader, sat Vetrești, punct Caluian Gheorghe
Refacere DJ 205M, sat Românești, punct Roman Neagu
Refacere DJ 205M, sat Românești, punct Magazin
2 Refacere DC 114, sat Andreiașu de Jos, CEIR Comuna Andreiașu de Jos 1.185
Refacere DC 114, sat Andreiașu de Jos, punct Torcea
Refacere DC 114, sat Arsita, punct Vrinceanu Matei
Refacere DC 115, sat Fetig
Refacere DC 114 sat Andreiașu de Jos, sat Hotaru, la 500 m de intrarea în satul Hotaru
Refacere DC 114 sat Andreiașu de Jos, sat Hotaru, la 600 m de intrarea în satul Hotaru
Refacere DC 114 sat Andreiașu de Jos, Titila, intersecție cu DC 114 tronson Hotaru
Refacere DC 114 sat Andreiașu de Jos, Titila, 6 puncte
Refacere DC 115 sat Fetig
3 Refacere DC 74 sat Bârsești Comuna Bârsești 328
Refacere 2 podețe sat Topești
Refacere rețea alimentare cu apă sat Topești
Refacere lucrare apărare mal stâng râu Putna sat Topești
4 Refacere DC 1408 sat Bordeștii de Sus, spre Cotești, punct Pod de Piatră Comuna Bordești 10
5 Refacere DC 211, sat Dălhăuți, punct La cruce, 50 mp, sat Dălhăuți, punct Mănăstirea Dălhăuți 300 mp Comuna Cârligele 342
Refacere construcții hidrotehnice, sat Cârligele, punct Dumitru Alexandra, sat Cârligele, punct Rogozanu, sat Cârligele, punct Fanel Dumitru, sat Cârligele, punct Fanel Dumitru, sat Blidari, punct Olaru, sat Dălhăuți, pod peste pârâul Dălhăuți
6 Refacere DC 142, strada Pietroasa Comuna Câmpineanca 1.293
Refacere pod DC 142, strada Pietroasa
Refacere podeț drum exploatare agricolă DN 1000, punct Gurău
7 Refacere podeț tubular DN - 500 mm, Mutes 1, sat Cotești Comuna Cotești 344
Refacere podeț tubular DN 1500 mm, Mutes 2, sat Cotești
Refacere podeț tubular DN 1500 mm, Voicu, sat Cotești
Refacere podeț tubular DN 1500 mm, Dascălu, sat Valea Cotești
Refacere podeț tubular DN 1500 mm, Caramet, sat Valea Cotești
Refacere pod Cenușari, sat Budești
Refacere pod Mihail, sat Cotești
8 Refacere drum comunal DC 158, sat Dragosloveni Comuna Dumbrăveni 151
Refacere drumuri comunale, ulițe și străzi: sat Dragosloveni, str. Vadu Pietros 500 m, sat Dragosloveni, Str. Salcâmilor 600 m, sat Cândești, str. Banu 500 m, sat Cândești, str. Basarimi 500 m, sat Cândești, str. Curaturi 300 m
Refacere 2 podețe tubulare DN 1200, sat Dumbrăveni
9 Refacere drumuri comunale, ulițe: sat Cocoșari, ulița Tandara 300 m, sat Dealu Lung, ulița 600 m, sat Gura Caliței, ulița Coasta 1000 m, sat Gura Caliței, ulița Țiganari 200 m, sat Gura Caliței, ulița Vârtejari 300 m, sat Groapa Tufei, ulița 800 m, sat Lacu lui Baban, ulița DC 170 500 m, sat Poienile, DC 155 1000 m, sat Poienile, ulița magazin 300 m, sat Plopu, DC 154 500 m, sat Plopu, ulița 100 m, sat Rasca, DC 165 70 m, sat Rasca, ulița Groapa Catrinei 1000 m Comuna Gura Caliței 1.511
Refacere podeț tubular 4xDN1000 mm sat Cocoșari
Refacere podeț sat Rasca
10 Refacere pod traversare râu Milcov, sat Vulcăneasa, cătun Larga Comuna Mera 2.479
Refacere pod traversare râu Milcov, sat Roșioara, cătun Valea Rea
11 Refacere drumuri comunale, sat Năruja, sat Podu Stoica, sat Podu Nărujei, sat Rebegari Comuna Năruja 4.526
Consolidare pârâul Petic, sat Năruja
Lucrări de protecție maluri pe râul Naruja la punte trecere și refacere punte
Lucrări de protecție a malurilor pârâului Zăbala, aval și amonte de pod, sat Podu Stoica
