FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

OPERATOR . . . . . . . . . .

AGENT ÎMPUTERNICIT . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): . . . . . . . . . .

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID). . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . . minutul . . . . . . . . . . secunda . . . . . . . . . . înscrierii

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . ., bl. ., sc. ., et. ., ap. . ., act de identitate . . seria . . . . . . . . . . nr. . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, țara . . . . . . . . . ., nr. de telefon . . . . . . . . . .,

în calitate de (Bifați una dintre căsuțe.):

creditor □

reprezentant al creditorului □

creditor nou (în cazul în care prin avizul modificator se înlocuiește, altfel decât prin cesiune a creanței, un creditor/toți creditorii din avizul de ipotecă inițial, potrivit art. 282 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare1

reprezentant al noului creditor □

organ competent □

reprezentant al organului competent □

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi modificat2. . . . . . . . . . .

I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente

Tip. . . . . . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...