Decolmatare torent, sat Podu Stoica cătun Lunca
12 Refacere drum comunal: DJ 205L - Crăciuneasa - Chitralia - Raschila, Poiana - Poiana ascunsă, DJ 205L - Poiana Tivitaului, DJ 205L - Baraghina, Valea Arsimonii - Arsita, Coasta Lozei - Grumaz pur Comuna Negrilești 720
Refacere rețea alimentare cu apă în punct podul Gaf - Chiatralie
Refacere 4 poduri, podețe: Gaf, Crăciuneasa, Cotul lui Batca, Vrânceanu
13 Lucrări de refacere prin consolidări pe DC 106, sat Nereju Comuna Nereju 1.719
Refacere pod din lemn, sat Brădăcești - punct Porcărie
14 Refacere podeț trecere peste râul Năruja, sat Vetrești Herestrău, punct Rogoz Comuna Nistorești 269
Refacere rețea de alimentare cu apă, sat Nistorești
Refacere rețea de alimentare cu apă Herestrău, sat Podu Tardei
Refacere perete regularizare pârâu Ochian sat Vetrești, punct Biserica
Refacere zid de protecție și prag de fund sat Podu Șchiopului, punct Botezatu Toader
15 Refacere DC 98, sat Prahuda Comuna Paltin 423
Refacere drumuri comunale, sat Prahuda
Refacere drumuri comunale, sat Dadaoasa
Refacere drumuri comunale, sat Poduri, sat Țipău Arsita
Refacere DC 100, sat Paltin
Refacere drumuri comunale, sat Tepa
Refacere podeț torent Olaru, sat Paltin
Refacere 9 podețe Dadaoasa, Masa Bara, Tepa
16 Refacere DC 153 sat Dealu Cucului, punct Stoian Comuna Poiana Cristei 168
Refacere podeț DC 152 sat Podu Lacului, punct Catanoiu
Refacere DC 152 (zona podețului) sat Podu Lacului, punct Catanoiu
Refacere podeț DC 153 sat Podu Lacului, punct Catanoiu
Refacere lucrări din gabioane zona podeț DC 153 sat Podu Lacului, punct Catanoiu
17 Refacere DC 94 satele Reghiu - Farcaș - Răiuți Comuna Reghiu 798
Refacere podeț tubular DN 1200, sat Sindrilari
Refacere DC 112, sat Ursoaia
Refacere podeț tubular DN 1200 (6 tuburi), sat Reghiu, Valea Reghiului
18 Refacere DC 27: punct Biserica Ruginești, punct Bucur, punct dincolo de intersecția cu ulița Troița Văleni, punct Buraga, DC 27, spre intersecție cu DN2 Comuna Ruginești 276
Refacere punte piloni metalici punct Biserica
19 Refacere podeț lemn, sat Dragosloveni, punct Toma Nicusor Comuna Soveja 1.945
Refacere podeț lemn, sat Dragosloveni, punct Tilica Nicusor
Refacere podeț beton armat DC 58, sat Rucăreni, punct Mustata Danut
Refacere podeț beton armat, sat Rucăreni, punct Lancea Mina
Refacere podeț beton armat (tuburi), sat Rucăreni, punct Racosanu Calae
Refacere podeț lemn, sat Dragosloveni, punct Oancea Constantin
Refacere punte pietonală metalică, sat Dragosloveni, punct Roscan Ghita
Refacere punte pietonală metalică, sat Dragosloveni, punct Ghimpu Grigore
Refacere punte din lemn pietonală, sat Dragosloveni, punct Popa Ana
Refacere punte din lemn pietonală, sat Dragosloveni, punct Manole Panaite
Refacere punte din lemn pietonală, sat Dragosloveni, punct Bordeni Neculai
Refacere punte din lemn pietonală, sat Dragosloveni, punct Balan Viorel
Refacere pod din dale de beton armat, sat Dragosloveni, punct Apostu si Danila
Refacere rețea canalizare, sat Dragosloveni, punct Fatu Constantin
20 Refacere drum comunal DJ 205D - Țipau - Păvălari, sat Țipau, km 0 + 500 - 1 + 500, Km 3 + 500 - 5 + 000 Comuna Spulber 762
Refacere drum comunal DJ 205D - Cârsochesti - Izvoarele, sat Carșochești, Km 0 + 150-1 + 000
Refacere drum comunal DJ 205D - Moraru Stefan - Maciuca Ionasc, sat Carșochești, Km 0 + 000-1 + 150
Refacere drum comunal Spulber - Capatani Tulachi, sat Spulber, km 0 + 500-2 + 000
Refacere drum comunal Țipau - Păvălari la Grafu Ion, sat Păvălări, km 4 + 000 - 5 + 000
Refacere 4 podețe pârâu Țipau din tuburi prefabricate, sat Țipau
21 Refacere DC 50 sat Văleni Comuna Străoane 91
Refacere DC 47 sat Repedea
Refacere DC 41 sat Muncelu
22 Refacere DC 169, sat Slimnic Comuna Tâmboești 114
Refacere DC 169, sat Pădureni limita comuna Dumbrăveni
Refacere DC 169, sat Slimnic, zona Duia Ionel - Vasile Marcel
Refacere DC 169, sat Slimnic, pod Tuicu
23 Refacere 6 podețe, sat Lepșa, punct Streiu Comuna Tulnici 5.923
Refacere rețea canalizare, sat Lepșa, pct. Streiu
Refacere podeț din lemn, sat Lepșa, punct Albu Vasile
Refacere podeț din beton, sat Lepșa, punct Oancea
Refacere 2 podețe peste albia pârâului Lepșa, sat Lepșa, punct Mosescu
Refacere podeț peste albia pârâului Lepșa, sat Lepșa, punct Enescu
Refacere podeț peste albia pârâului Lepșa, sat Lepșa, punct Dobrescu
Refacere 3 podețe peste albia pârâului Lepșuleț, sat Lepșa, punct Lepșuleț
Refacere podeț peste albia pârâului Lepșa, sat Lepșa, punct Soveja
Refacere eroziune maluri Lepșuleț, sat Lepșa, punct Lepșuleț
Refacere erodare saltea gabioane, sat Lepșa, stație de epurare
Refacere apărare de mal 50 râul Putna, sat Coza, pct. Izvor Moise
Refacere zid de conducere la pod rutier Coza, sat Coza, pct. Rascău
Refacere pod rutier din beton, sat Coza, pct. pod Rascău
Refacere 5 punți pietonale, sat Coza, pct. Coza
Refacere saltele din gabioane, sat Coza, pct. Coza
Refacere 3 praguri de fund cu deversor, sat Coza, pct. Fundul Cozii
Refacere conductă aducțiune apă, sat Coza, pct. Coza
24 Refacere podeț peste pârâul Schitului Comuna Urechești 65
25 Refacere punte pietonală, sat Mătăcina Comuna Valea Sării 220
Refacere punte pietonală, cătun Șipoțel
Refacere pod din beton armat, sat Poduri
26 Refacere pod Mitoc str. Mitocului, sat Vârteșcoiu, pct. Onei, traversare Seaca Comuna Vârteșcoiu 119
Refacere podeț Canton Beciu Str. Cantonului, sat Beciu, punct Podeț Canton Beciu
Refacere podeț depozit Murgu, str. Duiliu Zamfirescu, sat Râmniceanca, punct podeț Murgu - strada Duiliu Zamfirescu
27 Refacere punte pietonală peste râul Putna, sat Tichiriș, punct Gura Tichirișului Comuna Vidra 202
Refacere pod peste pârâul Tichiriș, sat Viișoara, punct Cherciu Mitica
28 Refacere DC 177, sat Tănăsari Comuna Vintileasca 28
Refacere DC 178, satul Bahnele - după Măgura
29 Refacere DC 63, sat Mesteacănul, punct Herchea Costica Comuna Vizantea Livezi 10
Refacere DC 63, sat Mesteacănul, punct Ungureanu
30 Consolidare mal drept, rupere dig punct Raduta Victor, 60 ml pârâu Vasui Comuna Vrâncioaia 1.181
Consolidare alunecare teren Motocești pârâu Leadova
Refacere DC 74, Bârsești - Spinești, sat Bodești drumuri de interes local
Refacere drumuri comunale, ulițe, sat Ploștina, sat Muncei, sat Spinești
Refacere pod traversare, sat Muncei, punct Sarban
Refacere punte sufe, sat Muncei, punct Lungu
Refacere gabioane, sat Muncei, punct Dobrin
TOTAL 192.713
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...